Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Algemeen

Huurt u in de particuliere sector een woon- of verblijfsruimte en komt u ongewenst verhuurgedrag tegen? Er is nu een meldpunt bij de gemeente om hiervan melding te maken. Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder of verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont.

Voor wie?

Deze wet beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • Particuliere verhuurders
 • Verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • Woningcorporaties

Let op: klachten over ongewenst verhuurgedrag bij sociale huurwoningen meldt u bij Beveland Wonen: Meld uw klacht - Beveland (bevelandwonen.nl)

Wat is ongewenst verhuurgedrag?

 1. U vermoedt dat u door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege uw godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat.
 2. U wordt geïntimideerd door uw verhuurder. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 3. Uw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg. Uw verhuurder betaalt de borg niet binnen 2 weken nadat u uit de woning bent vertrokken terug
 4. Uw verhuurder de huurovereenkomst niet schriftelijk vast wil leggen.
 5. Uw verhuurder heeft u niet schriftelijk gewezen op:
  Uw rechten en plichten;
  o    Duidelijke afspraken over de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt;
  o    De regels over de servicekosten. Verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien;
  o    De contactgegevens van de beheerder;
  o    Informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag.
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek artikel 259 en 261 van boek 7). Uw verhuurder geeft geen specificatie van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat u het huurcontract tekent. Uw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.
 7. Uw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag, bijvoorbeeld bemiddelingskosten.
   

Wat doet de gemeente bij een melding?

Bij een melding kan de gemeente aan de hand van de Wet Goed Verhuurderschap kijken of er maatregelen genomen kunnen worden tegen een verhuurder en verhuurbemiddelaar die ongewenst verhuurgedrag vertoont. De wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van woon- of verblijfsruimten.