Meeuwenoverlast

Meeuwen zorgen regelmatig voor overlast in Goes, vooral tijdens het broedseizoen. De gemeente pakt deze overlast aan, samen met inwoners en ondernemers.

Meeuwen broeden van april tot en met juli. Tijdens dit broedseizoen zorgen ze vaak voor veel overlast. Ze trekken vuilniszakken open, kunnen agressief zijn en maken veel geluid. De meeuw is een beschermde diersoort. Daardoor is het lastig om meeuwenoverlast helemaal te voorkomen. Maar samen kunnen we de meeuwenoverlast in Goes wél beperken.

Wat doet de gemeente?

De gemeente houdt de stad schoon en haalt afval op. Daarnaast zet de gemeente in maart, april, mei en juni een valkenier in. Door het regelmatig rond laten vliegen van een roofvogel wijken meeuwen uit naar een andere plek. Roofvogels vormen namelijk een natuurlijke bedreiging voor meeuwen. Bovendien voorkomt deze methode nieuw broedsel. Daardoor zijn er minder jongen in het voorjaar en vermindert de overlast flink.

Wat kunt u zelf doen?

Als inwoner, ondernemer of bezoeker van Goes kunt u meehelpen om de meeuwenoverlast te verminderen. U vindt hieronder een aantal tips:

 • Niet voeren
  Geef meeuwen geen eten. Zolang er voedsel voor de meeuwen is, blijven ze in de stad.
   
 • Voorkom rommel
  Gooi geen afval op straat en gebruik containers voor uw afval. Laat niets uit de container steken en zet geen los afval op de container. In het broedseizoen handhaaft de gemeente extra op het juist aanbieden van afval. Afval trekt namelijk meeuwen, waardoor de overlast toeneemt.
   
 • Daken nestwerend maken
  In april vormen meeuwen paartjes en bouwen ze nesten. Dat doen ze graag op daken. Populaire plekken zijn bijvoorbeeld: bovenop een dakraam op een schuin dak, achter een schoorsteen, bovenop een dakkapel, op een plat dak, tegen een lichtkoepel, tegen de dakrand. Neem daarom op tijd maatregelen om nesten op uw dak te voorkomen:

  Plaats pinnen en prikkers
  Heeft uw dak een populaire nestplek? Plaats daar dan ijzeren pinnen of duivenprikkers.

  Span draden
  Heeft u een plat dak? Span dan metalen draden evenwijdig aan elkaar over de hele lengte van het dak. Laat tussen elke draad ongeveer 25 centimeter tussenruimte. Ook voor dakranden en nokken van schuine daken is dit een goede maatregel.

  Plaats netten
  U kunt er ook voor kiezen om netten te spannen in plaats van draden. Dit werkt iets makkelijker. Een net met een maaswijdte van 75 millimeter is het meest geschikt. De gemeente verstrekt de vogelnetten gratis aan eigenaren van panden waarop de meeuwen eerder broedden. Heeft u interesse in een net? Neem dan contact op met de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Goes. 
 • Ga regelmatig uw dak op
  Voor een optimaal resultaat gaat u ook zelf af en toe het dak op. Zo laat u de meeuwen zien dat u aanwezig bent. Ook dat maakt uw dak minder aantrekkelijk voor meeuwen. Bovendien ziet u dan direct of er een beginnend nest ligt. Als er geen eieren of jonge vogels in het nest zijn, mag u dit weghalen.