Medische regeling aanvragen vanaf 1 oktober

Inwoners in de gemeente Goes met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Daardoor is het moeilijk om het restafval te beperken en zo de kosten voor afval laag te houden.

Regeling

U kunt hiervoor de regeling ‘Reductie afvalstoffenheffing ingevolge medisch afval Gemeente Goes’ aanvragen. De regeling houdt in dat het variabele bedrag voor restafval vervalt. In plaats daarvan betaalt u één vast bedrag per jaar.

Aanvragen

U kunt de regeling vanaf 1 oktober 2022 aanvragen tot en met 1 januari 2023. De korting wordt dan verwerkt bij uw aanslag voor 2023. De aanvraag doet u bij Sabewa. Kijk voor alle informatie op www.goes.nl/medische-regeling of neem contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente Goes via 14 0113.