Medische regeling

Heeft u een chronische ziekte of medische beperking? Dan kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de medische regeling van de gemeente Goes. U betaalt dan minder voor uw afval. Het maakt daarbij niet uit of u eigen rolcontainers heeft of een afvalpas voor de verzamelcontainers. De aanvraagperiode voor de medische regeling voor 2023 is gesloten. Vanaf 1 oktober 2024 tot en met 1 januari 2025 kunt u een aanvraag doen voor de medische regeling 2024.

Korting met de medische regeling

Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Voor hen is het daardoor moeilijk om hun restafval te beperken.  En zo hun kosten voor afval laag te houden. Daarom heeft de gemeente Goes voor deze groep een financiële regeling gemaakt. 

Deze medische regeling houdt in dat het variabele bedrag voor restafval vervalt. In plaats daarvan betaalt u één vast bedrag per jaar. Dit bedrag bestaat uit het basisbedrag voor afval én een vaste eigen bijdrage. 

Voor een eenpersoonshuishouden is de vaste eigen bijdrage € 48 en voor een meerpersoonshuishouden is de vaste eigen bijdrage € 64.

Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u restafval stort of meegeeft met de vuilniswagen.

Hoe vraagt u de regeling aan?

De aanmelding voor de medische regeling 2023 is inmiddels gesloten. Denkt u recht te hebben op de medische regeling voor het belastingjaar 2024? Vraag dit dan aan in de periode 1 oktober 2024 tot en met 1 januari 2025. De aanvraag stuurt u naar Sabewa per post met daarin het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken. 

Vanaf 1 oktober 2024 kunt u het aanvraagformulier medische regeling 2024 gemeente Goes aanvragen door te bellen naar 14-0113. Wij sturen het aanvraagformulier dan naar u toe.

Voorwaarden

Bij de medische regeling horen een aantal voorwaarden. Zo moet u bij het aanvraagformulier een bewijs meesturen. Met dit bewijs moet u laten zien dat u extra restafval heeft om medische redenen. Als bewijs kunt u een rekening van de apotheek gebruiken, van kortgeleden. Maar ook een pakbon van het gebruikte product, met daarop de naam van de persoon om wie het gaat. Meer informatie vindt u in de Regeling medisch afval Gemeente Goes

De medische regeling is beslist niet bedoeld voor huishoudens met (kleine) kinderen in luiers, zonder chronische ziekte of medische beperking.