Medische regeling

Heeft u een chronische ziekte of medische beperking? Dan kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de medische regeling van de gemeente Goes. U betaalt dan minder voor uw afval. Het maakt daarbij niet uit of u eigen rolcontainers heeft of een afvalpas voor de verzamelcontainers.

Inwoners van de gemeente Goes kunnen besparen op hun kosten voor afval (de afvalstoffenheffing). Dit kan door minder vaak de grijze container te laten legen. Of door minder vaak restafval naar de verzamelcontainer te brengen. Dit systeem heet Diftar. Met Diftar betalen huishoudens een vast basisbedrag voor het laten ophalen en verwerken van hun afval. Daarnaast krijgen ze een aparte rekening voor het aantal keer dat zij restafval meegeven aan de vuilniswagen. Of voor het aantal keer dat ze hun restafval storten met de afvalpas. Voor huishoudens met een rolcontainer is dat € 4 euro per keer. Voor huishoudens met een afvalpas is dat € 0,80 euro per keer. Dit variabele bedrag betaalt u achteraf, via een naheffing. 

Korting met de medische regeling

Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben vaak veel medisch afval. Dit afval hoort bij het restafval. Voor hen is het daardoor moeilijk om hun restafval te beperken.  En zo hun kosten voor afval laag te houden. Daarom heeft de gemeente Goes voor deze groep een financiële regeling gemaakt. 

Deze medische regeling houdt in dat het variabele bedrag voor restafval vervalt. In plaats daarvan betaalt u één vast bedrag per jaar. Dit bedrag bestaat uit het basisbedrag voor afval én een vaste eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is € 48 euro voor eenpersoonshuishoudens en € 72 euro voor huishoudens met twee of meer personen. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak u restafval stort of meegeeft met de vuilniswagen.

Hoe vraagt u de regeling aan?

Denkt u recht te hebben op de medische regeling voor het belastingjaar 2021? Vraag dit dan aan in de periode 1 oktober 2021 tot en met 1 januari 2022. Dit doet u bij Sabewa. Gebruik hiervoor het formulier 'Reductie afvalstoffenheffing ingevolge medisch afval Gemeente Goes'. 

Het is niet meer mogelijk om deze regeling voor 2021 aan te vragen.

Voorwaarden

Bij de medische regeling horen een aantal voorwaarden. Zo moet u bij het aanvraagformulier een bewijs meesturen. Met dit bewijs moet u laten zien dat u extra restafval heeft om medische redenen. Als bewijs kunt u een rekening van de apotheek gebruiken, van kortgeleden. Maar ook een pakbon van het gebruikte product, met daarop de naam van de persoon om wie het gaat. Meer informatie vindt u hier ("Regeling medisch afval Gemeente Goes"): https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR621494/1

De medische regeling is beslist niet bedoeld voor huishoudens met (kleine) kinderen in luiers, zonder chronische ziekte of medische beperking.

Aanvraagformulier Reductie afvalstoffenheffing ingevolge medisch afval gemeente Goes