Marconigebied

De gemeente Goes geeft samen met alle betrokkenen partijen het Marconigebied een kwaliteitsimpuls. Hiervoor is een visie gemaakt, waarin op hoofdlijnen staat hoe we de toekomst van dit gebied zien. Via deze pagina houden we u op de hoogte van het proces.

Visie

Betrokken ondernemers, vastgoedeigenaren en de omwonenden praatten en dachten in een uitgebreid participatietraject mee. De gemeenteraad stelde de gebiedsvisie vorig jaar vast. U vindt het stuk samen met de andere nodige informatie op https://goespraatmee.nl/marconigebied

Hoe staat het er momenteel voor?

Oude melkfabriek

Het college van burgemeester & wethouders wil de oude melkfabriek en de grond eromheen opnieuw inrichten. Daarom roept het ondernemers op om ideeën in te dienen. 

Plannen zijn welkom

Plannen insturen is mogelijk tussen maandag 13 november 2023 12:00 uur en woensdag 31 januari 2024 12:00 uur. Er zijn voorwaarden waaraan de toekomstige inrichting van de oude melkfabriek en de directe omgeving moet voldoen. U vindt ze in het document 'Oude Melkfabriek Hollandia Goes' dat op te vragen is bij projectleider Wim van den Haak (w.vanden.haak@goes.nl). Ook voor andere vragen is hij het aanspreekpunt. Informatie inwinnen is alleen per mail bij hem mogelijk tot en met maandag 4 december 2023.

Ringbaan voor verkeersveiligheid

Naast de herinrichting van het Marconigebied zelf wil de gemeente ook de ringbaan tussen het Kompasplein (bij het Stadskantoor) en het Voltaplein in orde maken. Dit nieuwe stuk van de ringbaan ligt naast het spoor en loopt parallel aan de Edisonstraat. Een extern bureau doet momenteel onderzoek naar de effecten van de aanpassing van de ringbaan op het overige verkeer. De verwachting is dat we de resultaten begin 2024 aan de gemeenteraad voorleggen.

Tijdelijke parkeerplaatsen

De 130 extra parkeerplaatsen die tussen de Lidl en Oude Melkfabriek komen, vervangen de parkeerruimte die wegvalt bij de Jumbo. Die plekken verdwijnen vanwege de aanleg van de ringbaan, net als de parkeerplaatsen die tijdens de herinrichting van het Marconigebied op de schop gaan.

Aanpak Marconigebied zelf

Als de ringbaan is aangelegd, volgt de verdere aanpak van het Marconigebied. Dit betekent onder andere een herinrichting van de Marconistraat, Willem Barentzstraat, Edisonstraat en bijbehorende parkeerplaatsen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de aansluiting van de Willem Barentzstraat op de M.A. de Ruijterlaan voor autoverkeer vervalt.