Mannee

De wijk Mannee is bijna klaar. We voeren nog een aantal laatste grondwerkzaamheden en werkzaamheden aan het groen uit.

Laatste werkzaamheden

De laatste grondwerkzaamheden zijn aan de wadi die ligt tussen Moelmeedt/Heulmeetken en Doornbosje/Heulblok. Verder voeren we nog enkele werkzaamheden voor het groen (haagjes en bomen) uit. 

Heeft u vragen over de grondwerkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met algemeen projectleider Kees van Belzen via c.van.belzen@goes.nl
Heeft u vragen over de werkzaamheden voor het groen? Dan kunt u contact opnemen met groenopzichter Ben Burg via b.burg@goes.nl.  
 

Beschikbare documenten Mannee

De volgende documenten, kaarten en plattegronden zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

  • Informatiebrochure particulieren (2017)
  • Inrichtingsplan Mannee 
  • Fase 2 situatie Heulmeetken Doornbosje
  • Fase 2 situatie Heulblok Manneegeul Broodkist Moelmeedt
  • Fase 2 situatie vnl Manneegeul Broodkist Molemeedt Land van Str

Documenten werkzaamheden Mannee

Start aanvraag