Mannee

De wijk Mannee is bijna klaar. Hier en daar moeten nog werkzaamheden aan bruggen en bestrating plaatsvinden. Ook wordt de wijk nog verder ingericht.

Zes bouwkavels in Mannee zijn nog niet verkocht, maar wel allemaal in reservering gegeven. De verwachting is dat deze binnenkort ook verkocht zijn. Voor meer informatie over verkoop van deze kavels neemt u contact op met de afdeling Omgeving en Economie van de gemeente Goes, tel. 14 0113. De kavelkaart van de wijk Mannee kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum. 

Werkzaamheden 

Halverwege 2021 zijn de werkzaamheden gestart in de volgende fase van het woonrijp maken van Mannee. Het gaat om het deel Karrelanden, Karremansweidjes en Duvensteijn. 

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de asfaltdeklaag en het herbestraten van de rabatstroken in de genoemde straten. Hierbij wordt ook de parkeermarkering aangebracht. In de Karremansweidjes worden de gele straatstenen vervangen door rode straatstenen.

De werktekeningen van de nieuwe situatie kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum via 14-0113. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Sabben BV. 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en bestaat uit vijf fasen. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding. Deze wordt aangegeven door borden.

Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk niet voor uw woning parkeren. U krijgt nog een apart briefje van de aannemer wanneer deze in uw straat werkt. Uw woning is altijd te voet bereikbaar.

Naast bovenstaande werken, worden de resterende bruggen Karrelanden-Karremansweidjes en Karremansweidjes-Duvensteijn aangebracht. Ook wordt het graven van de watergang in de Duvensteijn  afgerond.

Gewijzigde planning restant werkzaamheden Mannee

Vanwege onvoorziene problemen in de levering van materialen worden de afrondende werkzaamheden in de wijk Mannee later uitgevoerd dan gepland.

 • Met vertraging brengen we dit jaar (2021) nog de laatste bruggen aan en graven we de watergang Duvensteijn op diepte. Het was ook de bedoeling dit jaar Duvensteijn qua straatwerk en asfalt af te ronden. Dit zal echter vanwege problemen met levering van materialen, later worden uitgevoerd, namelijk in het voorjaar van 2022.  Aansluitend zal het bestek Heulblok/Manneegeul /Heulmeetken /Doornbosje /Broodkist en Moelmeedt en bestek Hilleweg en Land van Straub worden uitgevoerd.

De nieuwe planning is nu als volgt:

Werkzaamheden 2021

 • Werkzaamheden bruggen: Brug 1,3 en 5 zijn gereed. Nog te realiseren brug 2 en 4 met bijkomende werkzaamheden: november/december 2021.
 • Graven watergang Duvensteijn: oktober/november 2021.
 • Woonrijpmaken 1e fase: Karrelanden (lage deel)
 • Voorbereiding woonrijpmaken bestek Heulblok/Manneegeul/Heulmeetken/Doornbosje /Broodkist en Moelmeedt en bestek Hilleweg/Land van Straub.

Werkzaamheden 2022

 • Woonrijpmaken fase 1: restant werkzaamheden bestekfase 1 Duvensteijn en 2 lobben Karremansweidjes.
 • Woonrijpmaken bestek Heulblok /Manneegeul /Heulmeetken /Doornbosje /Broodkist en Moelmeedt (vanaf medio april 2022) uitvoeringstijd ca. 3 maanden.
 • Woonrijpmaken bestek Hilleweg/Land van Straub, start voor bouwvakvakantie; uitvoeringstijd ca. 3 maanden en gereed eind oktober 2022.

Een en ander blijft afhankelijk van het tijdig leveren van materialen en de afspraken BLVC bouw laatste kavels. Verder voeren we nog herstelwerkzaamheden uit en is er een onderhoudsperiode. Onder voorbehoud is de gehele wijk civieltechnisch eind 2022 gereed.

Aanleggen bruggen in wijk Mannee

De bruggen in Mannee worden geplaatst in of tussen de volgende straten:

 • Brug 1, Doornbosje-Karrelanden
 • Brug 2, Karrelanden – Karremansweidjes
 • Brug 3, Hilleweg
 • Brug 4, Karremansweidjes – Duvensteijn
 • Brug 5, Land van Jakes/Zilveren Schoe – fietspad Stelleweg

De bruggen 1 en 3 zijn verkeersbruggen voor alle verkeer. De andere bruggen zijn alleen voor fietsverkeer en voetgangers. Er is een kaart beschikbaar van de wijk, waarop u ziet waar deze bruggen komen te liggen. Deze kunt u opvragen via het klantcontactcentrum, 14-0113.

Werkzaamheden bruggen

De bruggen worden in opdracht van de gemeente Goes aangebracht door aannemingsbedrijf Damsteegt. Eerst worden de bruggen en brugonderdelen geprefabriceerd in de fabriek. 

Direct betrokkenen/omwonenden krijgen de exacte data van de werkzaamheden tijdig door. Circa twee weken van te voren ontvangt u als betrokkene/omwonende een brief van de aannemer. Tijdens de werkzaamheden geven borden een omleiding aan. Wij proberen overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Overlast is natuurlijk niet helemaal tegen te gaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vragen?

Bij technische vragen neemt u contact op met de toezichthouder namens de gemeente Goes, tel. (06) 303 241 21.

Heeft u een algemene vraag? Neem dan contact op met de civiel projectleider Mannee van de gemeente Goes, via tel. 14 0113. Ook kunt u contact opnemen met werkvoorbereider Roel Mooren van Aannemersbedrijf Damsteegt BV, tel. (0183) 35 90 27.

Beschikbare documenten

De volgende documenten, kaarten en plattegronden zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

 • Fasering fase 1 Mannee
 • (DEFINITIEF_B-2021-002_503) nieuwe situatie Mannee
 • (DEFINITIEF_B-2021-002_501) nieuwe situatie Mannee
 • (DEFINITIEF_B-2021-002_502) nieuwe situatie Mannee
 • (200710) Inrichtingsplan Mannee (Default-000)
 • Informatiebrochure particulieren (2017)
 • Werkzaamheden april Mannee
 • Groen Karremansweidjes Mannee
 • Bijlage kaart bruggen Mannee 2020

Documenten werkzaamheden Mannee

Start aanvraag