Mannee

De wijk Mannee is bijna klaar. Hier en daar moeten in de laatste fases nog werkzaamheden plaatsvinden. Ook wordt de wijk nog verder ingericht.

Gewijzigde planning restant werkzaamheden Mannee

Vanwege onvoorziene problemen in de levering van materialen worden de afrondende werkzaamheden in de wijk Mannee later uitgevoerd dan gepland. De nieuwe planning is nu als volgt:

Werkzaamheden 2022

 • Woonrijpmaken fase 1: restant werkzaamheden bestekfase 1 Duvensteijn en 2 lobben Karremansweidjes.
 • Woonrijpmaken bestekfase 3 Hilleweg/Land van Straub, start voor bouwvakvakantie; uitvoeringstijd ca. 3 maanden. 

Werkzaamheden 2023

 • Woonrijpmaken bestekfase 2 Heulblok /Manneegeul /Heulmeetken /Doornbosje /Broodkist en Moelmeedt (vanaf medio april 2022) uitvoeringstijd ca. 3 maanden.

Een en ander blijft afhankelijk van het tijdig leveren van materialen en de afspraken BLVC bouw laatste kavels. Verder voeren we nog herstelwerkzaamheden uit en is er een onderhoudsperiode. We streven ernaar om het woonrijpmaken af te ronden tegen de zomer van 2023.

Werkzaamheden bestekfase 1

Halverwege 2021 zijn de werkzaamheden gestart in het woonrijp maken van het deel Karrelanden, Karremansweidjes en Duvensteijn. 

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de asfaltdeklaag en het opnieuw bestraten van de rabatstroken in de genoemde straten. Hierbij wordt ook de parkeermarkering aangebracht. In de Karremansweidjes worden de gele straatstenen vervangen door rode straatstenen.

Deze werkzaamheden bestaan uit vijf fasen en zijn naar verwachting half juni 2022 afgerond. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding. Deze wordt aangegeven door borden.

Bewoners kunnen tijdelijk niet voor de woning parkeren. Hierover ontvangen zij een aparte brief van de aannemer wanneer deze in uw straat werkt. Uw woning is altijd te voet bereikbaar.

De werktekeningen van de nieuwe situatie kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum via 14-0113 of onderstaande knop. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Sabben BV. 

Werkzaamheden bestekfase 3

Behalve een aanpassing van de aansluiting van de weg Jagertje op de Hilleweg zijn de genoemde straten al min of meer definitief ingericht. De werkzaamheden richten zich vooral op het aanbrengen van de asfaltdeklaag en het herstraten van de rabatstroken. Hierbij wordt ook de parkeermarkering aangebracht.

Voor bestek fase 3 hebben de faseringen en de noodzakelijke omleidingen gevolgen voor alle bewoners van Mannee. Zie ter verduidelijking de bijlage Fasering bestek fase 3, ook op te vragen bij het klantcontactcentrum via 14 0113 of onderstaande knop. Het werk wordt in 3 stukken geknipt waarbij per deel de noodzakelijke omleidingen worden aangegeven.

De woning van de direct aanwonende is altijd te voet bereikbaar. Parkeren kan tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet voor de woning. Eén of twee weken voor de start van de werkzaamheden worden de direct betrokkenen en omwonenden geïnformeerd over de data door de aannemer.

De werktekeningen van de nieuwe situatie kunt u opvragen bij het klantcontact centrum via 14 0113 of onderstaande knop. De werkzaamheden van bestekfase 3 voert aannemingsbedrijf Van Sabben B.V. uit.

Werkzaamheden bestekfase 2

Bestek fase 2 start in het voorjaar van 2023 en is deels afhankelijk van de afronding van de laatste bouwactiviteiten. Hierover wordt tegen die tijd geen aankondiging vanuit de gemeente gestuurd, maar direct betrokkenen en omwonenden ontvangen een brief vanuit de aannemer.

Bruggen in wijk Mannee

De laatste bruggen in Mannee zijn inmiddels geplaatst in of tussen de volgende straten:

 • Brug 1, Doornbosje-Karrelanden
 • Brug 2, Karrelanden – Karremansweidjes
 • Brug 3, Hilleweg
 • Brug 4, Karremansweidjes – Duvensteijn
 • Brug 5, Land van Jakes/Zilveren Schoe – fietspad Stelleweg

De bruggen 1 en 3 zijn verkeersbruggen voor al het verkeer. De andere bruggen zijn alleen voor fietsverkeer en voetgangers. 

Vragen?

Heeft u een algemene vraag? Neem dan contact op met de civiel projectleider Mannee van de gemeente Goes, via tel. 14 0113. 

Beschikbare documenten

De volgende documenten, kaarten en plattegronden zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

 • (200710) Inrichtingsplan Mannee (Default-000)
 • Informatiebrochure particulieren (2017)
 • Faseringstekening bestek Fase 3
 • Definitief B 2021 HillewegLandvanStraub 1
 • Definitief B 2021 HillewegLandvanStraub 2
 • Definitief B 2021 HillewegLandvanStraub 3

Documenten werkzaamheden Mannee

Start aanvraag