Mannee

De wijk Mannee is bijna klaar. Hieronder leest u over de laatste straatwerkzaamheden, de laatste fase van het woonrijpmaken van de wijk Mannee.

Bestek fase 2

De laatste werkzaamheden zijn in Doornbosje, Heulblok, Manneegeul, Heulmeetken, Broodkist, Moelmeedt en nog een paar kleine aanpassingen op andere locaties in de wijk.                             

De werkzaamheden starten half mei 2023 en zijn naar verwachting eind augustus 2023 klaar.

Civiele werkzaamheden

Behalve het vervangen van de asfalt-bouwweg door een voet/fietspad tussen het kruispunt Heulblok/Doornbosje en kruispunt Moelmeedt/Heulmeetken, zijn de straten al min of meer definitief ingericht.

De werkzaamheden zijn voornamelijk: aanbrengen van de asfaltdeklaag en het opnieuw bestraten van de rabatstroken. Hierbij brengen we ook de parkeermarkering aan. De werktekeningen van de nieuwe situatie kunt u opvragen via het klantcontact centrum, via de knop onderaan deze pagina. Aannemingsbedrijf Lindeloof B.V. uit Hellevoetsluis voert de werkzaamheden uit.

Fasering en omleiding

De bestratingswerkzaamheden in de woonstraten zijn in fases.  Als er een tijdelijke afsluiting en/of omleiding is, geven borden dit aan. Tijdens de werkzaamheden kunt u in fases tijdelijk niet parkeren voor de woning. Een aantal dagen voor de start van de werkzaamheden informeert de aannemer de direct aanwonenden hierover. U hoort dan ook waar u uw kliko kunt zetten. Mocht het verplaatsen van uw kliko niet lukken, dan helpen de mensen van de aannemer u hiermee. Uw woning zal altijd te voet bereikbaar zijn.

We proberen de overlast te beperken. Enige overlast kunnen wij echter niet voorkomen, wij vragen uw begrip hiervoor.

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van de civiele werkzaamheden? Neem dan contact op met toezichthouder Niels van der Maas via 06-12847656 of de uitvoerder van de aannemer Lindeloof BV, Patrick Kleinloog via 06-15325998.

Voor overige zaken kunt u contact opnemen met algemeen projectleider Kees van Belzen via c.van.belzen@goes.nl.

Voor vragen over aanbrengen van groen kunt u terecht bij beleidsmedewerker en groenontwerper Lennard Openneer via l.openneer@goes.nl.

Beschikbare documenten

De volgende documenten, kaarten en plattegronden zijn op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

  • Informatiebrochure particulieren (2017)
  • Inrichtingsplan Mannee 
  • Fase 2 situatie Heulmeetken Doornbosje
  • Fase 2 situatie Heulblok Manneegeul Broodkist Moelmeedt
  • Fase 2 situatie vnl Manneegeul Broodkist Molemeedt Land van Str

Documenten werkzaamheden Mannee

Start aanvraag