Maaibeheer gemeente Goes

Wij krijgen regelmatig vragen en opmerkingen over het maaien van gras. Bijvoorbeeld: waarom maait de gemeente het gras niet? Maar ook: waarom worden alle bloemen te vroeg gemaaid? Graag vertellen we u meer over ons maaibeheer.

Manieren

Het gras in onze gemeente beheren we op drie manieren:

  • Regulier beheer/gazonbeheer
  • Natuurlijk beheer
  • Ecologisch beheer

Regulier beheer/gazonbeheer

Regulier beheer houdt in: het beheren van stukken gras als gazon. We kijken daarbij naar het gebruik van het gras of hoe het er uit ziet (de beeldkwaliteit). 'Schoon, heel en veilig' staat daarbij voorop. Denk bijvoorbeeld aan trapveldjes, kleine vakken, randen langs paden, zichtlocaties of overzichtslocaties voor het verkeer. In het groeiseizoen komt de grasmaaier bijna wekelijks op deze stukken.

Biodiversiteit in gazons

We startten in 2020 met een nieuwe vorm van gazonbeheer. Dit betekent dat we nu 6 tot 8 keer maaien per seizoen, in plaats van wekelijks. Ook maait de gemeente het gras minder kort, namelijk 10 cm in plaats van 5 cm. Het onderhouden van het gazon door weinig ingrijpen noemen we extensief gazonbeheer. Op verschillende locaties in de gemeente Goes wordt al op deze manier gewerkt. Het doel van extensief gazonbeheer is het verbeteren van de biodiversiteit in gazon. Samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en andere Zeeuwse overheden, zoals de Provincie Zeeland en diverse gemeenten, wordt dit project uitgevoerd.

Onderzoek

Dit project wordt niet zomaar uitgevoerd. Hiervoor is onderzoek gedaan door SLZ in 2020 en 2021. Uit deze onderzoeken blijkt het volgende: “De vergelijking van de biodiversiteit tussen een regulier gazon en een extensief gazon valt heel duidelijk in het voordeel uit van het extensieve gazon…”. Minder maaien levert meer bloemen, planten en uiteindelijk bijen, vlinders en andere beestjes op. Minder maaien is dus een verbetering voor de biodiversiteit.

Minder maaien op meer locaties

Dit jaar komen er daarom een aantal extra gazons bij die we op deze manier gaan onderhouden. We snappen dat niet iedereen even blij is met meer bloemen of dieren in het gazon. We zijn natuurlijk gewend dat het gras altijd kort wordt gehouden. Bij de keuze van de locaties proberen we hier rekening mee te houden. Wel laat het onderzoek zien dat het heel goed is voor de biodiversiteit en dus voor de natuur.

Op de kaart onderaan deze pagina, kunt u de locaties bekijken.

Natuurlijk beheer

Bij natuurlijk grasbeheer geven we meer ruimte aan natuurlijke processen. Op deze manier veroorzaken we minder schade aan de omgeving van dieren en planten. We kijken daarbij niet in het bijzonder naar speciaal voorkomende soorten. Ook gaat het niet om natuurgebied. Wél versterken we met deze grasvelden de natuurwaarden in de gemeente Goes. Het gaat vooral om bermen, dijken en taluds, grote velden en braakliggende terreinen. 

We maaien natuurlijk beheerd gras één, twee of drie keer per jaar. Het maaisel voeren we af. Door het aantal maaibeurten af te wisselen, worden niet alle percelen tegelijk gemaaid. Zo blijft voldoende voedsel over voor insecten en vlinders.

Aantal maaibeurten bepalen

De bodem in de gemeente Goes is heel voedselrijk. Op zo'n bodem groeien een beperkt aantal soorten gras heel goed. En dan is er weinig ruimte voor bloemen en kruiden. Om de bloemen en kruiden meer kans te geven, maaien we extra en voeren we het maaisel af. Vooral de maanden mei en juni zijn geschikt voor zo'n extra maaibeurt.

We voorkomen door het maaien van grassen dat er bomen en struiken groeien. Dit begint vaak met het opkomen van bramen en elzen, berken, wilgen en populieren. Om het gras te behouden moeten we dus minimaal één keer per jaar maaien. Bij deze extra maaibeurten maaien we veel bloemen af. Maar uiteindelijk zorgen we zo voor nog meer bloemen en kruiden.  Een ander voordeel is dat veel bloemen en kruiden na de maaibeurt nog een keer bloeien.

Het aantal maaibeurten hangt dus af van de verschillende bloemen en kruiden in het gras. Bij natuurlijk beheer gebeurt dit per 'vak'. Bijvoorbeeld een hele berm of een heel talud. In het schema hieronder vindt u een planning van de maaibeurten.
 

Maaibeurten per jaar

Schraal bloemrijk grasland, 1x maaien

 

 

sep/okt

Matig schraal tot matig voedselrijk bloemrijk grasland, 2x maaien

 

jul

sep/okt

Voedselrijk bloemrijk grasland, 2x maaien

mei

 

sep/okt

Zeer voedselrijk kruidenrijk grasland, 3x maaien

mei

jul

sep/okt

Broedseizoen

Bij natuurlijk grasbeheer ontstaat lang gras. Voor bepaalde soorten vogels is dat gras ideaal om in te broeden. Een maaibeurt kan dit broeden verstoren, zeker in de maanden mei en juni. Om dit te voorkomen voert de maaier altijd eerst een controle uit. Als de maaier broedende vogels vindt, slaan we dat stuk gras over. We maaien pas als de vogels uitgebroed zijn.

Inzet van schapen

Bij natuurlijk beheer zetten we regelmatig schapen in om het gras kort te houden. Inzet van schapen verbetert niet direct de biodiversiteit. Wél draagt het bij aan de natuurbeleving en natuureducatie. Het is mooi om de schapen met de lammetjes over de dijken te zien lopen. En om ze te horen. Dit helpt mee aan een prettige omgeving om te wonen en te werken.

Ecologisch beheer

Ecologisch beheer zetten we in op plekken die veel waarde hebben voor de natuur.  Voor deze gebieden stellen we speciale beheer- en onderhoudsplannen op. Dit gebeurt vaak in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Het ecologische beheer richt zich op bijzondere soorten in dat gebied. Hier kijken we dus per plek waar wel en waar niet gemaaid wordt.

Sinusbeheer

Op verschillende plekken proberen we het ‘sinusbeheer’ uit. Bij sinusbeheer zijn er ongeveer zes maairondes per jaar, maar iedere keer in een andere vorm. We maaien drie keer een pad en drie keer een vak. Zo ontstaat een verschil in graslengte en in bloeitijden. Vooral voor vlinders is dit heel aantrekkelijk. 

Meer informatie over het Sinusbeheer

Q&A

Om dit te bepalen kijken we eerst naar de functie van het gras. Om een voorbeeld te geven: het gras langs een weg of trottoir mag het gebruik van de weg of het trottoir niet storen. De veiligheid en het gebruik staan dus voorop (regulier beheer/gazonbeheer). Daarna kijken we wat er praktisch mogelijk is. Bijvoorbeeld: een heel steil talud kunnen we niet maaien met een gazonmaaier. Kleine vakjes of stroken gras zijn weer lastig op een natuurlijke manier te maaien.

De keuze voor natuurlijk of ecologisch beheer hangt vooral af van de mogelijkheden van het gebied. Met andere woorden: zijn er in een gebied veel of weinig mogelijkheden voor de natuur? Omdat ecologisch beheer specialistisch werk is, kiezen we hiervoor alleen plekken uit met een grote kans van slagen.

Via onderstaande kaart kunt u zien hoe we het gras in uw buurt beheren. 

Vragen of klachten?

Heeft u vragen over het maaibeheer? Deze kunt u stellen door te bellen naar 14 0113 of te mailen naar: b.vanden.berge@goes.nl

Heeft u klachten? Dan kunt u deze doorgeven via Fixi.