Maaibeheer gemeente Goes

Wij krijgen regelmatig vragen en opmerkingen over het maaien van gras. Bijvoorbeeld: waarom maait de gemeente het gras niet? Maar ook: waarom worden alle bloemen te vroeg gemaaid? Graag vertellen we u meer over ons maaibeheer.

Het gras in onze gemeente beheren we op drie manieren:

  • Regulier beheer
  • Natuurlijk beheer
  • Ecologisch beheer

Regulier beheer

Regulier beheer houdt in: het beheren van stukken gras als gazon.  We kijken daarbij naar het gebruik van het gras of hoe het er uit ziet (de beeldkwaliteit). 'Schoon, heel en veilig' staat daarbij voorop. Denk bijvoorbeeld aan trapveldjes, kleine vakken, randen langs paden, zichtlocaties of overzichtslocaties voor het verkeer. In het groeiseizoen komt de grasmaaier bijna wekelijks op deze stukken.

Biodiversiteit in gazons

Op dit moment werkt de gemeente Goes aan een andere vorm van gazon beheer. Dit doet de gemeente samen met een aantal andere overheden en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. We onderzoeken hoe we de gazons aantrekkelijker kunnen maken voor verschillende planten en dieren (het verbeteren van de biodiversiteit). Zonder dat dit negatief is voor de functie van het gras. Om die reden maaien we op verschillende plekken in de gemeente minder vaak. Ook maaien we het gras minder kort. Zo krijgen veel bloemen beter de kans om te bloeien. En dat is weer beter voor vlinders, bijen en andere insecten.

Natuurlijk beheer

Bij natuurlijk grasbeheer geven we meer ruimte aan natuurlijke processen. Op deze manier veroorzaken we minder schade aan de omgeving van dieren en planten. We kijken daarbij niet in het bijzonder naar speciaal voorkomende soorten. Ook gaat het niet om natuurgebied.  Wél versterken we met deze grasvelden de natuurwaarden in de gemeente Goes. Het gaat vooral om bermen, dijken en taluds, grote velden en braakliggende terreinen. 

Natuurlijk beheerd gras maaien we één, twee of drie keer per jaar. Het maaisel voeren we af. Door het aantal maaibeurten af te wisselen, worden niet alle percelen tegelijk gemaaid. Zo blijft voldoende voedsel over voor insecten en vlinders.

Hoe bepalen we het aantal maaibeurten?

Door het maaien van grassen voorkomen we dat er bomen en struiken groeien. Dit begint vaak met het opkomen van bramen en elzen, berken, wilgen en populieren. Om het gras te behouden moeten we dus minimaal één keer per jaar maaien.

Waarom twee of drie keer per jaar maaien?

De bodem in de gemeente Goes is heel voedselrijk. Op zo'n bodem groeien een beperkt aantal soorten gras heel goed. En dan is er weinig ruimte voor bloemen en kruiden. Om de bloemen en kruiden meer kans te geven, maaien we extra en voeren we het maaisel af. Vooral de maanden mei en juni zijn geschikt voor zo'n extra maaibeurt.

Bij deze extra maaibeurt maaien we veel bloemen af. Maar uiteindelijk zorgen we zo voor nog meer bloemen en kruiden.  Een ander voordeel is dat 
veel bloemen en kruiden na de maaibeurt nog een tweede keer bloeien.

Het aantal maaibeurten hangt dus af van de verschillende bloemen en kruiden in het gras. Bij natuurlijk beheer gebeurt dit per 'vak'. Bijvoorbeeld een hele berm of een heel talud. In het schema hieronder vindt u een planning van de maaibeurten.
 

Maaibeurten in 2021

Schraal bloemrijk grasland, 1x maaien

 

 

sep/okt

Matig schraal tot matig voedselrijk bloemrijk grasland, 2x maaien

 

jul

sep/okt

Voedselrijk bloemrijk grasland, 2x maaien

mei

 

sep/okt

Zeer voedselrijk kruidenrijk grasland, 3x maaien

mei

jul

sep/okt


Broedseizoen

Bij natuurlijk grasbeheer ontstaat lang gras. Voor bepaalde soorten vogels is dat gras ideaal om in te broeden. Een maaibeurt kan dit broeden verstoren, zeker in de maanden mei en juni. Om dit te voorkomen voert de maaier altijd eerst een controle uit. Als de maaier broedende vogels vindt, slaan we dat stuk gras over. We maaien pas als de vogels uitgebroed zijn.

Inzet van schapen

Bij natuurlijk beheer zetten we regelmatig schapen in om het gras kort te houden. Inzet van schapen verbetert niet direct de biodiversiteit. Wél draagt het bij aan de natuurbeleving en natuureducatie. Het is mooi om de schapen met de lammetjes over de dijken te zien lopen. En om ze te horen. Dit helpt mee aan een prettige omgeving om te wonen en te werken.

Ecologisch beheer

Ecologisch beheer zetten we in op plekken die veel waarde hebben voor de natuur.  Voor deze gebieden stellen we speciale beheer- en onderhoudsplannen op. Dit gebeurt vaak in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Het ecologische beheer richt zich op bijzondere soorten in dat gebied. Hier kijken we dus per plek waar wel en waar niet gemaaid wordt.

Sinusbeheer

Op verschillende plekken proberen we het ‘sinusbeheer’ uit. Bij sinusbeheer zijn er ongeveer zes maairondes per jaar, maar iedere keer in een andere vorm. We maaien drie keer een pad en drie keer een vak. Zo ontstaat een verschil in graslengte en in bloeitijden. Vooral voor vlinders is dit heel aantrekkelijk. Meer informatie over sinusbeheer kunt u vinden op de website van de Vlinderstichting.

Wanneer passen we welk beheer toe?

Er zijn dus drie manieren van beheer: regulier, natuurlijk en ecologisch. Wanneer passen we nu wat toe? Om dit te bepalen kijken we eerst naar de functie van het gras. Om een voorbeeld te geven: het gras langs een weg of trottoir mag het gebruik van de weg of het trottoir niet storen. De veiligheid en het gebruik staan dus voorop. Daarna kijken we wat er praktisch mogelijk is. Bijvoorbeeld: een heel steil talud kunnen we niet maaien met een gazonmaaier. Kleine vakjes of stroken gras zijn weer lastig op een natuurlijke manier te maaien.

De keuze voor natuurlijk of ecologisch beheer hangt vooral af van de mogelijkheden van het gebied. Met andere woorden: zijn er in een gebied veel of weinig mogelijkheden voor de natuur? Omdat ecologisch beheer specialistisch werk is, kiezen we hiervoor alleen plekken uit met een grote kans van slagen.

Maaibeheer gemeente Goes

Hoe beheert de gemeente het gras in mijn buurt?

Via onderstaande kaart kunt u zien hoe we het gras in uw buurt beheren. 

Vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten over het maaibeheer? Laat het ons weten.

Vragen over het maaibeheer kunt u ook mailen naar b.vanden.berge@goes.nl