Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

Algemeen

Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig. Bij welke instantie u de vergunning aanvraagt, hangt af van de hoogte van de prijzen. Organiseert u een incidentele loterij met een prijzenpakket tot € 4.500? Vraag het dan digitaal aan.

Prijzenpakket

Prijzenpakket t/m € 4.500

U heeft een vergunning nodig van de gemeente waar de trekking van de loterij plaatsvindt. De vergunning is maximaal 6 maanden geldig en vraagt u uiterlijk 3 weken van tevoren schriftelijk aan via het aanvraagformulier.

Prijzenpakket boven de € 4.500

Is het totale prijzenpakket inclusief gesponsorde prijzen meer dan € 4.500 waard? Dan moet u de vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Voorwaarden

Regels loterij organiseren

U mag een loterij organiseren als u zich houdt aan deze regels:

 • Minimaal 50% van de opbrengst gaat naar het goede doel.
 • Maximaal 50% van de opbrengst gebruikt u om het prijzenpakket en de kosten te betalen.

Regels prijsvraag organiseren

U mag een prijsvraag organiseren als u zich houdt aan deze regels:

 • De deelnemer levert een actieve bijdrage. Bijvoorbeeld een slagzin maken, een verhaal schrijven of een foto maken.
 • Een jury bepaalt wie de prijzen wint.

Regels bingo organiseren

U mag de bingo organiseren als u zich houdt aan deze regels:

 • Een vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, organiseert de bingo.
 • De waarde van de prijzen per spelronde is maximaal € 400.
 • De waarde van de prijzen per bijeenkomst is maximaal € 1.550.

Regels promotioneel kansspel organiseren

U mag een promotioneel kansspel organiseren als het doel is: reclame maken. Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie. U moet zich daarbij wel houden aan de voorwaarden in de Gedragscode promotionele kansspelen.

Loterij of prijsvraag: vergunning aanvragen

 • Is het prijzenpakket minder dan € 4.500? Dan vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • Is het prijzenpakket meer dan € 4.500? Dan vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Let op! Organiseert u een prijsvraag en is het prijzenpakket minder dan € 2.300? Dan hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

Bingo aanmelden

Uiterlijk 14 dagen van tevoren meldt u de bingo aan bij de gemeente.

Let op

Organiseert u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel? Dan moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.

Nodig

 1. Naam en adres van aanvrager.
 2. Geldelijke waarde van hoogste prijs.
 3. Aantal loten en prijs per lot.
 4. Plaats waar de loterij wordt gehouden.
 5. Bestemming netto-opbrengst.

Verstrek bij uw vergunningaanvraag of uw bingo-melding de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel
 • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert
 • de totale waarde van de prijzen
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging)
 • kopie statuten van de vereniging

Kosten 2024

€ 45,40