Loden leidingen

Er is al veel over gezegd en geschreven, loden waterleidingen. Een loden leiding laat langzaam looddeeltjes los en die komen in het drinkwater terecht. Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn.

Daarom wil de Rijksoverheid alle bewoners die in een huis wonen van voor 1960 informeren. Ze roept hen op om te controleren of er loden leidingen in huis aanwezig zijn.

1960

Er is niet zomaar voor dat jaar gekozen. Het was namelijk vanaf 1960 verboden om nog langer loden waterleidingen aan te leggen. Hoeveel woningen deze nog hebben, is niet bekend. Er zijn in Nederland naar verwachting nog zo’n 200.000 huizen met loden waterleidingen. In een rapport van de Gezondheidsraad uit 2019 staat dat ook lagere concentraties lood gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit heeft ervoor gezorgd dat het nu meer in het nieuws is. Voor jonge kinderen heeft het mogelijk invloed op de hersenontwikkeling. En bij volwassenen zijn de effecten die bekend zijn extra risico op hart- en vaatziekten en nierziekte.

Controleren 

Bij het controleren van loden leidingen kijkt u bij de watermeter. Maar resten zijn niet altijd zichtbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat ze in de muur ingebouwd zijn. In dat geval mag u een watertest bestellen. Daarmee toont u aan of er wel of geen lood in het water aanwezig is. Laat de test wel doen door een bedrijf dat daar bevoegdheid voor heeft. Bij een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor het vervangen van de loden leidingen. Een te hoog loodgehalte is namelijk een gebrek dat hij of zij moet herstellen. Doet de verhuurder dit niet, dan heeft een huurder de mogelijkheid om naar de huurcommissie of de rechter te stappen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.milieucentraal.nl/lodenleidingen.