Lintjesregen 2022

Burgemeester Margo Mulder heeft vanmorgen in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes aan zestien inwoners van de gemeente een koninklijke onderscheiding uitgereikt. De heer Veringa uit Wilhelminadorp kreeg er afgelopen donderdag al één. Van harte gefeliciteerd!

Hieronder leest u wie een lintje heeft gekregen:

Mevrouw Lenie Baaijens-Duvekot (1950) uit Goes

Mevrouw Baaijens is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor de Vrije Evangelische Gemeente in Goes. Dit doet ze al sinds 1977. Mevrouw is secretaris van de werkgroep voor zending en diaconaat. Ze organiseert maandelijks ‘Zingen in de Bethelkerk’ en is bestuurslid van de werkgroep liturgie. Ook is ze lid van zangkoor Hallelujah en helpt ze in de kerk tijdens condoleances. Mevrouw Baaijens bereidde daarnaast jarenlang de kerstavonddiensten voor. Verder organiseert de vrijwilligster de Lichtjestour die vlak voor de kerstdagen in de binnenstad van Goes plaatsvindt. Net als de zangavond ‘Zingen bij de Maartensbrug’, de interkerkelijke openluchtdiensten en de jaarlijkse bloesemtocht voor ouderen.

Vrouw met geel jasje en oranje lintje

Mevrouw Rie van den Berge (1936) uit Goes

Mevrouw Van den Berge is Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij 50 jaar (sinds 1972) actief is voor de samenleving. Zij was als ‘koorschool-moeder’ en maakster van kostuums actief bij de Zeeuwse Koorschool in Goes. Mevrouw Van den Berge was ook handwerkjuffrouw op de bisschop Ernstschool in Goes. En zorgde voor alle kostuums bij musicals, sinterklaasfeesten en toneelstukken op de bisschop Ernstschool. Daarnaast was ze twaalf jaar vrijwilligster bij Kinderkamp Borsele en 35 jaar vrijwilligster bij de Parochiekern Heilige Maria Magdalena in Goes. Mevrouw was assistent-koster en zorgde voor de kostuums, catering en de bloemversieringen bij uitvaarten en feestelijke gelegenheden. Van haar creaties is een uniek fotoboek samengesteld.

Vrouw met blauwe trui en oranje lintje

Mevrouw Annemarie Bil-van Ruiswijk (1939) uit Goes

Mevrouw Bil is Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij 60 jaar (sinds 1962) actief is voor de samenleving. Zij was 25 jaar bestuurslid van District Oosterschelde van Scouting Nederland en oprichtster van Scouting de Voortrappers in ’s-Gravenpolder. Mevrouw Bil is sinds 1999 voorzitster van de Christelijke Vrouwenvereniging De Passage afdeling Goes en sinds 2015 bestuurslid van de regionale afdeling Zeeland. Daarnaast is ze sinds 2003 is vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Goes. Mevrouw was daar vicevoorzitter van het College van Diakenen en lid van het Moderamen. Verder is de inwoonster van Goes nu gastvrouw bij de wekelijkse ontmoetingsochtenden. Ook was mevrouw Bil in het verleden lid van het Vrijwilligersplatform Goes en mantelzorgster in een gezin.

Vrouw met groen jasje en oranje lintje

Mevrouw Margriet Bouwense-Bakker (1945) uit Goes

Mevrouw Bouwense is Lid in de Orde van Oranje-Nassau omdat zij sinds 1978 vrijwilligster is bij voetbalvereniging SSV’65 uit Goes. Zij beheert de kantine, verricht schoonmaakwerkzaamheden en verzorgt de tenues. Daarnaast is mevrouw Bouwense medeorganisator van de voetbalkampen.

Vrouw met zwarte jurk, bloemen en oranje lintje

Mevrouw Monique Dommanschet-de Kort (1963) uit Goes

Mevrouw Dommanschet is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij organiseerde de afgelopen vijftien jaar het jaarlijkse Sinterklaasfeest in Goes. Net als de lampionnenoptocht, workshops en het werkpaleis van Sinterklaas in het oude stadhuis. Met haar Hoedenatelier Art of Mook vertegenwoordigde mevrouw Dommanschet de provincie Zeeland op de Prinsjesmarkt in Den Haag. Verschillende keren organiseerde ze een hoedenshow/hoedenparade namens de gemeente Goes. Zo ook tijdens het bezoek van de Koning en Koningin in 2013.

Mevrouw Dommanschet organiseert voor Zeeuwse vrouwenverenigingen regelmatig een lezing over rouwverwerking. Ze schreef als lid van de provinciale PR-commissie van de Vrouwen van Nu Zeeland ook verschillende artikelen voor het landelijke ledenblad. Daarnaast is mevrouw Dommanschet nog vrijwilligster bij het Palazollihuis in Goes. Daar organiseerde ze voor vrouwen met kanker een verwendag.

Vrouw met zwart jasje en oranje lintje

Mevrouw Nel Eggebeen-Berk (1952) uit Wolphaartsdijk

Mevrouw Eggebeen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij sinds 1985 vrijwilligster is bij de Protestantse Gemeente in Wolphaartsdijk. Zij is bezoekwerkster en medeorganisator van het Toeristenpastoraat. Maar ook de persoon die het gebedsuur regelt en lid van de Roemeniëgroep die ondersteuning biedt aan een dorp en bejaardentehuis in Roemenië. Daarnaast is mevrouw Eggebeen sinds 1994 vrijwilligster bij Maaltijd Thuis van Zorggroep Ter Weel. Verder is ze sinds 1998 zwemvrijwilligster bij de Sportclub Gehandicapten Beveland. En gastvrouw bij de inloopochtend voor ouderen bij woonzorgcentrum De Meuleweie in Wolphaartsdijk sinds 2017.

Vrouw met grijs jasje en oranje lintje

De heer Marius Elshout (1950) uit Goes

De heer Elshout is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inspanning sinds 1979 voor showkorps Jonge Kracht in Kapelle. Tot tweemaal toe redde de hij de vereniging van opheffing. De heer Elshout werft leden, is muzikant en verricht bij alle repetities en optredens hand- en spandiensten. Hij was ook tien jaar lang voorzitter en muzikaal leider van dweilband The Pink Panthers in Goes. Daarnaast begeleidde de vrijwilliger optredens in binnen- en buitenland en organiseerde hij het Pantherbal tijdens carnaval.

De heer Elshout is sinds 2017 penningmeester van de Algemene Marine Vereniging Zeeland en gastheer bij het ADRZ in Goes. Verder is hij sinds 2019 ook penningmeester van de Stichting Meijaard-Rijswijk in Vlissingen. Deze organisatie zorgt voor het in stand houden van het cultureel erfgoed in Zeeland.

Man met grijs jasje en oranje lintje

De heer Ko Geluk (1949) uit Goes

De heer Geluk is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn inzet voor Schuttevaer die maritieme informatie verzorgt voor de scheepvaart. En voor vacatures en wetenswaardigheden voor het scheepvaartverkeer in Zeeland. Hij is sinds 2004 penningmeester en vrijwilliger. De heer Geluk is ook deelnemer aan het overleg Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit over de Westerschelde. En vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Goes sinds 2006.

De inwoner van Goes was in 2009 medeoprichter van het Reddingsstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in Hansweert. Hij verzorgde de coördinatie, aanmelding, certificering en diplomering van de bemanningsleden van het Reddingsstation bij het volgen van de verplichte zeventien opleidingen. Mede dankzij zijn inzet was dit Reddingsstation snel operationeel.

Men met donkerblauw jasje en oranje lintje

Mevrouw José Harpe (1956) uit Wolphaartsdijk 

Mevrouw Harpe is Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij sinds 1985 vrijwilligster is bij de Protestantse Gemeente in Wolphaartsdijk. Ze is betrokken bij de kindercrèche en is leider van de kindernevendiensten. Daarnaast is mevrouw Harpe ook voorzitter van de Openluchtcommissie en is zij in de zomermaanden actief voor het Toeristenpastoraat. Ook is ze vrijwilligster bij Sportclub Gehandicapten Beveland. Mevrouw Harpe is coördinator van het zwemmen van gehandicapten. En ze helpt bij het aan- en uitkleden en het douchen van de zwemmers en onderhoudt de contacten met het zwembad. Verder is de inwoonster van Wolphaartsdijk bijna 25 jaar actief voor buurtvereniging ’t Nazareth, onder andere als voorzitster. Zij ondersteunt activiteiten voor 40 huishoudens.

Vrouw met lichtblauw jasje en oranje lintje

Mevrouw Florien de Hond-Hagenaar (1954) uit Goes

Mevrouw De Hond is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar vrijwillige inzet sinds 1987 voor de Pater Damiaanparochie in Goes. Ze is sinds 1997 koster, begeleidt de Eritrese gemeenschap in Goes en bezoekt zieken en ouderen. Ook zorgt mevrouw De Hond voor de schoonmaak en ze was tot 2021 lid en steunpilaar van het kerkkoor Con Amore. Ze is sinds 1997 is contactpersoon/organisator voor Goes en omstreken van de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaar in Duitsland.

Mevrouw met blauw jasje en oranje lintje

De heer Erik Klopmeijer (1957) uit Goes

De heer Klopmeijer is Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij 25 jaar vrijwilliger is bij de Zuidwester ( locatie Willem Dreeslaan in Goes). Hij onderneemt elke zaterdag verschillende activiteiten met mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Man met een bril, grijze trui en een oranje lintje

De heer Huib de Koster (1943) uit Goes

De heer De Koster is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1990 vrijwilliger als parkbeheerder en bestuurslid van tennisvereniging de Goese Maan in Goes. Hij verleent daarnaast alle mogelijke hand- en spandiensten en is actief tijdens clubevenementen. Verder is de heer
De Koster sinds de jaren ’70 mantelzorger van zijn echtgenote, schoonmoeder en oudste zus. Verder was hij van 2002 tot 2010 vrijwilliger van voetbalvereniging Goes. De heer De Koster onderhield de voetbalvelden en gebouwen.

Man met bruin jasje en oranje lintje

De heer Acronius Kramer (1952) uit Goes

De heer Kramer is Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij sinds 1978 vrijwilliger is voor verschillende organisaties. Zo is hij al 44 jaar actief bij atletiekvereniging AV’56 uit Goes. De heer Kramer is lid van de wedstrijd technische commissie en jureert bij wedstrijden. En hij zorgt voor het onderhoud van alle accommodaties van AV’56 op sportpark Het Schenge in Goes. De inwoner van Goes is ook sinds 1995 medeorganisator en promotor van de WEA-stadsloop in Goes, een jaarlijkse hardloopwedstrijd door de binnenstad. Daarnaast is hij sinds 2001 vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Goes. De heer Kramer is secretaris van het wijkberaad Zuid, lid van kerkgroep De Hoogte en coördineert kerkenwerk en pastoraal bezoekwerk. Hij was secretaris van de pastoraatgroep Zuid, regelt de oudpapiergroep en ondersteunt bij verschillende activiteiten, zoals het onderhoud van gebouwen. Vrijwilliger bij (Delta) Ride for the Roses sinds 2014 prijkt ook op het lijstje van de heer Kramer. Hij is secretaris van de routecommissie, stelt routes samen en tijdens de Rides actief als allround vrijwilliger. Verder is de heer Kramer vrijwilliger bij Zorggroep Ter Weel in Goes. Hij onderneemt activiteiten met cliënten, bijvoorbeeld fietstochtjes op de duofiets en is aanwezig bij cliëntoverleggen en cursussen.

Man met gele stropdas en oranje lintje

De heer Cees Poortvliet (1957) uit Goes

De heer Poortvliet is Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is sinds 1987 penningmeester van plaatselijke kiesvereniging SGP in Kortgene. En van 1990 tot 1994 was de heer Poortvliet lid van de Schriftelijke Bijbelcursus commissie, Classis Goes. Hij was betrokken bij het correctiewerk en het opzetten en uitbouwen van de cursusorganisatie. Ook was de heer Poortvliet van 1991 tot 2004 lid van het schoolbestuur van de Koelmanschool in Goes. Hij is sinds 2006 vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Goes.

Man met donkerblauw jasje en oranje lintje

De heer Frans Veringa (1955) uit Wilhelminadorp

De heer Veringa is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van het imago en aan de positionering van het specialistisch vakonderwijs in Nederland.

De inwoner van Wilhelminadorp is sinds 2008 voorzitter Raad van Bestuur van het HMC. De heer Veringa was hiervoor van 1992 tot 2007 directeur van het Scheepvaart- en Transportcollege. Ook toen al maakte hij zich sterk voor de positionering van het speciaal vakonderwijs in Nederland. Hij voorzag al vroeg de krapte van uitvoerende beroepen op de arbeidsmarkt, met name in de technische en zorgsector. En de inwoner van Wilhelminadorp deed er alles aan om de tekorten van mbo-geschoolde werknemers zo klein mogelijk te houden.

Daarnaast zette de heer Veringa zich in voor modernisering van het beroepsonderwijs en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit deed hij door het vragen van aandacht bij overheids- en onderwijsbestuurders en bij het bedrijfsleven. Het lukte de heer Veringa om vertegenwoordigers van verschillende sectoren aan tafel te krijgen die samenwerkten om de aantrekkelijkheid en kwaliteit én het imago van het mbo te verbeteren. Hiervoor kreeg hij op landelijk niveau veel waardering.

Verder ontvangt de heer Veringa een Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn inzet voor CDA Zeeland van 2001 tot 2010 en van 2016 tot 2017. Maar ook voor zijn raadslidmaatschap van de gemeente Rijswijk van 1984 tot 1994. En voor zijn bestuurslidmaatschap van de volleybalvereniging Rijswijk in de jaren ’80.

Man die zijn jasje dichtdoet en een oranje lintje heeft opgespeld

Mevrouw Jannie de Witte-Simonse (1946) uit Kloetinge

Mevrouw De Witte is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar enorme inzet als vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente Kloetinge. Dit doet zij al langer dan 45 jaar. Mevrouw De Witte is momenteel lector, ondersteuner en organisator van bijzondere diensten rondom het herdenken van overleden gemeenteleden. Ze begeleidt de Emmaüsgespreksgroep in verzorgingshuis De Schakel in Goes.

Mevrouw richtte in 1976 het kinderkoor van de protestantse gemeente op en was hiervan begeleidster. Ze is sinds 1997 ook commissielid van de cantorij. De inwoonster van Kloetinge verzorgde de notulen en het lief-en-leedgebeuren. En mevrouw De Witte organiseert de paaswake, Hiervoor zoekt ze sprekers, verzorgt het overzicht van liederen en regelt de catering en de inrichting van de kerk. Ze is sinds 2000 ook lid van
van de taakgroep pastoraat waarvoor zij bezoekwerk doet. En mevrouw De Witte is sinds 2010 eveneens vrijwilligster bij Kika (Kinderen Kankervrij). Zij verkoopt promotieartikelen en geeft voorlichting over kinderkanker op Zeeuwse basisscholen. Mevrouw is betrokken bij lokale acties voor Kika, naait poppenkleertjes en biedt een luisterend oor voor mensen die ervaring met kinderkanker hebben.

Vrouw met zwart jasje en oranje lintje

De heer ir. Wil Zweemer (1955) uit Goes

De heer Zweemer is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet voor de Atletiek Unie, afdeling Zeeland/Vereniging Zeeland Atletiek. Hierbij zijn acht verenigingen aangesloten. Hij was negen jaar technisch secretaris, zeventien jaar bestuurslid technische zaken en achtjaar secretaris. Daarnaast is de heer Zweemer sinds 1995 actief voor atletiekvereniging AV’56. Hij was vier jaar voorzitter en organiseert sinds 1999 de jaarlijkse wallenloop. De inwoner van Goes is sinds 2018 voorzitter van de Wedstrijd Technische Commissie.

Man met lichtblauwe blouse en oranje lintje