Let op lood

Lood is ongezond, vooral voor kleine kinderen. De gemeente neemt daarom maatregelen om te voorkomen dat kleine kinderen in contact komen met te hoge concentraties lood in de bodem. Maar zélf kunt u ook iets doen.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bieden de normen voor lood in de bodem onvoldoende bescherming aan kleine kinderen. Zij kunnen dit binnenkrijgen door hand-mond gedrag.  Daarom heeft de gemeente laten onderzoeken waar in Goes verhoogde loodconcentraties in de bodem zitten. Uit dit onderzoek kwamen verschillende aandachtsgebieden naar voren, waaronder 25 speeltuintjes.

Veilige speeltuintjes

In alle 25 speeltuintjes heeft de gemeente bodemonderzoek gedaan. Daarvan zijn 11 speelplekken helemaal schoon. In 9 speeltuintjes is de kwaliteit matig. Deze zijn voldoende afgedekt door gras, kunstgras of tegels. Verdere maatregelen zijn daarom niet nodig. Op de overige plekken heeft de gemeente (waar mogelijk) extra maatregelen genomen en de ondergrond aangepast. Dit om risico's voor kleine kinderen tot een minimum terug te brengen.

Het gaat om de volgende speeltuintjes en maatregelen:

  • Vogelzangsweg (Goes):  hekwerk geplaatst bij haag.
  • Jachthuisstraat (Kloetinge): bovenste 30 cm grond afgevoerd, geotextiel en schone grond aangebracht, gras opnieuw ingezaaid.
  • A. Westerwijkplein (Goes):  hekwerk geplaatst om groenstrook.
  • Bosdijklaan (Goes): bovenste 30 cm grond afgevoerd, geotextiel en schone grond aangebracht, gras opnieuw ingezaaid.
  • Rimmelandplein (Goes): bovenste 30 cm grond afgevoerd, geotextiel, schone grond en kunstgras aangebracht.
  • Walstraat ('s-Heer Arendskerke): bovenste 30 cm grond afgevoerd, geotextiel en schone grond aangebracht, gras opnieuw ingezaaid.

Wat kunt u zelf doen?

Op de website van de GGD leest u wat u zelf kunt doen om blootstelling aan lood te beperken. Kijk op: https://www.ggdzeeland.nl/onderwerp/lood/

Informatie over lood

Meer informatie over lood in de bodem, de kaart met Zeeuwse risicogebieden en een brochure is te vinden op: https://www.bodemloket.nl/