Leerplicht/Doorstroompunt

Ieder kind en iedere jongere in Nederland heeft recht op onderwijs. Jongeren zijn leerplichtig tot hun 18e jaar, of totdat ze een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie worden gestimuleerd om weer een opleiding te volgen.

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet en Doorstroompunt-wetgeving. De zeven gemeenten van de Oosterschelderegio (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen) hebben hiervoor samen het RBL opgericht. RBL betekent Regionaal Bureau voor Leerlingzaken. Het RBL helpt jongeren, ouders en scholen bij het oplossen van problemen die een succesvolle schoolcarrière in de weg staan.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van RBL, https://www.lereninzeeland.nl. Het RBL is gevestigd in het Stadskantoor in Goes:

M.A. de Ruijterlaan 2
4461 GE Goes
Telefoonnummer: (0113) 249 780
E-mail: rbl@goes.nl