Leegstandswet

Het komt steeds vaker voor dat huizenbezitters een tijdje met twee woningen zitten en daarmee voor hoge lasten staan. Bijvoorbeeld na aankoop van een nieuwe woning. Eigenaren van huizen die langdurig te koop staan, kunnen hun woning tijdelijk verhuren. De gemeente Goes biedt hiervoor een speciale vergunning.

Vergunning tijdelijke verhuur

Met een vergunning voor tijdelijke verhuur kunt u uw te koop staand huis voor een bepaalde periode verhuren. Omdat dit gebeurt op grond van de Leegstandwet, geldt een groot deel van de normale huurbescherming niet. Ook banken gaan daardoor akkoord met deze wijze van verhuur.

Er zijn meerdere redenen waarom de gemeente dergelijke vergunningen afgeeft. Een huis in afwachting van verkoop brengt dubbele financiële lasten met zich mee voor de eigenaar, maar dat is niet het enige aspect. De gemeente denkt ook aan de veiligheid en de leefbaarheid in de omgeving van de woning. Een langdurig leegstaand huis is ook in dat opzicht niet gewenst.

Voorwaarden

Aan de vergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De vergunning geldt voor maximaal vijf jaar.
 • De woning staat leeg.
 • De periode van verhuur bedraagt minimaal zes maanden.
 • De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden, de huurder kan met één maand opzeggen.
 • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.
 • De overeenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Een aanvraag doen

De vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan bij de afdeling Omgeving en Economie van de gemeente Goes. Het aanvraagformulier daarvoor is verkrijgbaar bij het klantcontactcentrum. Vraagt u naar het 'Aanvraagformulier vergunning tijdelijke verhuur via de Leegstandswet'.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u binnen 6 weken bericht. Als blijkt dat de aanvraag niet compleet is, neemt de gemeente zo mogelijk eerder contact met u op. 

Voor het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke verhuur van uw woning betaalt u leges. Deze bedragen € 167,30.

Veel gestelde vragen

 • Ben ik verplicht mijn aanvraag te doen via een bemiddelingsorganisatie/makelaar?

Nee, de gemeente stelt dit niet verplicht. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, is het invullen van het aanvraagformulier voldoende. Wenst u verdere ondersteuning? Dan kunt u natuurlijk altijd overwegen om wél een makelaar of bemiddelingsorganisatie in te schakelen. Bijvoorbeeld als u nog geen huurder heeft, of u wenst hulp bij het opstellen van een huurovereenkomst.

 • Is het verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur met (deels) terugwerkende kracht juridisch toegestaan?

De gemeente kent geen vergunning toe met terugwerkende kracht. Dit is niet toegestaan, omdat de huurder al huurbescherming heeft opgebouwd en de woning bij vergunningverlening leeg moet staan. We raden dan ook aan om de huurovereenkomst niet eerder in te laten gaan dan de ingangsdatum van de vergunning.

 • Kan een woonruimte na 5 jaar nog steeds tijdelijk worden verhuurd?

Heeft de vergunning voor tijdelijke verhuur, inclusief verlengingen, 5 jaar geduurd? Dan is de termijn voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet verstreken. Als u de huur dan toch laat voortduren, ontstaat een gewone huurovereenkomst met huurbescherming voor de huurder. Wel kan de gemeente sinds 1 juli 2013 meerdere keren een vergunning voor tijdelijke verhuur afgeven. Voorwaarde hierbij is dat er minimaal vijf jaar moet zitten tussen het moment waarop de vergunning nog geldig is en het moment waarop de volgende vergunning ingaat. Het maakt niet uit op welke manier de woonruimte in de tussentijd is gebruikt.

 • Wat gebeurt er als de woning nog steeds bewoond is na verloop van de vergunning voor tijdelijke verhuur?

Wanneer u de huurder met goedvinden in de woning laat blijven als de vergunning voor tijdelijke verhuur verlopen is, ontstaat een gewone huurovereenkomst. U kunt dan geen beroep meer doen op de uitzondering op de huurbescherming.

 • Mogen erfgenamen een woning tijdelijk verhuren op grond van de Leegstandswet?

Ja, erfgenamen treden in de rechten en plichten van de eigenaar. Zij mogen na het overlijden van de eigenaar/bewoner de vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen.

 • Mag een gemeente in het aanvraagformulier (bijvoorbeeld) vragen om bewijs dat de woning in de verkoop staat?

Ja, dat mag. Zo checken wij of de woning daadwerkelijk te koop wordt aangeboden en dus tot de categorie 'te koop staande koopwoningen' behoort. Bovendien checken wij of sprake is van een reële vraagprijs.

 • Wat te doen als de toekomstige huurder nog niet bekend is?

De bedoeling van de wet is het voorkomen van leegstand. Het moet dus wel uw bedoeling zijn om de woning op zo kort mogelijke termijn te verhuren. Wij nemen uw aanvraag zonder huurdergegevens wel in behandeling. Met de kanttekening dat u de huurder (door middel van een huurcontract) later aan ons bekendmaakt.

Soms stelt een hypotheekverstrekker de voorwaarde dat er een vergunning voor tijdelijke verhuur moet zijn. Formeel moet u de (toekomstige) huurder dan op het aanvraagformulier vermelden. Maar we kunnen ons voorstellen dat nog niet in alle gevallen een huurder bekend is. Daarom hanteren wij in een dergelijk geval, bij het verlenen van de vergunning, de voorwaarde dat u die gegevens achteraf alsnog aanlevert. Uiteindelijk is de vergunningaanvraag dan wel compleet, maar pas achteraf. De vergunning gaat in op het moment van de verlening. De datum van verzending is de datum van inwerkingtreding. Als u op dat moment nog een huurder moet zoeken, is dat een eigen risico. 

 • Mag ik mijn woning tijdens de looptijd van de vergunning aan meerdere huurders verhuren?

Tijdens de periode waarvoor de vergunning is verstrekt, kunt u uw woning aan verschillende huurders verhuren. Vanzelfsprekend moet de verhuurder ook bij die nieuwe huurovereenkomst(en) voldoen aan de bepalingen van de Leegstandwet.

 • Mogen huurders en verhuurders het huurcontract eerder dan de wettelijke 6 maanden opzeggen (al dan niet in samenspraak)?

Huurder en verhuurder kunnen de huur altijd met wederzijds goedvinden stopzetten. Is er géén sprake van wederzijds goedvinden? Dan is het volgens de Leegstandwet niet toegestaan om eerder op te zeggen dan volgens de wettelijke termijnen. Zowel de huurder als de verhuurder is dan gebonden aan een huurtermijn van minimaal zes maanden. Bovendien moet de huurder zich houden aan de opzegtermijn van minimaal één maand. De verhuurder moet zich houden aan een opzegtermijn van minimaal drie maanden.