Laag inkomen en hulp nodig?

Algemeen

Minimaregelingen geven u financieel een steuntje in de rug. Of u ervoor in aanmerking komt, hangt af van de hoogte van uw inkomen en of u voldoet aan de voorwaarden. Ook vindt u onderaan de pagina of u energietoeslag kunt krijgen.

Minimaregelingen

 • De individuele inkomenstoeslag:
  als uw inkomen in de afgelopen 3 jaar niet hoger was dan 110% van de bijstandsnorm.
 • Het declaratiefonds:
  als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • De collectieve ziektekostenverzekering:
  als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.
 • Fiets- en reiskostenvergoeding voor schoolgaande kinderen:
  als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
 • De tegemoetkoming chronisch zieken en/of gehandicapten:
  als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.

Meer informatie over wat de minimaregelingen voor u kunnen betekenen, vindt u op de website www.grdebevelanden.nl/bijstand-en-uitkeringen.

Welke bijstandsnorm geldt voor u?

De bijstandsnorm die voor u geldt, hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Hieronder kunt u zien welke bijstandsnorm voor u geldt. Alle genoemde bedragen zijn netto bedragen met vakantietoeslag. De bedragen wijzigen ieder half jaar.

Ik ben ouder dan 21 jaar en ik werk of heb een uitkering, geen AOW

 Mijn situatie:

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Ik woon samen met mijn partner

OF

Ik woon samen met mijn partner en 1 of meer (pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar

 

€ 1.878,89

 

€ 2.049,70

 

€ 2.220,50       

Ik woon zonder partner met 1 of meer (pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar

OF

Ik woon alleen

 

€ 1.315,23

 

€ 1.434,79

 

€ 1554,36

Ik heb een AOW met of zonder klein pensioen (netto)

 Mijn situatie:

110% van de bijstandsnorm

120% van de bijstandsnorm

130% van de bijstandsnorm

Ik woon samen met mijn partner

OF

Ik woon samen met mijn partner en 1 of meer (pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar

 

€ 1.987,92

 

€ 2.168,64

 

€ 2.349,36            

Ik woon zonder partner met 1 of meer (pleeg)kinderen jonger dan 18 jaar

OF

Ik woon alleen

 

€ 1.463,74

 

€ 1.596,80

 

€ 1.729,87

Ben je 18, 19 of 20 jaar?

De bijstandsnormen die voor jou gelden vind je op www.grdebevelanden.nl/bijstand-en-uitkeringen.

Heeft u vermogen, zoals spaargeld?

Heeft u een gezin, woont u samen of bent u alleenstaande ouder? Dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 15.210,00. Bent u alleenstaand zonder kinderen? Dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 7.605,00.

Energietoeslag

Energietoeslag van de gemeente

U kunt dit aanvragen als u minder van 130 % van het minimum inkomen heeft. Tot 1 april 2023 kunt u nog een toeslag voor de periode van oktober 2022 tot en met maart 2023 aanvragen! Klik hier voor meer informatie over de energietoeslag of om de energietoeslag aan te vragen.

Bijdrage aan energierekening uit het Noodfonds van het Rijk

Verdient u minder dat 200 procent van het sociaal minimum verdient en geeft u meer dan 10 procent van uw inkomen aan energie uit? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het landelijke noodfonds! Klik hier voor meer informatie.

Bespaartips

Klik hier voor tips om energie te besparen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen?

Heeft u hulp nodig om te kijken of u in aanmerking komt voor één of meerdere regelingen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen ervan? Bel dan met het klantcontactcentrum van GR de Bevelanden op telefoonnummer 0113 239 100.