Koninklijke onderscheiding voor veertien Goesenaren

Burgemeester Margo Mulder heeft woensdag 26 april elf koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. In totaal krijgen veertien inwoners van Goes rond Koningsdag een lintje.

Mevrouw J.E. Joosse uit ’s Heer-Arendskerke kreeg al op 21 april een lintje. Op 10 mei ontvangt de heer A.J. Potter uit ’s-Heer Hendrikskinderen een onderscheiding. En Mevrouw T. de Jonge-Reijnierse krijgt haar lintje zodra ze weer op de been is. Zij kon er vanwege een ongeluk woensdag niet bij zijn.

Foto uitreiking ochtend

Lintjes 2023
De heer A.A. Lokerse, de heer P.J. Homburg, burgemeester M. Mulder, mevrouw S.J. Oom en de heer J.D. van der Klooster en mevrouw H.M. van der Klooster-Veerhoek

Foto uitreiking middag

Lintjes 2023
Mevrouw C.L. Verhage-Felius, de heer J.A. Nijssen, de heer M.J. de Meulmeester, burgemeester M. Mulder, mevrouw E.C.T. Braam-de Groot, de heer M.M. van den Boomgaard en de heer S. de Fouw

Eerdere uitreiking

Lintjes 2023
Mevrouw J.E. Joosse kreeg haar lintje al op 21 april

Hieronder leest u waarvoor alle veertien Goesenaren een lintje uit handen van burgemeester Margo Mulder kregen.

 1. Mevrouw J.E. Joosse (1955)  te ’s-Heer Arendskerke.

Mevrouw J.E. Joosse zet zich al meer dan 30 jaar in voor mensen met dementie in Zeeland en hun mantelzorgers door meer bekendheid te geven aan de gevolgen van dementie.

Sinds 1992 is mevrouw Joosse actief voor deze vereniging, zij was onder meer oprichter en bestuurslid. Haar bestuursfunctie legt zij dit jaar neer.
In de periode 2007 – 2013 was mevrouw Joosse belangenbehartiger, een functie waarin zij opkwam voor mensen met alzheimer (zowel landelijk als lokaal) bij zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren, zorgverzekeringen en bij de landelijke politiek.

Als bestuurslid zette mevrouw Joosse zich in om van afdeling Zeeland een goed benaderbare organisatie te maken met een duidelijke, eenvoudige organisatiestructuur. Naast bestuursactiviteiten maakte zij  in 2007 tijd vrij om in de regio’s De Bevelanden, Schouwen-Duiveland, Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Tholen Alzheimercafés op te richten.

Mevrouw J.E. Joosse is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 1. De heer M.M. van den Boomgaard (1946) te Goes.

De heer Van den Boomgaard was van 1975-1985 vrijwilliger bij de Christelijke Jongerenvereniging in Goes.

Van 1983-1990 was hij vrijwilliger bij de vakbond CNV Overheid & Publieke Diensten waar hij dienstcommissielid PTT was en zich inzette voor het belang van de vakbond.
Van 1985-1995 was hij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente in Goes waar hij als ouderling fungeerde en pastorale zorg verleende. Ook was hij voorzitter van het college van collectanten.
Sinds 2004 is de heer Van den Boomgaard vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente ’s-Heer Hendrikskinderen. Hij was lid van de werkgroep Eenwording om bij de oprichting van de PKN voor verschillende dorpen één gemeente te stichten. Hij is ook diaken en penningmeester van de diaconie. Ook houdt hij de website bij en verzorgt hij het kerkblad.
Sinds 2019 is de heer Van den Boomgaard voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex De Admiraliteit in Goes waarvoor hij de instandhouding en het beheer van de gezamenlijke eigendommen coördineert en het meerjarenonderhoudsplan voor zijn rekening neemt.
De heer Van den Boomgaard is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. Mevrouw E.C.T. Braam-de Groot (1967) te ’s-Heer Hendrikskinderen.

Mevrouw Braam-de Groot is sinds 2004 erg actief voor verschillende verenigingen in ’s-Heer Hendrikskinderen. Van 2004-2015 was zij secretaris van de Jongerenwerkgroep ’s-Heer Hendrikskinderen, waar zij ook activiteiten voor organiseerde. Sinds 2008 is zij beheerder van het Heer Hendrikhuis, waar zij ook vrijwillig voor actief is. Het maaltijdproject ‘’s-Heer Hendrikskinderen gaat aan tafel’ en de renovatie van het dorpshuis zijn twee belangrijke verdiensten van mevrouw Braam-de Groot.
Van 2009-2021 was zij zeer actief voor dans- en sportschool Move with Nicky in Wemeldinge. Ze ontwierp de kostuums voor leerlingen en begeleidde vrijwilligers die meehielpen met het naaien van de kostuums.
Sinds 2010 is mevrouw Braam-de Groot vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente in ’s-Heer Hendrikskinderen. Zij organiseert maaltijden voor alleenstaanden en tijdens de kerstmarkt brengt zij diaconale doelen onder de aandacht van bezoekers.
Mevrouw Braam-de Groot is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. De heer S. de Fouw (1954) te Goes.

De heer De Fouw was van 2006-2010 lid van de gemeenteraad van Goes.

Sinds 1998 is hij secretaris van Schietvereniging Oranje Nassau II waar hij de ledenadministratie bijhoudt en de inkoop van munitie regelt. Hij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de keuken: inkoop horecabenodigdheden en bijhouden voorraad. Ook maakt hij deel uit van de ballotagecommissie.

Sinds 2005 is decorandus bestuurslid van en vrijwilliger bij Culinair Gilde Zeeland, waar in groepen van 8-13 leden onder leiding van een kok op niveau gekookt wordt. Als menagemeester onderhoudt hij contacten met externe partners, adviseert over apparatuur, zorgt voor inkoop van ingrediënten, toetst de receptuur op de waarde van het menu, zorgt voor onderhoud van apparatuur en bereidt alle kookavonden voor.

Ook sinds 2005 is hij voorzitter van Huurdersvereniging De Bevelanden die opkomt voor de belangen van honderden huurders van woningcorporatie Beveland Wonen. Hij voert overleg met de directie van de woningcorporatie, bezoekt bouwprojecten, helpt huurders bij klachten en overlegt over prestatieafspraken met vijf gemeenten op de Bevelanden. Hij is voorzitter van de landelijke vereniging De Woonbond die huurders en huurdersorganisaties helpt met hun positie en juridisch advies.

De heer De Fouw is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. De heer P.J. Homburg (1945) te Goes.

De heer Homburg is meer dan 40 jaar als vrijwilliger actief.
Sinds 1981 is hij vrijwilliger bij de vakbond CNV Connectief waar hij zich als coach, kaderlid en lid van diverse commissies inzet voor mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn. In 2017 initieerde de heer Homburg het verenigen van de drie landelijke sectoren onderwijs, zorg en welzijn, overheid en publieke diensten tot één groep Anders Actieven Connectief. Voor Anders Actieven was hij regionaal voorzitter-penningmeester, secretaris-penningmeester van het vakbondsbestuur, lid van het sectorbestuur overheid en publieke diensten en van 2017-2020 voorzitter van de landelijke groep Anders Actieven. Sinds 2019 is de heer Homburg vertrouwenspersoon bij deze vakbond.

In de periode 1988-2000 was hij landelijk bestuurslid van de Christelijk Gereformeerde Jeugdwerkorganisatie en voorzitter van het district Zeeland.

Sinds 2004 is de heer Homburg scriba en vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Goes. Hij was ouderling en speelde een belangrijke rol in de periode 2011-2015 toen het aantal preekplaatsen teruggebracht moest worden van drie naar één en een kerkgebouw moest worden afgestoten.

Sinds 2017 is decorandus voorzitter van Regiopunt Zeeland van het Longfonds en beheert daarvan de financiën. Ook is hij lid van de Zeeuwse werkgroep Longpunt en actief bij het domein Zelf Regie Nemen als ervaringsdeskundige en collectant.

De heer Homburg is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. Mevrouw T. de Jonge-Reijnierse (1939) te Kloetinge.

Mevrouw De Jonge-Reijnierse was van 1999-2022 vrijwilliger bij het gemeentearchief van Goes. Zij ondersteunde bij de digitalisering van de Historisch Topografische Atlas die bestaat uit foto’s, historische prenten en kaarten. Daarnaast ondersteunde zij de digitalisering van akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters en ook indexeert zij deze.

Sinds 1999 is mevrouw De Jonge-Reijnierse als vrijwilliger actief voor de Protestantse Gemeente Kloetinge. Ze is redacteur van de kerkelijke nieuwsbrief, verzamelt informatie over kerkelijke activiteiten en vult deze aan met beeldmateriaal en zorgt voor het kopiëren, verspreiden en het afdrukken van het blad. Ook zorgt zij voor informatie voor de website en de liturgieboekjes.

Vanaf 2003 is decoranda vrijwilliger bij Zorgcentrum Ter Weel waar zij helpt bij het ontbijt voor bewoners en bij de organisatie van bingomiddagen, optredens en evenementen en ook fietst zij met een bewoner op de duofiets.

Mevrouw De Jonge-Reijnierse is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. De heer J.D. van der Klooster (1950) te ’s-Heer Arendskerke.

De heer Van der Klooster was van 1980-1990 bestuurslid van de Oranjevereniging ’s-Heer Arendskerke en organiseerde de Koninginnedag.

Van 1987-1996 was hij vrijwilliger bij de stichting Henk, de organisatie die zich inzette voor hulp en nazorg van kinderen en slachtoffers van de kernramp Tsjernobyl. Hij zorgde voor het onderhoud van het gebouw en stelde materialen ter beschikking.

Van 1987-2012 was de heer Van der Klooster lid van de vrijwillige brandweer van het brandweerkorps ’s-Heer Arendskerke.

Sinds 1999 is hij vrijwilliger bij tennisvereniging De Schaepskooi te ’s-Heer Arendskerke waar hij onderhoudswerkzaamheden aan het clubhuis verrichtte, lid was van de kantinecommissie en hij sponsorde de vereniging met een reclamebord en advertenties in het clubblad.

Van 2000 tot heden is de heer Van der Klooster vrijwilliger bij het Leger des Heils korps Goes, alwaar hij onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen verricht, ondersteunt bij de voorbereiding van de jaarlijkse bloesemtocht voor bejaarden en gehandicapten en zorgt voor vervoer van ouderen bij verschillende diensten van het Leger des Heils. Ook is hij chauffeur van de kringloopwinkel, lid van de zanggroep die uitvoeringen verzorgt in diverse tehuizen en instellingen in de regio. Verder verzorgt hij regelmatig de koffie en de collecte bij zondagse diensten van het Leger des Heils.

Sinds 2000 verzorgt decorandus het onderhoud van de kerktuin bij de Protestantse Gemeente ’s-Heer Arendskerke.

Tot slot is hij sinds 2017 vrijwilliger bij Stichting Zeilklipper Avontuur in Goes. Hij is actief bij de renovatie van het schip, legt boilers en verwarmingen aan en ondersteunt bij andere technische zaken.

De heer Van der Klooster is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. Mevrouw H.M. van der Klooster-Veerhoek (1951) te ’s-Heer Arendskerke.

Mevrouw Van der Klooster-Veerhoek is meer dan 45 jaar vrijwilliger en ontvangt een lintje voor het totaal aan verdiensten:

Van 1977-2010 was zij secretaris en lid van de Evenementencommissie van Voetbalvereniging ’s-Heer Arendskerke. Ze organiseerde voetbalkampen en regelde er vrijwilligers voor.

Gedurende 10 jaar was zij vrijwilliger bij de Oranjevereniging ’s-Heer Arendskerke.

In de periode 1987-2013 was zij vrijwilliger bij Stichting Henk die zich inzette voor hulp en nazorg van kinderen en slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl. Zij zamelde goederen in en regelde transporten met hulpgoederen en voedingsmiddelen.

Van 1999-2007 was mevrouw Van der Klooster-Veerhoek secretaris van tennisvereniging De Schaepskooi in ’s-Heer Arendskerke. Zij verzorgde de clubkrant en organiseerde mede de seniorendag.

Sinds 2000 is zij vrijwilliger bij het Leger des Heils korps Goes. Zij verricht schoonmaakwerkzaamheden in het korpsgebouw, geeft leiding aan de keuken en catering bij diensten met gasten, organiseert de bloesemtocht en de grote kerstviering. Daarnaast is zij medewerker bij kringloopwinkel Goes en Koop in Heinkenszand en lid van de zanggroep die uitvoeringen verzorgt in tehuizen en instellingen.

Tot slot is zij sinds 2000 vrijwilliger bij het asielzoekerscentrum in Goes. Zij begeleidde gezinnen en maakte hen wegwijs in de regels en gewoonten in Nederland.

Mevrouw Van der Klooster-Veerhoek is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. De heer A.A. Lokerse (1953) te Kloetinge.

De heer Lokerse was van 1985-1990 vrijwilliger bij scoutinggroep Jacob Valcke in Goes en sinds 1985 is hij zeer actief als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Kloetinge waar hij fungeert als jeugdouderling, ouderling-kerkrentmeester, koster en voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Hij draagt zorg voor het onderhoud van de Geerteskerk en de kerkentuin.

De heer Lokerse is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. De heer M.J. de Meulmeester (1947) te ’s-Heer Hendrikskinderen.

De heer De Meulmeester is sinds 1982 vrijwilliger bij de werkgroep rommelmarkt van stichting Terre des Hommes in ’s-Heer Hendrikskinderen. Hij regelt andere vrijwilligers, afvalcontainers, brandblussers en kabels en hij zorgt voor het afzetten van de markt. Ook haalt hij spullen op en regelt hij de afvoer van oud ijzer en papier. Op de marktdag verleent hij alle mogelijke hand- en spandiensten.

Sinds 1984 is hij Algemeen Bestuurslid van en vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis ’s-Heer Hendrikskinderen. Hij verricht onderhoudswerkzaamheden aan het Heer Hendrikhuis en stuurt vrijwilligers aan bij de onderhoudswerkzaamheden.

De heer De Meulmeester is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. De heer J.A. Nijssen (1950) te Kattendijke.

De heer Nijssen verleent sinds 2006 mantelzorg (24 uur per dag) aan zijn echtgenote die een ernstige, chronische ziekte heeft. De zorg is heel intensief waardoor hij zijn eigen bedrijf heeft moeten verkopen. Doordat hij zo’n intensieve zorg verleent, is voorkomen dat mevrouw in een verpleeghuis moet worden opgenomen.

Mijnheer Nijssen is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. Mevrouw S.J. Oom (1954) te Goes.

Mevrouw Oom is meer dan 50 jaar (sinds 1972) vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling de Bevelanden. Zij zet zich in bij evenementen en bij de tak bevolkingszorg, de afdeling van het Rode Kruis die zich inzet bij rampen voor de opvang van burgers en om hulpdiensten te ondersteunen.

Mevrouw Oom is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. Mevrouw C.L. Verhage-Felius te ’s-Heer Hendrikskinderen.

Sinds 1990 is mevrouw Verhage-Felius secretaris van en vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis ’s-Heer Hendrikskinderen. Zij droeg haar steentje bij aan het in stand houden van dorpshuis Heer Hendrik. Als secretaris voerde zij noodzakelijke correspondentie over financiële fondsen die nodig waren voor de renovaties van het dorpshuis. Ook is zij vanaf 1990 betrokken als vrijwilliger bij de organisatie van vele activiteiten voor jong en oud, in weekenden en in vakantieperioden, zoals de soos voor ouderen. Dankzij haar inzet is de leefbaarheid op het dorp sterk verbeterd en in stand gehouden.
Mevrouw Verhage-Felius is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 1. De heer A.J. Potter (1949) uit ’s-Heer Hendrikskinderen.

De heer Potter is sinds 1990 voorzitter van Stichting Dorpshuis ’s-Heer Hendrikskinderen, de stichting die het Heer Hendrikhuis beheert. Dankzij zijn inzet is het dorpshuis het middelpunt van het dorp geworden. De heer Potter regelde de financiën voor de renovatie van het dorpshuis.

Van 1995-2015 was de heer Potter vrijwilliger bij tennisvereniging De Puye te ’s-Heer Hendrikskinderen. Hij zorgde voor het parkonderhoud, maakte de planning en hielp zelf ook mee met het onderhoud. Daarnaast zorgde hij voor het speelklaar maken van de gravelbanen en toen er sprake was van allweatherbanen verrichtte hij er onderzoek naar.

De heer Potter wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.