Johnny Lukasse

Johnny Lukasse

Partij

  • SGP-ChristenUnie

Nevenfuncties

  • Adviseur bij het CTVE (Ministerie van OCW), sector Zorg & Welzijn
  • Opleidingsmanager Welzijn, Hoornbeeck College
  • Ambassadeur Nederlandse vereniging voor Raadsleden (weerbaar bestuur)
  • Vertrouwenspersoon Nederlandse vereniging voor Raadsleden

Persoonlijke quote

'De gemeente Goes is een prachtige plek om te wonen, werken en leven. Daar zet ik mij graag voor in'

Hoornbeeck College

Ik ben geboren en opgeroeid in Goes en dus een echte Goesenaar. Ik ben 48 jaar, getrouwd met Ellen en hebben samen vijf kinderen gekregen.

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij het Hoornbeeck College als opleidingsmanager van de sector Welzijn en vanuit die functie oprichter van het Wijkleerbedrijf in Goes-Oost. En sinds 2010 raadslid en fractievoorzitter voor de SGP-ChristenUnie. Mijn drijfveer is: vanuit Bijbelse waarden en normen herkenbaar en constructief een steentje bijdragen aan goede besluitvorming.  Ik vind het bijzonder om raadslid te zijn, zo kan ik echt een bijdrage leveren aan de Goese samenleving. Met name als het gaat om de zorg voor elkaar. De veelzijdigheid van de onderwerpen en activiteiten maakt het raadswerk boeiend en verrassend.  Kortom, vanuit een vaste overtuiging in woord en daad gericht zijn op het welzijn van alle inwoners van de gemeente Goes.

Aandacht

Maatschappelijke betrokkenheid en burgerparticipatie vind ik erg belangrijk en daar waar mogelijk moeten we dat stimuleren. Als raadslid wil ik hier ook tijd en aandacht aan besteden. Weten wat er leeft en dat meenemen in de oordeels- en besluitvorming.

De komende periode staan we nog voor een paar grote uitdagingen. Denk hierbij aan woningbouw, goede infrastructuur, betaalbaarheid van het sociaal domein en de ontwikkeling van de recreatiezone in Wolphaartsdijk. Deze laatste ontwikkeling heeft mijn bijzondere aandacht. Naast deze punten moet er ook aandacht zijn voor leefbaarheid, onderwijshuisvesting en werkgelegenheid en kwalitatief goede voorzieningen voor oud en jong. Ook vergroening en het klimaatbestendig maken van onze gemeente is voor mij een speerpunt.

Als raadslid wil ik het voor lokale ondernemers makkelijker maken om hun eigen producten te verkopen. En wil ik de Goese consument stimuleren om lokaal te kopen voor een eerlijke prijs. Want dat is duurzaam, goed voor het milieu en goed voor de lokale economie. Verder wil ik mij de komende periode inzetten voor een realistisch klimaatbeleid en aandacht vragen voor de minima zodat zij ook mee kunnen doen. Goes is een fysieke en sociaal toegankelijk gemeente voor iedereen. Ik denk hierbij aan onderwijs, arbeidsmarkt en verenigingsleven. Een kernpunt voor mij is een drugsvrije Goese samenleving, daarom handhaven wij het huidige beleid en als de mogelijkheid zich voordoet aarzelen wij niet om de coffeeshops te sluiten en pakken wij overlast stevig aan.

Waarde

Tot slot wil ik opmerken dat wij in alles ons vertrouwen op God moeten stellen, dat geldt voor ons persoonlijk, als fractie en als inwoners van de gemeente Goes.

Speerpunten

  • Betaalbaar wonen. We zetten ons in voor alternatieve betaalbare woonvormen voor jong en oud
  • Samen gaan wij voor rust op zondag en geven dat ook vorm in het gemeentelijke beleid
  • Slim openbaar vervoer en slimme mobiliteit willen wij bevorderen zodat de wijken en dorpskernen goed bereikbaar blijven voor iedereen