Joan Veldhuizen

Joan Veldhuizen

Partij

 • PvdA-GroenLinks

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting
 • Energietransitie en klimaatadaptatie
 • Burgerparticipatie
 • Landschap, natuur en dierenwelzijn
 • Openbare ruimte (afval, groen, riool, RUD)
 • Gemeentelijk vastgoed

Project

 • Centrum-Zuid
 • Hollandsche Hoeve

Wijk- en dorpswethouder van

 • Goes-Zuid
 • Goes-West
 • Ouverture en Aria
 • Goes-Oost