Jeugdlintjes

Gemeente Goes is trots op jonge inwoners die zich op een bijzondere manier inzetten voor onze samenleving. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en mogen best eens in het zonnetje worden gezet. Kent u zo'n jongere? Laat het ons weten!

Een Jeugdlintje kan worden verleend aan jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 23 jaar. We maken daarbij een verdeling in twee categorieën: van 8 – 12 jaar (basisschoolkinderen) en van 13 – 23 jaar. Het gaat om jongeren die zich op een bijzondere manier belangeloos hebben ingezet voor de Goese samenleving of die dat nog steeds doen. Bijvoorbeeld voor:

  • het langere tijd helpen van ouderen, gehandicapten of zieken;
  • het organiseren van activiteiten in een wijk of buurthuis;
  • het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld (bijvoorbeeld door het starten van een actie);
  • het verrichten van een ‘heldendaad’ of bijzondere prestatie;
  • het verrichten van vrijwilligerswerk bij een culturele, kerkelijke of sportvereniging;
  • het verrichten van een daad waardoor ongelukken met mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven.

De aanvraag wordt beoordeeld door een jury, gevormd door het college van burgemeester en wethouders, de kinderburgemeester en/of kinderwethouders. De wethouder jeugd is voorzitter van de jury. Ongeveer één maand voor de uitreikingsdatum moet de keuze gemaakt zijn.

Zodra de kandidaten bekend zijn, worden ze hiervan in kennis gesteld en uitgenodigd om samen met de aanvrager en familieleden naar de uitreiking te komen. Deze vindt plaats op de vrijdagmiddag vóór de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, die jaarlijks op 20 november plaatsvindt. De uitreiking vindt dit jaar plaats op 18 november om 16:00 uur.

Kent u zo'n jonge Goese held?

Mogelijke kandidaten moeten in principe in de gemeente Goes wonen. Alleen bij grote uitzondering wordt een lintje uitgereikt aan een inwoner uit een andere gemeente. Hun bijzondere prestatie moet in ieder geval ten goede komen aan de Goese gemeenschap of een onderdeel daarvan. Verder moet de prestatie of 'heldendaad' hebben plaatsgevonden in het jaar voorafgaand aan de uitreiking. Het moet om één persoon gaan; groepen kunnen niet worden voorgedragen. Jaarlijks worden er maximaal 3 Jeugdlintjes per categorie uitgereikt.

Hoe meldt u zo'n jongere aan?

U kunt het formulier om iemand voor te dragen opvragen bij de kabinetsadviseur van de gemeente, Tom de Koning. E-mail: t.de.koning@goes.nl Het ingevulde formulier kunt u naar hem terugsturen. Telefoonnummer 14-0113. Aanmelden kan tot 31 oktober.

Voorstelformulier jeugdlintjes

Meldt hier uw jeugdheld aan! 

Start aanvraag