Jeugdlintjes

De gemeente Goes is trots op jonge inwoners die of een bijzondere prestatie of heldendaad hebben geleverd of die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving of dat nog steeds doen. Zij zijn een voorbeeld voor anderen en verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Het lintje is niet alleen een blijk van waardering, maar is ook een stimulans voor de genomineerden én andere jongeren om met het goede werk en daad door te gaan.

Voor wie is het Jeugdlintje bedoeld?

 • Een Jeugdlintje kan worden uitgereikt aan jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 23 jaar, verdeeld in twee categorieën: van 8 – 12 jaar (basisschoolkinderen) en van 13 – 23 jaar. Het gaat om jongeren die zich op een bijzondere wijze belangeloos hebben ingezet voor (iemand van) de Goese samenleving of die dat nog steeds doen. Bijvoorbeeld voor:
 • het geruime tijd* helpen van ouderen, gehandicapten of zieken;
 • het organiseren van activiteiten* in een wijk of buurthuis;
 • het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen* zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld (bijvoorbeeld door het starten van een actie);
 • het verrichten van een ‘heldendaad’ of bijzondere prestatie;
 • het verrichten van vrijwilligerswerk *bij een culturele, kerkelijke of sportvereniging;
 • het verrichten van een daad waardoor ongelukken met mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven.

*Minimaal 1 jaar 

Vereisten

 • Mogelijke kandidaten moeten in de gemeente Goes wonen.
 • Groepen kunnen in principe niet worden voorgedragen.
 • De bijzondere prestatie is niet langer dan 1 jaar vóór de aanvraagdatum geleverd én de inzet niet al door een Koninklijke onderscheiding officieel beloond. 
 • Er zijn naast de aanvrager tenminste 2 volwassenen die de inzending ondersteunen en geen familie zijn van de jongere(n).
 • Onderbouwing bij de aanvraag, naast waarom de activiteit zo bijzonder is, wat de bovengemiddelde positieve impact is van de activiteit is op de omgeving, en waarom het een goed voorbeeld laat zien aan andere kinderen en/of jongeren. 

Toekenning

De beslissing over het toekennen van de het jeugdlintje berust bij de wethouder ‘Jeugd’ die de overige collegeleden hierover inlicht. Hij wordt hierbij geadviseerd door het Goese kindercollege. Zodra de kandidaten bekend zijn, worden ze hiervan in kennis gesteld en uitgenodigd om samen met de aanvrager en familieleden naar de uitreiking te komen.

Hoe meldt u zo'n jongere aan? 

start aanmelden voor jeugdlintje

Meer informatie kunt u opvragen bij de kabinetsadviseur van de gemeente, Tom de Koning. E-mail: t.de.koning@goes.nl