Interreg Europe project ENSURE

ENSURE is een internationaal project dat gefinancierd is uit een Europese subsidie INTERREG 2 Zeeën. Dit is een Europees programma dat de samenwerking tussen regio’s uit verschillende landen vooruithelpt. Nederland, België, Noord-Frankrijk en Engeland nemen deel aan het project. Het loopt van 22 november 2019 en duurt tot en met 30 september 2022


Beschrijving project ENSURE

Het project draait om kwetsbare gezinnen die bij de huidige diensten van de overheid niet onder aandacht zijn. Dit omdat er verschillende problemen in een gezin aanwezig zijn, die niet met één diagnose te beoordelen zijn. Het doel van het project is om een model te ontwikkelen. Dat moet gericht zijn op het aanpassen van de systemen en het ontwikkelen van een peer-to-peer methode. Door tegelijkertijd in te zetten op beide sporen, zijn mensen sneller te bereiken. Hierdoor blijven de kosten voor de grotere problemen die misschien in een later stadium ontstaan, beperkt. Ook ontstaan minder kwetsbare gemeenschappen en komen mensen en hun omgeving in een opwaartse spiraal.

Resultaten

Een nieuw model om kwetsbaarheid te minimaliseren en te voorkomen. En ook om de kloof te doorbreken tussen kwetsbare mensen en professionele organisaties. Een model gebaseerd op het zeer succesvolle ‘Moeders voor Moeders’-netwerk van peer-to-peer vrijwilligers. Daarbij zijn professionals, peer supporters en kwetsbare mensen aan elkaar gekoppeld. Zij werken met elkaar samen.

Twee trainingsprogramma’s en de evaluatie hiervan. Eentje is bedoeld voor professionals, vrijwilligers en non-profit organisaties op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Het programma is gebaseerd op een werkwijze waarin de welzijnscoach zich verplaatst in het leven van de kwetsbare mensen. Dit om hun gedrag beter te begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie.
Het tweede programma is erop gericht om peer-to-peer vrijwilligers te laten optreden als bemiddelaar tussen de kwetsbare mensen en de overheidsdiensten.

Projectpartners ENSURE

 • Health Centre Europe (UK): lead partner, coördinerende rol binnen Interreg projecten;
 • Kent country council (UK);
 • Den Haag (NL): De Mussen wijkcentrum;
 • HZ University of Applied Sciences (NL);
 • Gemeente Goes (NL): Goes Bezig;
 • Artesis Plantijn college Antwerpen (BE);
 • Igemo (BE);
 • Afeji (FR).

Beschrijving deelproject Goes Bezig

Het deelproject  Goes Bezig richt zich op kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Het doel is om hen deel te laten nemen aan projecten en activiteiten waardoor de gezondheid verbetert. Dit gebeurt door activiteiten te organiseren met gezinnen uit en voor de doelgroep. Daarbij gebruikt men de sociale marketing methode. Om vervolgens ambassadeurs (peers) actief in te zetten en een rol te geven in de organisatie van het programma. Dit alles onder de begeleiding van een welzijnscoach, die optreedt als een soort gezinscoach.

Daarnaast draagt het deelproject Goes Bezig bij aan het ontwikkelen van een training voor professionals op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. De training is erop gericht om de nieuwe manier van werken bij te brengen. Zodat de professionals de mogelijkheid hebben om deze toe te passen in hun eigen werk.

Partners deelproject Goes Bezig

 • Gemeente Goes;
 • SMWO;
 • HZ University of Applied Sciences;
 • GR de Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ);
 • GGD.

Observerpartner

 • Fonds Nuts Ohra (FNO) (NL).
Logo Interreg 2 Zeeën