Informatiebijeenkomst verduurzaming bedrijven

Op 16 september organiseert de gemeente Goes een informatiebijeenkomst voor ondernemers, over het duurzaam maken van bedrijven. Met nuttige informatie over wet- en regelgeving (waar moet uw bedrijf aan voldoen?), praktische oplossingen, technische ondersteuning, kosten én baten en subsidiemogelijkheden. Hieronder vindt u het programma en hoe u zich aan kunt melden. Doet u dit vóór 9 september!

Welk voordeel biedt een scan door een duurzaamheidscoach? 

Elk bedrijf kan maatregelen treffen om te besparen op zijn energieverbruik. Een duurzaamheidsscan maakt specifiek voor uw bedrijf inzichtelijk welke energiebesparingsmaatregelen u nog kunt nemen. Een scan maakt ook inzichtelijk wat het energieverbruik is, wat de energiekosten zijn en waar het verbruik precies zit. Het resulteert in bewustwording en u werkt toe naar klimaatneutraal ondernemen. En dat levert meer op dan kostenbesparing alleen!

Steeds meer klanten kiezen tegenwoordig bewust voor 'groene' aankopen of 'groene' leveranciers. Het treffen van duurzame maatregelen is daarmee belangrijk voor uw imago. Een  duurzaam bedrijf krijgt onder meer een beter energielabel. Een maatstaf die laat zien dat uw bedrijf waarde hecht aan een gezond milieu. Maar zeker niet onbelangrijk: verduurzaming levert kostenbesparing op, vooral in een tijd met steeds stijgende energiekosten. Laat u dus goed voorlichten en pak dit voordeel mee.

Wat is er allemaal wettelijk verplicht? En per wanneer gelden deze verplichtingen?

Energiebesparing is onderdeel van de Wet Milieubeheer. In het activiteitenbesluit staan de verplichte energiebesparende maatregelen. Dat zijn maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 hebben bedrijven hierover informatieplicht. Dat betekent dat uw bedrijf eenmaal per 4 jaar hierover moet rapporteren. Dit gebeurt door middel van de EED energie audit. (Bedrijven met een jaarlijks elektra verbruik van minder dan 50.000 kwh en een jaarlijks aardgasverbruik van minder dan 25.000 m3 hoeven niet te voldoen aan de energiebesparingseis. Maar ze kunnen er wel voordeel van hebben!).  Op de naleving van de informatieplicht energiebesparing wordt gehandhaafd. Om boetes te voorkomen moeten rapportages dus op orde zijn. Laat u daarom goed informeren. Dat kan door onze deskundigen, die u op 16 september graag persoonlijk te woord staan! 

Welke subsidies zijn er mogelijk voor bedrijven?

Het nemen van energiebesparende maatregelen, of andere maatregelen om uw bedrijf te verduurzamen, gaan meestal gepaard met investeringen. Dat kan om forse bedragen gaan, afhankelijk van de aard en grootte van uw bedrijf. Om u hierbij te ondersteunen en de maatregelen financieel haalbaar te maken, zijn er allerlei subsidies. Landelijk, provinciaal en lokaal. Daarnaast is ondersteuning mogelijk bij het verduurzamen van technisch ingewikkelde (bedrijfs-) processen, in de vorm van technische 'know-how'.  Stel uw vraag op 16 september, of kom in contact met de juiste deskundigen.

Programma 16 september

Hieronder vindt u het programma voor 16 september. We zien u graag!

  • Inleidend woord en welkom door wethouder Joan Veldhuizen (gemeente Goes)
  • Toelichting op (o.a.) het verduurzamen van bedrijfsprocessen en de mogelijkheden van ondersteuning daarbij door Kees Jan Grin (Impuls Zeeland/Dockwize/ZEA gebouwde omgeving)
  • Toelichting op wet- en regelgeving verduurzaming bedrijven door Ad Vos (RUD)
  • Toelichting over Duurzaamheid bij Roompot en hoe dit bedrijf duurzaamheid als vast onderdeel heeft gemaakt van alle bedrijfsprocessen, door Jacqueline Baaijens (Roompot)
  • Introductie duurzaamheidscoach en aankondiging duurzaamheidscans door Nescio Midavaine (Duurzaamheidscoach bedrijven Gemeente Goes)
  • Rondleiding door gebouw Roompot
  • Netwerkborrel en gelegenheid tot vragen stellen aan sprekers.

Aanmelden kan via klimaat@goes.nl Wij zien u graag!

Datum: 16 september 2022, 14.00 – 16.00 uur

Locatie: Roompot, Schuverweg 2 in Goes

Verduurzaming bedrijven