Informatiebijeenkomst Planstudie Deltaweg

De Provincie Zeeland gaat samen met de aanliggende gemeenten onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Deltaweg (N256) tussen de A256 en de aansluiting met de N255 (Noord-Beveland) te verbeteren.

Op 16 december 2021 vindt er van 19.30 uur tot 21.30 uur een (digitale) informatieavond plaats over de planstudie Deltaweg tot nu toe. 

Informatiebijeenkomst Planstudie Deltaweg

De planstudie Deltaweg heeft als doel om een oplossingsrichting te vinden. Deze oplossing moet zorgen voor een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer op de Deltaweg. Tegelijkertijd hebben we oog hebben voor onder meer leefbaarheid, duurzaamheid, slimme mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit. 

Op 16 december 2021 vindt er van 19.30 uur tot 21.30 uur een (digitale) informatieavond plaats. Belanghebbenden ontvangen een uitnodiging voor deze informatieavond. Het doel van de avond is om te informeren over de resultaten van de planstudie tot nu toe en om hierover vragen te stellen. Wilt u graag bij de informatieavond aanwezig zijn? Geef u dan op door uw naam en contactgegevens te sturen naar deltaweg@zeeland.nl.

Wilt u meer weten over de Planstudie Deltaweg? Neem dan een kijkje op Onderzoek oplossing Deltaweg (N256) | Provincie Zeeland

Op Deltaweg; Contact | Provincie Zeeland vindt u meer informatie over de bijeenkomst.