Info Goes week 8

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 8. Deze zijn op woensdag 23 februari in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-02-2022

OMG-2022-0131

Koningstraat 6 te Goes

het creëren van drie zelfstandige woonruimtes en het plaatsen van twee dakkapellen

15-02-2022

OMG-2022-0134

's-Heer Hendrikskinderenstraat 4 te Goes

het verbouwen van een winkelruimte naar twee appartementen

15-02-2022

OMG-2022-0135

Anjelierstraat 24 te Goes

het verhogen van de nok en het plaatsen van dakkapellen

16-02-2022

OMG-2022-0145

Goese Dieplaan 105 te Goes

het bouwen van een patiowoning

18-02-2022

OMG-2022-0146

Columbusweg 29A te Goes

het uitbreiden van een bedrijfshal en een kantoor

18-02-2022

OMG-2022-0143

Jachthuisstraat 17 te Kloetinge

de sloop van de wagenschuur van Jachthuisstraat 17 Kloetinge

18-02-2022

OMG-2022-0146

Columbusweg 29A te Goes

het uitbreiden van een bedrijfshal en een kantoor

19-02-2022

OMG-2022-0147

Hoofdstraat 65 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van kunststof kozijnen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

15-2-2022

OMG-2022-0080

Bleekveld 8, 10, 12 en 14 te Goes

het wijzigen van de brandcompartimenten van een verleende vergunning

17-2-2022

OMG-2022-0061

Houtkade en omstreken te Goes

het plaatsen van twee zeecontainers

18-2-2022

OMG-2022-0058

Goese Dieplaan 21 te Goes

het uitbreiden van een steiger

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-1172

Ganzepoortstraat 9A en 9B te Goes

het verbouwen van een bovenwoning tot twee appartementen

30 maart 2022

OMG-2021-1268

Eindewege en omstreken te Goes

het verzwaren van E-netwerkbekabeling

17 maart 2022

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-1236

Louise de Colignylaan 2 te Goes

het brandveilig gebruik van SVRZ Ter Valcke te Goes

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 24 februari 2022 is de verleende omgevingsvergunning met de stukken die daarbij horen voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Westeinde

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:

  • Westeinde 12, Kloetinge

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (17 februari 2022) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-1-2021

M-ACT210047

Troelstralaan 1 en Geldeloozepad 1 te Goes

 

het veranderen van de gemeentewerf

31-1-2022

M-ACT220041

Troelstralaan 1 en Geldeloozepad 1 te Goes

het niet meer oefenen van de brandweer op de gemeentewerf.

 

7-2-2022

M-ACT220055

Domeinplaatweg 2 te 's-Heer Arendskerke

het veranderen van de activiteiten

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-2-2022

OOW-2022-084

Stationspark te Goes

het plaatsen van een tent van 4 tot en met 7 maart 2022

15-2-2022

OOW-2022-092

Patijnweg 4 te Goes

het plaatsen van een container van 21 februari tot en met 22 april 2022

15-2-2022

OOW-2022-078

Lange Kerkstraat 11 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor de aanvoer van bouwmaterialen van 21 tot en met 28 februari 2022

15-2-2022

OOW-2022-085

Westsingel, Zuidvlietstraat en Naereboutstraat te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 28 februari 2022

16-2-2022

OOW-2022-091

Kleine Kade 5 te Goes

het plaatsen van een steiger van 1 april tot en met 20 mei 2022

17-2-2022

OOW-2022-093

Westerschans te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 9 maart 2022

18-2-2022

OOW-2022-099

Turfkade 3 te Goes

het gebruik van gemeentegrond van 16 tot en met 18 maart 2022

18-2-2022

OOW-2022-074

Bleekveld te Goes

het wijzigen van de locatie van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een pumptrackbaan op 12 maart 2022

18-2-2022

OOW-2022-098

Dorpsweide te Wolphaartsdijk

het gebruik van gemeentegrond van 21 februari tot en met 2 maart 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-2-2022

ALC_O-2022-006

Olympiastraat 4 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens FIJN Outdoor op 19 maart 2022

14-2-2022

EVG-2022-005

Olympiastraat 4 te Goes

een evenementenvergunning voor FIJN Outdoor op 19 maart 2022

16-2-2022

EVG-2022-050

's-Heer Hendrikskinderen

een evenementenvergunning voor het houden van een rommelmarkt op 21 mei 2022

17-2-2022

EVG-2022-068

De Ring te Oud-Sabbinge

een evenementenvergunning voor een openluchtdienst op 10 juli 2022

18-2-2022

ALC_O-2021-566

Da Vinciplein 1 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Foute Feestje met Qmusic The Party XXL op 1 en 2 april 2022

18-2-2022

EVG-2021-565

Da Vinciplein 1 te Goes

een evenementenvergunning voor het Foute Feestje met Qmusic The Party XXL op 1 en 2 april 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.