Info Goes week 7 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 7. Deze zijn op woensdag 14 februari 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
2 februari 2024Z2024-00000330

Zwembadweg te Goes

 

het plaatsen van 2 noodlokalen
6 februari 2024Z2024-00000355Pykeswegje ong. te Goeshet kappen van bomen
6 februari 2024Z2024-00000354Hazelstraat omg te Goeshet plaatsen van een duivenhok
7 februari 2024Z2024-00000363Bewestenwege 7 te 's-Heer Arendskerkehet aanpassen van de goten en gevelbekleding kopgevels

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingZaaknummerlocatieomschrijving
26 januari 2024Z2023-00001855Blokjesplaat 43 te Goeshet verbouwen van de woning
2 februari 2024Z2023-00001423Bessestraat 4 te Goeshet uitbreiden van de fietsenstalling van Scalda
2 februari 2024Z2023-00001450Kandtweg 2 te Goeshet aanpassen van de buitenbewegwijzering van DELA Goes in de nieuwe huisstijl
6 februari 2024Z2023-00001419Columbusweg 60 te Goeshet uitbreiden van het bedrijfspand
7 februari 2024Z2024-00000324Bierkade en Keizerstraat te Goeshet plaatsen van een betonmixer en bedrijfsvoertuig met aanhanger
7 februari 2024Z2023-00001750Kasteelstraat 23 te Wolphaartsdijkhet verbouwen van een woning
7 februari 2024

Z2023-00001511

 

Saartje Arnoldistraat 8 te Wilhelminadorp

 

het renoveren van een woning

 

8 februari 2024Z2023-00001864Zuidweg 9 te Kattendijkehet herbouwen van een schuur

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ingetrokken:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
1 februari 2024Z2023-00001829Columbusweg 26 te Goes

Het plaatsen van een verlicht sign op de gevel

 

8 februari 2024Z2023-00001898Slotstraat 20 te ’s-Heer ArendskerkeHet aanpassen van de garagedeur

Tegen een ingetrokken vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
2 februari 2024Z2024-00000327Voorstad 26 - 46 te GoesHet plaatsen van een keet, hoogwerker en dixi van 5 februari t/m 1 maart 2024
2 februari 2024Z2024-00000326Leliestraat 89 te GoesHet plaatsen van een aantal grote ruiten met autolaadkraan op dak op 8 februari 2024
9 februari 2024Z2024-00000287Oostmolenweg te Kloetinge, Benoordenweg te 's-Heer Arendskerke , Nieuwe Kraaijertsedijk te 's-Heer Arendskerke, Noord Kraaijertsedijk te s-Heer ArendskerkeOntheffing geluidhinder voor spoorwerkzaamheden van 5 april  t/m 8 april 2024
9 februari 2024Z2024-00000319Bachlaan 42 te GoesHet plaatsen van een kraan op 13 februari 2024
9 februari 2024Z2024-00000348Blanckstraat 6 te GoesHet plaatsen van een bouwafval container van 12 februari 2024 t/m 7 maart 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
9 februari 2024Z2024-00000050Rimmelandstraat 3 te GoesEvenementenvergunning voor vrijmarkt Koningsdag op 27 april 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Rychlak, R. 30-01-1983
Georga, E. 03-12-1986
Kinal, K.M. 14-11-1990
Van der Poest Clement, P.A.23-12-1988

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Schot, E. 23-07-198917-01-2024
Remijnse, M. 14-08-198417-01-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Kennisgeving van verkoop en/of zakelijke rechten op onroerende zaken

Met deze bekendmaking geven we uitvoering aan de publicatieverplichting, zoals verwoord in het arrest van de Hoge raad van 26 november 2021 (Didam-arrest ECLI:NL:HR:2021:1778).

Toelichting

De gemeente Goes is van plan een aantal agrarische percelen in te brengen in een vrijwillige kavelruil. In totaal brengt de gemeente Goes bij deze kavelruil 2.24.75 ha grond in. Hierdoor ontstaat er ruimte om een vrijwillige kavelruil met andere partijen op gang te brengen wat een verbeterde grondpositie oplevert voor de gemeente Goes. Het gaat om de volgende percelen weiland aan de Westeweg en Nieuweweg te ’s-Heer Hendrikskinderen:

Percelen kadastraal bekend gemeente Goes, sectie W, nummers:

213, groot 1.56.30 ha
219, groot 0.63.50 ha
433, groot 0.04.95 ha

Reageren en meer informatie

Bent u het hier niet mee eens en vindt u zich een belanghebbende partij? Dan moet u binnen 20 werkdagen na publicatie van dit bericht een kort geding aanspannen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland – West-Brabant. Tegen de voorgenomen kavelruil kunt u geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Algemene wet bestuursrecht indienen. Als een dergelijk geding niet binnen de gestelde termijn is opgestart, zetten we de bovengenoemde percelen in voor deze kavelruil.

Voor meer informatie neemt u contact op met P. Wielhouwer, medewerker Grondzaken, via het telefoonnummer 06 345 148 26 of via het e-mailadres p.wielhouwer@goes.nl. 

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
20 februariFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.