Info Goes week 7 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 7. Deze zijn op woensdag 15 februari 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

06-02-2023

OMG-2023-0124

Beukenstraat 1 te Goes

het vervangen van de gevelbekleding

06-02-2023

OMG-2023-0123

Schimmelpenninckstraat 56 te Kloetinge

het bouwen van een overkapping aan de achterzijde van de woning

07-02-2023

OMG-2023-0133

Beukenstraat 1 te Goes

het vervangen van de kozijnen

07-02-2023

OMG-2023-0130

Wijngaardstraat 66 te Goes

Het voor de deur plaatsen van uitklapbare tenten en hekken in de weekenden

07-02-2023

OMG-2023-0127

Hoofdstraat 26 te Wolphaartsdijk

het isoleren van de woning en aanpassen van de indeling op de begane grond

07-02-2023

OMG-2023-0131

Ketelkade kavel F te Goes

het bouwen van een loods en bedrijfswoning

07-02-2023

OMG-2023-0134

Goese Dieplaan 65 te Goes

het plaatsen van een pergola

07-02-2023

OMG-2023-0134

Goese Dieplaan 65 te Goes

het plaatsen van een pergola

10-02-2023

OMG-2023-0141

Tervatenseweg 11 te Kloetinge

het bouwen van een woning met schuur

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

7-2-2023

OMG-2022-0882

Veerweg 77 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakraam aan de voorzijde van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen

7-2-2023

OMG-2022-0968

Albert Joachimikade te Goes

het plaatsen van een damwand

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-1018

Geldeloozepad (sectie A 3870) te Goes

het uitbreiden van het trainingsterrein

22 maart 2023

OMG-2022-1032

Grote Markt/Rijfelstraat te Goes

het aanpassen van de gevel

22 maart 2023

OMG-2022-1028

Oostwal 85 en 87 te Goes

het samenvoegen van twee woningen

23 maart 2023

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-01-2023

M-ACT230047

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

 het tijdelijk verplaatsen van de laboratoriumactiviteiten in bouwdeel C/D

21-12-2022

M-ACT220567

Industriestraat 17 te Goes

het vervangen van een kantoorgebouw door nieuwbouw

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

daum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-2-2023

STP-2023-096

Stationspark te Goes

een vergunning voor de verkiezingscampagne op 10 februari 2023

9-2-2023

OOW-2023-103

Kloetingseweg 24 te Goes

het plaatsen van een container van 1 tot en met 24 maart 2023

9-2-2023

OOW-2023-105

De Savornin Lohmanlaan te Goes

het plaatsen van een container en dixi van 9 februari tot en met 10 maart 2023

10-2-2023

OOW-2023-108

Wissekerkseweg te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een kraan

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

9-2-2023

EVG-2022-563

Manhuistuin en RK Kerk te Goes

een evenementenvergunning voor "Manhuistuin seizoen 2023"

9-2-2023

EVG-2022-662

Gemeente Goes en omgeving

een evenementenvergunning voor Ride for Motoren op 13 mei 2023

9-2-2023

EVG-2022-634

Singelstraat 21 te Goes

een evenementenvergunning voor Thank Goes it's Friday op 17 maart 2023

9-2-2023

ALC_O-2022-635

Grote of Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Thank Goes it's Friday op 17 maart 2023

10-2-2023

EVG-2023-037

Grote Markt te Goes

een evenementenvergunning voor een Snuffelmarkt op 10 april, 18 en 29 mei, 2 juli en 10 september 2023

10-2-2023

EVG-2023-067

Zwembadweg en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor de Voorjaarsloop/Paasloop op 6 april 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Back, R.J.M.

22-03-2003

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Verkoop groenstrook aan het Geldeloozepad


Gemeente Goes maakt bekend dat ze aan het Geldeloozepad te Goes een perceel verkoopt aan Fitland Vastgoed BV. Het perceel is gedeeltelijk bestemd voor de bouw van een welnesstuin/bedrijventerrein en gedeeltelijk bestemd als groencompensatie.

Meer informatie hierover vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Goes via l.tavenier@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

16 feb

Beeldvormende raad

19:00 uur

Raadzaal,
Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.