Info Goes week 7

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 7. Deze zijn op woensdag 16 februari in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

07-02-2022

OMG-2022-0117

Lange Vorststraat 77 te Goes

het verbouwen van een bovenwoning

07-02-2022

OMG-2022-0118

Kreukelmarkt 2A te Goes

het wijzigen van de gevel

09-02-2022

OMG-2022-0121

Nieuwstraat 14 01 te Goes

het splitsen van een appartement tot twee appartementen

09-02-2022

OMG-2022-0122

Bugelweg te Goes

het realiseren van een zorgcluster

09-02-2022

OMG-2022-0124

Breitnerstraat 89 te Goes

het legaal maken van een raamkozijn aan de voorkant van de woning

12-02-2022

OMG-2022-0128

Martinus Nijhofflaan 56A te Kloetinge

het plaatsen van een schutting

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

7-2-2022

OMG-2021-1275

Arjaan Katsmanstraat 5 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een schoorsteen

7-2-2022

OMG-2021-1213

Amundsenweg 22 te Goes

het plaatsen van drie vlaggenmasten

7-2-2022

OMG-2021-1243

Geldeloozepad 5G te Goes

het plaatsen van een luifel

8-2-2022

OMG-2021-1170

Van Dusseldorpstraat 46 te Goes

het bouwen van een woning

11-2-2022

OMG-2022-0003

Goese Dieplaan 53 te Goes

het bouwen van een luifel, een semipermanente zonwering en een aanlegsteiger

11-2-2022

OMG-2022-0124

Breitnerstraat 89 te Goes

het legaal maken van een raamkozijn aan de voorkant van de woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

9-11-2021

M-ACT210644

Kreukelmarkt 8 te Goes

het starten van een sushirestaurant

 

27-11-2021

M-ACT210674

Nijverheidsstraat 4 te 's-Heer Arendskerke

het uitbreiden van het bedrijf met een nieuwe opslagloods.

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Ontwerpbestemmingsplan 'Tiny Houses Tiendendreef Goes'

Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 17 februari 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Tiny Houses Tiendendreef Goes’ voor zes weken digitaal te raadplegen is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGW20-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor.

Het ontwerp gaat over de bouw van elf tiny houses aan de Tiendendreef in Goes en vervangt een deel van het volgende bestemmingsplan:

  • Goes West

Tijdens de genoemde termijn is het mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de raad van de gemeente Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode mag u voor een afspraak contact opnemen met mevrouw C.T. van de Vate via c.vande.vate@goes.nl.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Ketelkade

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die in Goes woont in de buurt van of aan:

  • Ketelkade 138, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (10 februari 2022) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Digitaal rijbewijzen aanvragen

De burgemeester maakt op grond van artikel 173ff, eerste lid, onder d, van het Regelement rijbewijzen bekend dat:

met ingang van 4 april 2022 het in de gemeente Goes mogelijk is het rijbewijs online aan te vragen. Dit alleen bij het verlengen van het rijbewijs of bij uitbreiding van de categorieën.

Om het rijbewijs online te verlengen, is een pasfoto nodig die gemaakt is bij een RDW-erkende fotograaf. Zie hiervoor de website www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs. Inloggen bij de online aanvraag vereist de DigiD-app met verhoogd beveiligingsniveau door eenmalige controle van het identiteitsbewijs. Zie www.digid.nl/over-digid/app voor meer informatie.

Het online verlengen van het rijbewijs is een experiment. De gemeente Goes is hiervoor geregistreerd in de Regeling experiment elektronische aanvraag rijbewijzen, artikel 2.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

7-2-2022

OOW-2022-031

Goes West

het plaatsen van een bouwbord van 1 februari tot en met 1 juli 2022

8-2-2022

STP-2022-071

verschillende locaties in de gemeente Goes

een vergunning voor het plaatsen van een mobiele stembus op 14, 15 en 16 maart 2022

8-2-2022

OOW-2022-022

Oude Singel 26 te Goes

het wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container van 30 maart tot en met 8 april 2022

8-2-2022

OOW-2022-030

Groene Weidje te Goes

het plaatsen van een container op 9 februari 2022

9-2-2022

OOW-2022-069

Zonnebloemstraat 16 te Goes

het plaatsen van twee containers op 24 en 25 maart 2022

9-2-2022

OOW-2022-064

De Stelle te Goes

het plaatsen van een container van 9 maart tot en met 6 april 2022

9-2-2022

OOW-2022-070

Zonnebloemstraat 52-74 te Goes

het plaatsen van een steiger van 24 februari tot en met 18 maart 2022

10-2-2022

OOW-2022-072

Nieuwstraat te Goes

het plaatsen van een twee containers op 19 februari 2022

11-2-2022

OOW-2022-074

Singelstraat te Goes

het plaatsen van een pumptrackbaan op 12 maart 2022

11-2-2022

OOW-2022-032

Oostsingel 90 te Goes

het plaatsen van kraan op 14 februari 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

8-2-2022

EVG-2022-061

Zwembadweg te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van ‘Oosterscheldeloop’ op 2 april 2022

8-2-2022

ALC_O-2021-556

Singelstraat 21 te Goes

een ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor Thank Goes it's Friday op 11 maart 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien

Huurkorting verlengd

Als huurder of erfpachter van gemeentelijk vastgoed (gebouw of grond) kan het gebeuren dat u, ondanks eerdere landelijke COVID-19 steunmaatregelen, omzetverlies heeft van uw bedrijf of organisatie. U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor huurkorting COVID 19/corona als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit kon voor het jaar 2020 en is nu ook mogelijk voor het jaar 2021. Een aanvraag doen is mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2022. Kijk voor meer informatie op www.goes.nl/huurkorting-covid19corona.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Onderzoek communicatiemiddelen gemeente

Als gemeente informeren we u op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via onze website, sociale media en Samenspel. We willen graag weten wat u van onze communicatiemiddelen vindt en hoe u informatie over uw gemeente wilt ontvangen. Op papier, digitaal of een combinatie daarvan?

U heeft tot en met 7 maart de mogelijkheid om op www.goespraatmee.nl een vragenlijst in te vullen. Dit kost tien minuten tijd. Heeft u geen computer? Bel ons en dan nemen we de vragenlijst met u door. Neemt u in dat geval contact op met Céline Nieuwenhuis via telefoonnummer 14 0113. We hopen dat u de vragenlijst wilt invullen. U helpt ons ermee. Alvast bedankt!

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.