Info Goes week 6 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 6. Deze zijn op woensdag 8 februari 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-01-2023

OMG-2023-0102

Hoofdstraat 32 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakkapel

30-01-2023

OMG-2023-0103

Beethovenlaan 81 te Goes

het plaatsen van een fietsenbox

31-01-2023

OMG-2023-0104

Valckeslotlaan 28 te Goes

het realiseren van een nieuwe tuinmuur

02-02-2023

OMG-2023-0117

Inlaag 8 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een recreatiewoning

02-02-2023

OMG-2023-0116

Gardenierhof 1 tot en met 8 te Wolphaartsdijk

het aanbrengen van KlikFels platen

03-02-2023

OMG-2023-0119

van Galenstraat 4 te Goes

het vervangen van een kozijn

05-02-2023

OMG-2023-0120

Albert Joachimikade 11 te Goes

het vervangen van het glas aan de voorgevel en één raam aan de achtergevel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

30-1-2023

OMG-2022-0997

Stationspark 1-3 te Goes

het plaatsen van drie vlaggenmasten

31-1-2023

OMG-2022-1001

Kievitlaan 50 tot en met 176 te Goes

het plaatsen van een tijdelijke fietsenstalling en het realiseren van een tijdelijke uitrit

1-2-2023

OMG-2022-0612

Industriestraat 17 te Goes

het bouwen van een kantoor

1-2-2023

OMG-2022-1051

Krukweg 31 te Goes

het verbouwen van de entree

1-2-2023

OMG-2022-0889

Zandkreekweg 1 te Wolphaartsdijk

het tijdelijk verhuren van een woning

1-2-2023

OMG-2022-1034

Jan van Tourainestraat 23 te 's-Heer Hendrikskinderen

het wijzigen van de voorgevel

1-2-2023

OMG-2022-1044

Tervatenseweg 1 te Kloetinge

het bouwen van een schuur

2-2-2023

OMG-2022-0948

Tervatenseweg 24 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

2-2-2023

OMG-2022-1020

John Lennonlaan 30 te Goes

het bouwen van een overkapping

3-2-2023

OMG-2023-0010

Veerweg 73 te Wolphaartsdijk

het starten van een winkel

3-2-2023

OMG-2022-1035

Kreukelmarkt 53 te Goes

het aanpassen van de winkelpui

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0969

Korte Kerkstraat 15 A tot en met C en 17 te Goes

het realiseren van drie appartementen

13 maart 2023

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid - milieu)

Omgevingsvergunningen beperkte milieutoets voor GEO Energie B.V., kadastrale locaties gemeente Goes, sectie V, nummer 1498 tot en met 1503, nummer 1512 tot en met 1535 en nummer 1538 tot en met 1552.

Burgemeester en wethouders van Goes hebben GEO Energie B.V. in totaal 45 omgevingsvergunningen met een beperkte milieutoets verleend. Dit zijn vergunningen voor het realiseren van gesloten bodemenergiesystemen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Goes sectie V, nummer 1498 tot en met 1503, nummer 1512 tot en met 1535 en nummer 1538 tot en met 1552 (kavel 1 tot en met 45). 

U kunt de omgevingsvergunningen tot en met 21 maart 2023 bekijken bij de publieksbalie van de gemeente Goes of gemeente Terneuzen tijdens de openingstijden.

Wanneer u hier belang bij heeft, hebt u tot en met 21 maart 2023 de mogelijkheid om tegen de omgevingsvergunning schriftelijk bezwaar te maken. Dit kan bij de gemeente Goes, Postbus 2118 4460 MC Goes. Op het bezwaarschrift staan uw naam en adres. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen. Hiermee begint de activiteit niet voordat over uw bezwaarschrift is besloten. Een voorlopige voorziening is aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant. Dit kan ook online via de website https://www.rechtspraak.nl/. Bel voor meer informatie de rechtbank via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.  

Neem voor het bekijken van de stukken over deze omgevingsvergunning contact op met de RUD Zeeland (telefoonnummer 0115 – 745 100). Dat geldt ook voor kopieën of een mondelinge toelichting. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer W-AOV220576.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-1-2023

OOW-2023-074

Lange Vorststraat 89 te Goes

het plaatsen van een steiger op 13 februari en 3 maart 2023

31-1-2023

OOW-2023-071

Westwal te Goes

het plaatsen van een keet en dixi van 30 januari tot en met 3 maart 2023

1-2-2023

OOW-2023-075

Korte Kerkstraat 1/Grote Markt en Koningstraat te Goes

het plaatsen van een mobiele hijskraan op 6 februari 2023

1-2-2023

OOW-2023-085

Grote Markt te Goes

het gebruik maken van gemeentegrond op 3 februari 2023

2-2-2023

STP-2023-084

De Spinne 46 te Goes

het krijgen van een standplaats voor de bloemen- en plantjesmarkt op 13 april 2023

3-2-2023

SPD-2022-685

Westhavendijk 1 te Goes

het plaatsen van twee spandoeken voor Ganze Regatta 2023 op 4 maart 2023

3-2-2023

STP-2020-020

Gasthuisstraat te Goes

het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van gefrituurde producten en frisdranken op donderdag en vrijdag

3-2-2023

OOW-2023-083

Meloenstraat 3 te Goes

het plaatsen van een container van 1 februari tot en met 28 februari 2023

3-2-2023

OOW-2023-012

Van Hallstraat 4 te Goes

het wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een schaftkeet, kantoorkeet, bouwhekken en containers van 21 februari tot en met 22 april 2023

 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

1-2-2023

ALC_O-2022-642

Da Vinciplein 1 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Hardwave 11 februari 2023

1-2-2023

EXH-2023-005

Koningstraat 5 te Goes

een exploitatievergunning voor cafetaria Wendy's

1-2-2023

EVG-2022-693

Grote Markt te Goes

een evenementenvergunning voor Vriendinnendag op 26 maart 2023

2-2-2023

EVG-2023-050

's-Heer Hendrikskinderen

een evenementenvergunning voor de rommelmarkt Terre des Hommes op 13 mei 2023

2-2-2023

EVG-2022-683

Westhavendijk 1 te Goes

een evenementenvergunning voor Ganze Regatta 2023 op 4 maart 2023

2-2-2023

ALC_O-2022-684

Westhavendijk 1 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Ganze Regatta 2023 op 4 maart 2023

2-2-2023

EVG-2022-667

Albert Plesmanweg 23 te Goes

een evenementenvergunning voor The YRD op 11 maart 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Gergely, R

29-11-1996

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.