Info Goes week 51 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 51. Deze zijn op woensdag 20 december 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
7-12-2023Z2023-0000180Nieuwe Rijksweg 2D te 's-Heer Hendrikskinderenhet tijdelijk wonen in een stacaravan op de kavel
8-12-2023Z2023-00001808Nieuwstraat 4 te Goeshet plaatsen van een berging in de achtertuin
8-12-2023Z2023-00001807Oostmolenweg 104 te Kloetingehet renoveren van de gevels en het dak
8-12-2023Z2023-00001806Ruisweg ong. Kattendijkehet plaatsen van een zendmast
11-12-2023Z2023-00001813Amundsenweg 37 te Goeshet renoveren van de gevels van het bedrijfspand
11-12-2023Z2023-00001824Frans den Hollanderlaan 13 te Goeshet uitbreiden van de woning aan de achterzijde
12-12-2023Z2023-00001829Columbusweg 26 te Goeshet plaatsen van een verlicht sign op de gevel
12-12-2023Z2023-00001841Dillenburglaan 9 te Goes het plaatsen van een dakkapel 
12-12-2023Z2023-00001840Stationspark 1 te Goes het plaatsen van een bedrijfslogo aan de gevel 
13-12-2023Z2023-00001843Tervatenseweg 1 te Kloetingehet herbouwen van een wagenschuur
13-12-2023Z2023-00001846Noordeinde 6 te Kloetingehet onderhouden van de waterloop 

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl), kunt u de aanvragen inzien in het Stadskantoor.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
7-12-2023Z2023-00001438Westhavendijk 109A te Goeshet vestigen van een tandartspraktijk
8-12-2023Z2023-00000135Jachthuisstraat 27 te Kloetingehet vervangen van het dakraam door een dakkapel aan de voorkant van de woning
11-12-2023Z2023-00000667Kleine Kade 17 te Goeshet plaatsen van zonnepanelen
11-12-2023Z2023-00001446Albert Joachimikade 13 te Goeshet kappen van een waardevolle boom
12-12-2023Z2023-00001497Anthony Fokkerstraat 100 te Goeshet tijdelijk opvangen van asielzoekers
14-12-2023Z2023-00001225Westerstraat 2 te Goeshet aanleggen van e-bekabeling en een waterleiding
15-12-2023Z2023-00001425Nieuwe Rijksweg 21 te ’s-Heer Hendrikskinderenhet uitbreiden van het café
15-12-2023Z2023-00001736Anthony Fokkerstraat 100 te Goeshet brandveilig gebruiken van de noodopvang voor asielzoekers
15-12-2023Z2023-00000833Sint Adriaanstraat 1 en Wijngaardstraat 20 A tot en met D te Goeshet realiseren van 4 appartementen boven de winkel

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
15-12-2023OOW-2023-770Joannes Antonides van der Goeskade 75 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 13 december 2023
15-12-2023OOW-2023-784Dresselhuisstraat en Groene Kruisstraat te Wolphaartsdijkhet plaatsen van containers en glasblokken van 11 december 2023 tot en met 12 januari 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
14-12-2023EVG-2023-665Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer HendrikskinderenOranjeboom Winterfestival op 13 januari 2024
14-12-2023ALC_O-2023-666Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskindereneen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Oranjeboom Winterfestival op 13 januari 2024
14-12-2023EVG-2023-706Da Vinciplein 1 te Goesdancefeest op 27 januari 2024
14-12-2023EXH-2023-580Magdalenastraat 11 te Goeseen exploitatievergunning voor restaurant Lilou
14-12-2023ALC_V-2023-615Magdalenastraat 11 te Goeseen alcoholwetvergunning voor restaurant Lilou
14-12-2023EXH-2023-759  DHW_V-2018-363Zandkreekweg 10 te Wolphaartsdijkuitbreiding van het terras Midgetgolfbaan Het Veerse Meer
15-12-2023ALC_O-2023-707Da Vinciplein 1 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens dancefeest Hardwave op 27 januari 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Verburg, D.P. 22-04-1985
Al Hamidi, A.02-09-1979
Özdil, O.R.11-03-2002

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg – Partiële herziening hoogspanningsstation”

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg – Partiële herziening hoogspanningsstatio’ van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl/view. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Het nieuwe bestemmingsplan is een zogeheten partiële herziening. Dit betekent dat we aan het bestaande bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg’ een aantal regels toevoegen. De reden hiervoor is de aanpassing aan het hoogspanningsstation dat ligt aan de Repelweg 3 in Goes. Het vermogen wordt vergoot. Dit zorgt ervoor dat er meer geluid wordt geproduceerd. Hierdoor moet de geluidzonering worden vergoot. Binnen deze geluidzone mogen geen geluidsgevoelige functies worden gerealiseerd. Daarnaast mag de geluidsbelasting buiten de geluidzone niet meer dan 50 dB(A) bedragen.

Gedurende de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken met Tom Bogers via t.bogers@goes.nl.

Ontwerpwijzigingsplan Uitbreiding natuurgebied ‘De Schenge’

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat het Ontwerpwijzigingsplan Uitbreiding natuurgebied ‘De Schenge’ van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 gedurende zes weken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen www.ruimtelijkeplannen.nl/view. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Het wijzigingsplan voor de uitbreiding van natuurgebied De Schenge is opgesteld om de huidige bestemming ‘Agrarisch’ om te zetten naar de bestemming ‘Natuur’. De reden hiervoor is om natuur te kunnen realiseren op de locatie. De primaire doelstelling is de realisatie van de gewenste (ambitie) natuurbeheertypen in het plangebied, namelijk vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland.

Gedurende de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken met Moniek Lekkerkerk via m.lekkerkerk@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
21 decemberAgendacommissie19:00 uur 
21 decemberBesluitvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl