Info Goes week 51

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 51. Deze zijn op woensdag 22 december in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-12-2021

OMG-2021-1231

Ganzepoortstraat 12-16 te Goes

het vernieuwen van bestaande appartementen

13-12-2021

OMG-2021-1232

Groene Weidje 3-9 te Goes

het bouwen van appartementen op bestaande winkel(opslag)ruimten

13-12-2021

OMG-2021-1233

Groene Weidje 2 te Goes

het bouwen van een stadvilla

13-12-2021

OMG-2021-1234

Klokstraat 1 te Goes

het vervangen van gevelreclame

14-12-2021

OMG-2021-1243

Geldeloozepad 5G te Goes

het plaatsen van een luifel

14-12-2021

OMG-2021-1236

Louise de Colignylaan 2 te Goes

het brandveilig gebruik van SVRZ Ter Valcke te Goes

15-12-2021

OMG-2021-1240

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlengen van de instandhoudingstermijn corona-teststraat

15-12-2021

OMG-2021-1244

Da Vinciplein 6 te Goes

het verlengen van de instandhoudingstermijn corona-teststraat

15-12-2021

OMG-2021-1245

Reijmersweg 8 te Kattendijke

het verbouwen van een woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

13-12-2021

OMG-2021-1167

Oostwal te Goes

het kappen van een boom

13-12-2021

OMG-2021-1190

Oostwal (ter hoogte van 71) te Goes

het kappen van een boom

13-12-2021

OMG-2021-1204

Sluisplaat 29 te Goes

het legaal maken van een steiger

15-12-2021

OMG-2021-1093

Kloetingseweg 68 te Goes

het realiseren van een parkeerplaats op eigen terrein

16-12-2021

OMG-2021-0850

Vuilstraat 5 te Goes

het verbouwen van het pand tot zeven appartementen

16-12-2021

OMG-2021-1157

's-Gravenpolderseweg 88 te Goes

het aanleggen van een in- en uitrit

16-12-2021

OMG-2021-1240

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlengen van de instandhoudingstermijn corona-teststraat

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing

van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0749

Bierkade 3 te Goes

het verbouwen van de begane grond van horeca naar een woning

OMG-2021-0898

Nieuwstraat 2 te Goes

het opsplitsen van een pand in drie woningen

Met ingang van 23 december 2021 is de ontwerpbeschikking, met de stukken die daarbij horen, voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, zijn niet-ontvankelijk te verklaren in een later beroep bij de rechtbank.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0564

Westwal 83 te Goes

het brandveilig gebruik van Marta Flora Goes

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 23 december 2021 is de verleende omgevingsvergunning, met de stukken die daarbij horen, voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

30 -11-2021

M-ACT210679

Kostersweg 1 in Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een loods

Het publiceren van ontvangen meldingen heeft een informatief karakter. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

15-12-2021

OOW-2021-562

Tulpstraat 34 te Goes

het plaatsen van een container van 17 tot en met 31 januari 2022

16-12-2021

STP-2019-482

Edisonstraat te Goes

een standplaats voor de verkoop van vis en dezelfde soort producten op donderdag en zaterdag

16-12-2021

OOW-2021-537

Joannes Antonides van der Goeskade 61 te Goes

het plaatsen van een container van 21 februari tot en met 4 maart 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-12-2021

ALC_V-2021-458

Grote Markt 28 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor Boutique Hotel Jersey

16-12-2021

EXH-2021-457

Grote Markt 28 te Goes

een exploitatievergunning voor Boutique Hotel Jersey

16-12-2021

EXH-2021-485

Kreukelmarkt 1 te Goes

een exploitatievergunning voor café The New Inn

16-12-2021

ALC_V-2021-489

Kreukelmarkt 1 te Goes

een vergunning Alcoholwet van café The New Inn

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Aangepaste afvalinzameling rondom feestdagen

In verband met de feestdagen zijn de tijden en/of data voor het inzamelen van oud papier aangepast. Voor het inzamelen van restafval of GFT zijn er geen veranderingen.

De aanpassingen zijn in de volgende wijken/dorpen:

 Gebied/wijk

 Datum

 Inhaaldag

 Afvalstroom

  • ’s-Heer Arendskerke

 Vrijdagavond

 24-12-2021

 Vrijdagmiddag

 24-12-2021

 Papier

  • Goes Oost

 Zaterdag

 25-12-2021

 Vrijdagochtend

 24-12-2021

 Papier

  • Goese Meer

 Zaterdag

 01-01-2022

 Vrijdagochtend

 31-12-2021

 Papier

Op de inhaaldag is het mogelijk uw papiercontainer om 7:00 uur in de ochtend al aan de weg te zetten.

Kerstboom

U hebt in week 1 en 3 de mogelijkheid om uw kerstboom aan te bieden op de reguliere ophaaldag van de gft-containers. Plaats de kerstboom alstublieft naast de gft-container, er niet in of tegenaan.

Het is altijd mogelijk om uw kerstboom zelf naar de milieustraat te brengen. Dit kan van maandag tot en met zaterdag van 10:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00 uur. Let op! Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden gewijzigd. Kijk voor meer informatie op www.zrd.nl.

Vrijdag 24 december 2021

Gesloten om 15:00 uur

Zaterdag 25 december 2021

Heel de dag gesloten

Vrijdag 31 december 2021

Gesloten om 15:00 uur

Zaterdag 1 januari 2022

Heel de dag gesloten

 

Gemeentelijke diensten 3 januari

In verband met de jaarwisseling zijn de gemeentelijke diensten op maandag 3 januari om 9:45 uur geopend.

 

Afsluiten containers en prullenbakken

Voor ieders veiligheid en om schade aan wijkcontainers en prullenbakken te voorkomen, wordt een deel hiervan tijdens de jaarwisseling afgesloten:

  • De ondergrondse- en bovengrondse restafvalcontainers die met een pasje openen, worden op 31 december om 18.00 afgesloten. Deze zijn op 2 januari om 06.00 uur weer open;
  • Alle kunststofcontainers en glascontainers worden in de loop van 31 december afgesloten. Deze zijn op 2 januari weer open;
  • De prullenbakken in het centrum (binnenstad) worden in de loop van 31 december afgesloten. Deze zijn op 2 januari weer open;
  • De textielcontainers worden op 31 december afgesloten. Op 2 januari zijn deze weer open.

Wij vragen u vriendelijk om geen afval naast de containers te plaatsen als deze afgesloten zijn. Breng uw afval op tijd weg of bewaar het tot 2 januari!

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

23 dec

Agendacommissie

19:30 uur

Stadskantoor

 

Besluitvormende raad, voor agenda zie > www.goes.nl > Agenda van de gemeenteraad

19:30 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.