Info Goes week 50

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 50. Deze zijn op woensdag 14 december 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

05-12-2022

OMG-2022-0997

Stationspark 1-3 te Goes

het plaatsen van gevelreclame en drie vlaggenmasten

06-12-2022

OMG-2022-0998

Meuleweie 29 tot en met 32 en Gardenierhof 1 tot en met 8 te Wolphaartsdijk

het aanbrengen van dakpanplaten

06-12-2022

OMG-2022-0999

Jachthuisstraat 1 te Kloetinge

het plaatsen van zonnepanelen

06-12-2022

OMG-2022-1000

Burgemeester Hackstraat 2 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een opbouw op de bestaande aanbouw van de woning

06-12-2022

OMG-2022-1001

Kievitlaan 64 te Goes

het plaatsen van een tijdelijke fietsenstalling

08-12-2022

OMG-2022-1011

Sluisplaat 25 te Goes

het isoleren van de woning

09-12-2022

OMG-2022-1014

Turfkade en omstreken te Goes

het afvoeren van sloopafvalsteigers in de stadshaven van Goes

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

5-12-2022

OMG-2022-0796

Nazareth 4 12 te Wolphaartsdijk

het samenvoegen van de twee bovenste appartementen tot één appartement

6-12-2022

OMG-2022-0883

Livingstoneweg 5Z te Goes

het plaatsen van een hekwerk

6-12-2022

OMG-2022-0790

Livingstoneweg, bij de Dirk Dronkersweg 15A te Goes

het realiseren van een in- en uitrit

7-12-2022

OMG-2022-0864

Rimmelandplein te Goes

het kappen en herplanten van een boom (es)

9-12-2022

OMG-2022-0724

Lange Kerkstraat 36 te Goes

het wijzigen van de gevel en het plaatsen van handelsreclame

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

19 juli 2022

M-ACT220318

Verrijn Stuartweg 28 te Goes

het oprichten van een dierenuitvaartcentrum binnen het huidige uitvaartcentrum

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Vuurwerkvrije zones

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij eerder zestien vuurwerkvrije zones hebben aangewezen. In deze zones is het van 31 december 18:00 uur tot en met 1 januari 02:00 uur verboden om consumentenvuurwerk te gebruiken. Het gaat om de volgende locaties en gebieden:

 • Winkelcentrum de Bussel, Goes;
 • Winkelcentrum de Spinne, Goes;
 • Hospice Het Clarahofje, Goes;
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Goes;
 • Zorgcentrum Rehoboth, Goes;
 • Zorgcentrum Gasthuis, Goes;
 • Zorgcentrum Randhof, Goes;
 • Zorgcentrum Ter Weel, Goes;
 • Zorgcentrum Ter Valcke, Goes;
 • Zorgcentrum Poelwijck, ’s-Heer Arendskerke;
 • Woonzorgcomplex Meuleweie, Wolphaartsdijk;
 • Sportpark ’t Schenge, Goes;
 • Kinderboerderij De Hollandsche Hoeve, Goes;
 • Stadsboerderij Kom us kieke, Goes;
 • Het Hertenkamp, Goes;
 • Dierenasiel De Bevelanden, Goes.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-12-2022

OOW-2022-645

van Dusseldorpstraat 15 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 12 december 2022

5-12-2022

OOW-2022-660

Albert Joachimikade 3 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 12 tot en met 23 december 2022

6-12-2022

OOW-2022-661

Raadhuisstraat te 's Heer Arendskerke

het inrichten van een tijdelijk depot van 16 januari tot en met 17 maart 2023

8-12-2022

OOW-2022-659

Lange Vorststraat 110 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 7, 8 en 12 december 2022

8-12-2022

OOW-2022-650

Tiendendreef 5 te Goes

het plaatsen van een container van 15 december 2022 tot en met 15 december 2023

8-12-2022

OOW-2022-619

Albardastraat 42 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 13 januari 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

9-12-2022

EVG-2022-530

Oostvest te Goes

een evenementenvergunning voor Lichtjestour Goes op 23 december 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Michalski, K.J.

19-06-1978

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Poppel, van Franciscus

06-11-1973

18-10-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bespaarhuis rond jaarwisseling tijdelijk dicht

Het Bespaarhuis aan de Lijnbaan in Goes is op dinsdag 20 en 27 december 2022 en op dinsdag 3 januari 2023 gesloten. U bent op dinsdag 10 januari 2023 weer van harte welkom met al uw vragen over energie besparen en duurzaam wonen en leven. Het Bespaarhuis is komend jaar iedere dinsdag tussen 15:00 en 20:00 uur geopend. Loop gerust eens binnen of kijk op www.goes.nl/bespaarhuis.

Uitgave verschillende bouwkavels

Gemeente Goes maakt bekend dat ze op verschillende locaties in de gemeente een bouwkavel uitgeeft voor het bouwen van een vrijstaande woning. Het gaat om de volgende straten:

 • Contrabasweg, Goes;
 • Hoekweide, Wolphaartsdijk;
 • Arjan Katsmanstraat, Wolphaartsdijk;
 • Tiendendreef, Goes (tiny house);
 • Moelmeedt, Goes.

Meer informatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u interesse in één van de bouwkavels? Neem dan uiterlijk voor maandag 2 januari 2023 contact op met de heer Pieter Wielhouwer via p.wielhouwer@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • Uw interesses instellen;
 • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor de agenda en actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.