Info Goes week 5 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 5. Deze zijn op woensdag 31 januari 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
17 januari 2024Z2024-00000168Zusterstraat 2A te Goeshet vervangen van de bestaande reclame
19 januari 2024Z2024-00000186Brugstraat 42 te Wilhelminadorphet plaatsen van een aanbouw voor een slaapkamer en badkamer
18 januari 2024Z2024-00000176Plasweg 2 te Kattendijkehet plaatsen van 4 woonunits voor tijdelijke bewoning
23 januari 2024Z2024-00000217Maelstedestraat 17 te 's-Heer Hendrikskinderenhet plaatsen van een aanbouw
22 januari 2024Z2023-00001762Tiendendreef 10, kavel 5 te Goeshet bouwen van een tiny house

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingZaaknummerlocatieomschrijving
12 januari 2023 Z2023-00001365Molendijk 8 en 8A te Wolphaartsdijkhet verbouwen van een horecagelegenheid tot 2 woningen
12 januari 2024Z2023-00001897Juliana van Stolberglaan ong. te Goeshet innemen van de wilg
4 januari 2024Z2023-00001909Prins Bernhardstraat 16 te Wolphaartsdijkhet bouwen van een hobbyloods
18 januari 2024Z2023-00001654Oude Rijksweg 46 te 's-Heer Hendrikskinderenhet vervangen van het dak van de schuur
17 januari 2024Z2023-00001868Oude Zeedijk te Goes (kadastraal perceel AC476)het realiseren van een weilanddepot
22 januari 2024Z2023-00001866Goese Dieplaan 406 te Goeshet plaatsen van balkonbeglazing
22 januari 2024Z2023-00001867Goese Dieplaan 402 te Goeshet plaatsen van balkonbeglazing
22 januari 2024Z2023-00001744Koninginneweg 38 te Goeshet plaatsen van een overkapping aan de zijkant van de woning
22 januari 2024Z2023-00001709Frans den Hollanderlaan 15 te Goeshet uitbreiden van de woning
24 januari 2024Z2023-00001722Villa-Novastraat, Burgemeester van Oeverenstraat en Frederiksstraat te Wolphaartsdijkhet aanleggen van een nieuw gemengd riool en regenwaterleiding
24 januari 2024Z2023-00001359Papeweg 26 te Wolphaartsdijkhet bouwen van nieuwbouw woning
24 januari 2024Z2023-00001748Stationspark 5, 5A, 5B en 5C te Goeshet bouwen van een nieuw kantoorpand

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00001625Zuidvlietpolderweg 1, 4471PN Wolphaartsdijkhet realiseren van een tijdelijke mini-camping7 maart 2024
Z2023-00001750Kasteelstraat 23, 4471PV Wolphaartsdijkhet verbouwen van een woning8 maart 2024

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
22-11-2023Z2023-00001680Scottweg 21B

het in gebruik nemen van de schadeafdeling als showroom          

 

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
10 januari 2024 Z2024-00000046Ketelkade ong. Goeshet plaatsen van bouwketen en containers van 5 februari 2024 tot en met 15 september 2025
16 januari 2024Z2024-00000138M.A.de Ruijterlaan 2 te Goeshet plaatsen van een hijskraan op 9 februari 2024 
23 januari 2024 Z2024-00000169Nieuwstraat 64 te Goeshet plaatsen van een container van 5 tot en met 16 februari 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
19 januari 2024ALC_V-2023-712Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetingeeen alcoholwetvergunning voor dorpshuis Amicita
19 januari 2024EXH-2023-711Schimmelpenninckstraat 14 te Kloetingeeen exploitatievergunning voor dorpshuis Amicita
22 januari 2024EVG-2023-805 Zuidweg te Kattendijkeeen evenementenvergunning voor de Oosterscheldeloop op 30 maart 2024
25 januari 2024EVG-2023-774Grote Maria of Magdalena Kerk Goes Singelstraat 21 te Goeseen evenementenvergunning voor Thank Goes it's Friday op 15 maart 2024
26 januari 2024ALC_V-2023-756Blaauwe Steen 5 te Goeseen alcoholwetvergunning voor de overname van een bestaand horecabedrijf per 1 februari 2024
26 januari 2024EXH-2023-755Blaauwe Steen 5 te Goeseen exploitatievergunning voor Feestcafé de Kelder

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Van Belzen, W.05-08-199328-12-2023
Muis, A.J.C.16-08-197128-12-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Voornemen verkoop gemeentegrond

De gemeente Goes maakt bekend dat ze voornemens zijn twee percelen gemeentegrond aan de H.A. Hankenstraat ter grootte van ongeveer 39 m2 te verkopen aan de toekomstige eigenaren van de garagebox op perceel Goes AC 798. Deze percelen gemeentegrond zijn bestemd als ondergrond voor de garagebox en groen. 

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier via het emailadres: l.tavenier@goes.nl.

Opruimactie weesfietsen bij het stationsgebied

Op dinsdag 6 februari 2024 houdt de gemeente Goes een weesfietsenactie bij het stationsgebied. Weesfietsen zijn fietsen die langer dan vier weken niet gebruikt zijn en hierdoor stallingsplekken bezet houden. Tijdens de weesfietsenactie halen we deze fietsen weg, zodat er weer plek vrijkomt. 

De verwijderde fietsen brengen we naar AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) en registreren we op goes.nl/verloren-gevonden. Staat uw fiets hiertussen? Dan kunt u deze tegen betaling bij AFAC ophalen aan de Columbusweg 10. AFAC bewaart de fietsen drie maanden.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
5 februariAuditcommissie17:00 uur 
6 februariFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.