Info Goes week 5 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 5. Deze zijn op woensdag 1 februari 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-01-2023

OMG-2023-0068

Mansholtlaan 1 te Goes

het wijzigen van de uitrit

23-01-2023

OMG-2023-0070

Het Sas 10 te Wilhelminadorp

het renoveren van een steiger

23-01-2023

OMG-2023-0078

Geldeloozepad 5B te Goes

het aanleggen van twee extra padelbanen

23-01-2023

OMG-2023-0077

Indira Gandhilaan 87 te Goes

het plaatsen van een kap op de garage

24-01-2023

OMG-2023-0082

Wijngaardstraat 16 te Goes

het vervangen van de kozijnen

25-01-2023

OMG-2023-0088

's-Gravenpolderseweg 114 te Goes

het realiseren van twee therapiekamers met bijbehorende ruimtes aan het bestaande bouwdeel

25-01-2023

OMG-2023-0089

Ganzepoortstraat 11 te Goes

het realiseren van appartementen

25-01-2023

OMG-2023-0087

Columbusweg 14 te Goes

het plaatsen van een microwave link installatie tegen de buitenwand

25-01-2023

OMG-2023-0083

Albert Joachimikade 13 te Goes

het bouwen van een schuur

27-01-2023

OMG-2023-0096

Grindweg 3 te Kattendijke

het plaatsen van twee antennemasten

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-1-2023

OMG-2022-0767

Ossenhoofdstraat 7 te Goes

het wijzigen van de bestemming en de verbouw van het pand

25-1-2023

OMG-2022-0998

Meuleweie 29 tot en met 36 te Wolphaartsdijk

het aanbrengen van dakpanplaten

25-1-2023

OMG-2022-0985

Lange Vorststraat 67A te Goes

het realiseren van een appartement

27-1-2023

OMG-2022-0992

Villa-Novastraat 38 te Wolphaartsdijk

het vervangen van de kozijnen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0965

Plein 16 te ‘s-Heer Hendrikskinderen

het verbouwen van een woning

9 maart 2023

OMG-2022-0948

Tervatenseweg 24 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

9 maart 2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-1-2023

OOW-2022-706

Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goes

het wijzigen van de eerder verleende vergunning, het plaatsen van bouwmaterialen, een afvalcontainer en een hoogwerker van 25 februari tot en met 22 april 2023

23-1-2023

OOW-2023-049

Singelstraat/Korte Kerkstraat 17 te Goes

het plaatsen van een container van 24 tot en met 30 januari 2023

23-1-2023

OOW-2023-052

Sint jacobstraat en Pyntorenstraat te Goes

het gebruiken van gemeentegrond van 26 januari tot en met 15 februari 2023

24-1-2023

STP-2023-030

Frambozestraat en Edisonstraat te Goes

het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkoop van asperges van 1 april tot en met 25 juni 2023

25-1-2023

OOW-2023-061

Grote Markt te Goes

het plaatsen van een bedrijfsvoertuig vanwege de stroomvoorziening van 30 januari tot en met 3 februari 2023

25-1-2023

STP-2023-003

Singelstraat te Goes

het verlenen van een standplaatsvergunning voor de verkiezingscampagne op 4 maart 2023

25-1-2023

OOW-2023-058

Beestenmarkt te Goes

het inrichten van een werkplek van 30 januari tot en met 31 maart 2023

25-1-2023

OOW-2023-054

De Savornin Lohmanlaan te Goes

het plaatsen van een container en dixi van 23 januari tot en met 20 februari 2023

26-1-2023

OOW-2023-057

Thorbeckelaan 56 te Goes

het plaatsen van een mobiel toilet van 24 januari tot en met 5 februari 2023

26-1-2023

OOW-2023-060

Koningstraat 6 te Goes

het plaatsen van een steiger van 26 januari tot en met 17 februari 2023

27-1-2023

OOW-2023-065

Singelstraat 9 te Goes

het plaatsen van een kraanwagen op 1 februari 2023

29-1-2023

OOW-2023-063

Zusterstraat te Goes

het plaatsen van tien trotters van 1 tot en met 30 juni 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

29-1-2023

EVG-2022-641

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlenen van een evenementenvergunning voor Hardwave op 11 februari 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Naam en voorletters

Geboortedatum

Constantin, E.C.

28-12-2002

Chukhmara, S.

29-09-1955

Ovdiienko, N.

01-10-1960

Unhurian, V.

22-05-1960

Sumchenko, V.

24-12-2002

Kovalenko, S.

08-06-1980

Trubchaninova, A.

27-09-2004

Bondarevskyi, O.

02-08-1996

Rutkovska, A.

26-11-1999

Harmash, S.

15-08-1996

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Mogue Wafo, J.V.

17-10-1993

27-12-2023

Moustadrane, I.

03-12-1997

27-12-2023

Hreskó, E.

05-08-1971

27-12-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Uitgave bouwkavel Goese Dieplaan


Gemeente Goes maakt bekend dat ze aan de Goese Dieplaan 105 en de Goese Dieplaan 47 in Goes een bouwkavel uitgeeft voor het bouwen van een vrijstaande woning.

Meer informatie hierover vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Heeft u interesse? Neem dan binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de hierboven weergegeven publicatiedatum contact op met de gemeente Goes via p.wielhouwer@goes.nl.

Gemeentelijke belastingen 2023

Bekijk alle informatie over de gemeentelijke belastingen op www.goes.nl/gembelasting23.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

7 feb

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.