Info Goes week 5

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 5. Deze zijn op woensdag 2 februari in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-01-2022

OMG-2022-0073

Humphreyshof 6 te 's-Heer Hendrikskinderen

het plaatsen van een stacaravan

25-01-2022

OMG-2022-0075

Kavel W4A te Wolphaartsdijk-Oost

het bouwen van een woning

26-01-2022

OMG-2022-0077

Ganzepoortstraat te Goes

het realiseren van negen appartementen

26-01-2022

OMG-2022-0078

Muidenweg 225 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een terrasoverkapping

27-01-2022

OMG-2022-0080

Bleekveld 8, 10, 12 en 14  te Goes

Het wijzigen van de brandcompartimenten van een verleende vergunning

28-01-2022

OMG-2022-0082

Eberhardtweg 1 te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

30-1-2022

OMG-2022-0083

De Stelle 39 te Goes

het vervangen van een bestaande schutting

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Rectificatie

19-01-2022

OMG-2022-0051

Arjaan Katsmanstaat 51 te Wolphaartsdijk

het wijzigen van een verleende vergunning

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

24-1-2022

OMG-2021-1220

's-Gravenpolderseweg 60 te Goes

het bouwen van een berging

24-1-2022

OMG-2021-1202

Kostersweg 1 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een loods

25-1-2022

OMG-2021-1215

Keizersdijk 4, 4A en 4B te Goes

het verbouwen van een pand

27-1-2022

OMG-2021-1216

Reigerstraat 6 te Goes

het verbouwen van een woning

27-1-2022

OMG-2022-0008

Ravelijn de Grenadier 19 te Goes

het vervangen van gevelkozijnen op de eerste en tweede verdieping

31-1-2022

OMG-2021-1195

Heulmeetken 16 en 18 te Goes

het bouwen van een twee-onder-één-kapwoning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-1195

Heulmeetken te Goes

het bouwen van een twee-onder-één-kapwoning

6 maart 2022

OMG-2021-1218

Goese Diep te Goes

het bouwen van een twee-onder-één-kapwoning met garage

10 maart 2022

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-1-2022

OOW-2022-037

Monnetstede 25 te Goes

het plaatsen van een container van 25 januari tot en met 4 februari 2022

26-1-2022

OOW-2022-039

Tulpstraat 40 te Goes

het plaatsen van een container van 18 maart tot en met 15 april 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Aanvragen mantelzorgwaardering 2022

De gemeente Goes vindt het belangrijk dat mantelzorgers kunnen rekenen op een goede ondersteuning. En dat zij waardering krijgen voor de zorg die zij -vaak dagelijks- verlenen. Daarom kiest de gemeente ervoor om mantelzorgers een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 75 euro te geven. Dit bedrag is tot en met 31 maart 2022 voor uw mantelzorger aan te vragen. Een zorgvrager vraagt één waardering aan.

Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering gelden de volgende voorwaarden:

  • de mantelzorger is iemand uit uw eigen netwerk. Bijvoorbeeld een partner, familielid, kennis of vriend;
  • de zorgvrager woont in de gemeente Goes;
  • u ontvangt drie maanden achter elkaar of langer ondersteuning van de mantelzorger;
  • u krijgt minimaal acht uur per week hulp van uw mantelzorger.

Voor het accepteren van uw aanvraag moet u aan alle eisen hierboven voldoen.

De mantelzorgwaardering is digitaal of op papier aan te vragen. In verband met de coronamaatregelen zijn de aanvraagformulieren niet af te halen in het Stadskantoor of bij het Mantelzorgpunt van SMWO. Het online formulier vindt u op www.goes.nl/mantelzorgwaardering. Bel voor een papieren exemplaar naar het klantcontactcentrum van de gemeente Goes (14 0113). U ontvangt deze dan via de post. Vul het formulier in en stuur het vervolgens naar:

Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO):

t.a.v. Mantelzorgwaardering
Antwoordnummer 313
4460 VB Goes

De beoordeling van de aanvraag vindt in april plaats. Is deze positief, dan staat het bedrag van 75 euro eind mei 2022 op uw rekening. Is de beoordeling negatief, dan krijgt u via de post een brief waarin staat waarom uw aanvraag is afgewezen.

Neem voor vragen over de mantelzorgwaardering contact op met SMWO door te bellen naar (0113) 277 111. Dit is mogelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 9:30 en 12:30 uur. Of mail naar mantelzorg@smwo.nl.

Bespaarhuis weer vrij te bezoeken

Wilt u meer kennis opdoen over het verduurzamen van uw woning? Dat kan elke dinsdag van 15.00 tot 21.00 uur in het Bespaarhuis. Daar staan diverse technische mogelijkheden opgesteld. Denk aan isolatiematerialen, voorbeelden van HR ++ glas, hybride warmtepompen en nog veel meer.

Voor het gebouw vindt u voorbeelden van klimaattuinen die meehelpen om water tijdens extreme regenval (tijdelijk) op te vangen. Ook staat hier sinds kort een voorbeeld van een groen(sedum)dak. Informatie hierover is te vinden in het Bespaarhuis.

Tijdens uw bezoek komt u erachter welke opties mogelijk het beste bij u passen. Een medewerker van de gemeente staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Mogen wij u binnenkort weer verwelkomen?

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.