Info Goes week 49 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 49. Deze zijn op woensdag 6 december 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
23-11-2023Z2023-00001689Zuidvlietstraat 122 te Goeshet plaatsen van een overkapping
23-11-2023Z2023-00001688Oude Zeedijk 4 te Kattendijkehet bouwen van een garage/berging naast de woning
26-11-2023Z2023-00001691Turfkade 13 te Goeshet plaatsen van tien zonnepanelen op een hellend dak
26-11-2023Z2023-00001703Ganzepoortstraat 5 te Goeshet plaatsen van reclame aan de gevel
28-11-2023Z2023-00001707Repelweg te Goes het plaatsen van twee tijdelijke bouwborden
28-11-2023Z2023-00001709Frans den Hollanderlaan 15 te Goeshet uitbreiden van de woning
28-11-2023Z2023-00001710Stationspark te Goes (kadastraal perceel C5536)het realiseren van een parkeerterrein 
30-11-2023Z2023-00001736Anthony Fokkerstraat 100, 4462ET Goeshet brandveilig gebruik maken van de noodopvang voor asielzoekers

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
27-11-2023Z2023-00001302Van Dusseldorpstraat 5 te Goeshet transformeren van een lokaal tot wijkwinkel met nieuwe ingang in de gevel
27-11-2023Z2023-00001308Nansenbaan 15 te Goeshet aanpassen van de gevel van de showroom 
28-11-2023Z2023-00001629Lange Vorststraat 18 te Goeshet plaatsen van een uithangbord

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00001056Zuidvlietpolderweg 2, 4471PN Wolphaartsdijkhet tijdelijk gebruiken van de woning en het bijgebouw voor een recreatief nachtverblijf11-01-2024
 Z2023-00001055Zuidvlietpolderweg 1, 4471PN Wolphaartsdijkhet wijzigen van het gebruik van de voormalige dienstwoning voor een recreatief nachtverblijf11-01-2024

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
14-11-2023Z2023-00007690Kievitlaan 35-37 te Goes

het starten van een activiteit, te weten gasdrukmeetstation

 

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
27-11-2023OOW-2023-733Bierkade 3 te Goeshet plaatsen van een container van 8 januari tot en met 15 april 2024
29-11-2023OOW-2023-718Korte Kerkstraat te Goeshet tijdelijk gebruiken van gemeentegrond op de eerste zaterdag van de maand in 2024
30-11-2023OOW-2023-743M.A. de Ruijterlaan 2 te Goeshet plaatsen van een kraan, hoogwerker en vrachtwagen op 7 december 2023
30-11-2023OOW-2023-745

Westsingel te Goes

 

het plaatsen van een hoogwerker op 6 december 2023
30-11-2023OOW-2023-757Nieuwstraat te Goeshet inrichten van een bouwplaats van 8 januari tot en met 29 maart 2024
30-11-2023KBK-2023-649Da Vinciplein 1 te Goeseen ontheffing voor een nachtverblijf buiten als kampeerterrein voor Supercross Goes op 19 en 20 januari 2024
1-12-2023OOW-2023-760Vogelzangspad 30 te Goeshet inrichten van een bouwplaats van 27 november tot en met 2 februari 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
28-11-2023ALC_V-2023-694Koningstraat 6 te Goeseen alcoholwetvergunning voor restaurant Da Moretti
28-11-2023EXH-2023-693Koningstraat 6 te Goeseen exploitatievergunning voor restaurant Da Moretti 
28-11-2023EXH-2023-605Voorstad 20 te Goeseen exploitatievergunning voor en horecabedrijf 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Fontosh, Y.23-10-1980
Fontosh, E.09-10-1985
Fontosh, A.31-03-2023
Fontosh, K.27-09-2010
Fontosh, Y.25-07-2006
Stachacz, T. 20-02-1982

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Tavares Marques, I.A. 28-10-200025-10-2023
Lourenço, H.C. 04-09-197525-10-2023
Iancu, S. 08-06-197625-10-2023
Milkevics, J. 18-03-198325-10-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker die woont in Goes in de buurt van of aan:

  • Golda Meirstraat 20
  • Groen van Prinstererstraat 22 
  • Bankertstraat 5 

Er is een mogelijkheid om tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Dit geldt voor inwoners die het aangaat. Zij hebben tot zes weken na de dag van verzending (30 november 2023) om dit te doen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft iemand die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
7 decemberRaadsledenspreekuur19:00 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
7 decemberOordeelsvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
11 december Auditcommissie17:00 uur 

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl