Info Goes week 48

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 48. Deze zijn op woensdag 30 november 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

19-11-2022

OMG-2022-0945

John Lennonlaan 20 te Goes

het plaatsen van een tuinhuis met een berging

21-11-2022

OMG-2022-0948

Tervatenseweg 24 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

22-11-2022

OMG-2022-0957

Oostsingel 156 te Goes

het plaatsen van zonnepanelen

22-11-2022

OMG-2022-0956

Eberhardtweg 1 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

22-11-2022

OMG-2022-0954

Hudsonweg (sectie V 1432-1435) te Goes

het bouwen van een woning

23-11-2022

OMG-2022-0965

Plein 16 te 's-Heer Hendrikskinderen

het verbouwen van een woning

23-11-2022

OMG-2022-0960

Oude Rijksweg 46 te 's-Heer Hendrikskinderen

het bouwen van een schuur

23-11-2022

OMG-2022-0959

Goese Diep (kavel 1676 AB) te Goes

het bouwen van twaalf herenhuizen

24-11-2022

OMG-2022-0966

Geldeloozepad te Goes

het plaatsen van een bouwwerk voor het creëren van een ontmoetingsplek

25-11-2022

OMG-2022-0967

Veerweg 17 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een uitweg

Op afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

21-11-2022

OMG-2022-0762

Stationsplein 15 te Goes

het plaatsen van gevelreclame

22-11-2022

OMG-2022-0622

Stationspark 28 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

22-11-2022

OMG-2022-0813

Karrelanden te Goes, ter hoogte van huisnummer 25

het aanleggen van twee parkeervakken

23-11-2022

OMG-2022-0878

Oude Boomgaard 5 te Kloetinge

het aanpassen van de separeerruimte in een ruimte voor algemeen gebruik

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0554

Westwal 8 te Goes

het verbouwen van een zolder tot drie behandelkamers

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf donderdag 1 december voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-11-2022

M-ACT220471

Livingstoneweg 5Z te Goes

het verhuizen van de bedrijfsactiviteiten

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-11-2022

OOW-2022-645

van Dusseldorpstraat 15 te Goes

het plaatsen van een container van 28 november tot en met 5 december 2022

23-11-2022

OOW-2022-646

Boudewijnstraat 28 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een container 28 november tot en met 5 december 2022

23-11-2022

OOW-2022-648

van Dusseldorpstraat te Goes

het inrichten van een bouwplaats van 22 november 2022 tot en met 31 mei 2023

23-11-2022

OOW-2022-614

Singelstraat 1 te Goes

het plaatsen van een blokhutachtige constructie van 1 december tot en met 15 januari

23-11-2022

OOW-2022-649

Violenstraat te Goes

het plaatsen van een schaftkeet, (afval)containers en een dixi van 1 december 2022 tot en met 17 februari 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Con, S.J.

26-05-1983

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Vasko, L.

15-07-1963

19-10-2022

Michalik, T.M.

22-12-1986

18-10-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Informatieavond over subsidieregelingen en isolatiemogelijkheden in het Bespaarhuis

Wilt u weten hoe u uw woning beter kunt isoleren? Of welke subsidieregelingen er zijn om uw woning energiezuiniger te maken? Kom dan op dinsdag 6 december naar het Bespaarhuis. Duurzaam Bouwloket organiseert dan van 19:00 tot 21:00 uur een informatieavond over subsidieregelingen en isolatiemogelijkheden. U vindt het Bespaarhuis aan de Lijnbaan 14 in Goes. Meld uzelf aan via bespaarhuis@goes.nl.

Duurzaam Bouwloket helpt woningeigenaren verder met gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van hun woning. Meer weten? Kijk op www.goes.nl/bespaarhuis. Of loop gewoon eens binnen bij het Bespaarhuis en doe uw licht op. We zijn iedere dinsdag van 15:00 tot 21:00 uur open (met uitzondering van feestdagen en vakantieperioden).

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

1 dec

Raadsledenspreekuur

19:00 uur

 

1 dec

Beeldvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl