Info Goes week 47

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 47. Deze zijn op woensdag 23 november 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-11-2022

OMG-2022-0914

Oude Rijksweg 108 te 's-Heer Arendskerke

het verduurzamen van de woning

15-11-2022

OMG-2022-0915

Parkeerterrein Oostwal te Goes

het plaatsen van een openbaar toilet

15-11-2022

OMG-2022-0916

Tervatenseweg 11 te Kloetinge

het plaatsen van tijdelijke woonunits

16-11-2022

OMG-2022-0920

Goese Dieplaan 39 te Goes

het bouwen van een open tuinschuur

16-11-2022

OMG-2022-0929

Houtkade (3503B) te Goes

het bouwen van een woning

18-11-2022

OMG-2022-0943

Stationsplein 15 te Goes

het verbouwen van het trappenhuis

18-11-2022

OMG-2022-0940

Hoofdstraat 25 te Wolphaartsdijk

het veranderen van de achtergevel

18-11-2022

OMG-2022-0937

Deestraat 3 te 's-Heer Arendskerke

het brandveilig gebruik voor een pand

19-11-2022

OMG-2022-0945

John Lennonlaan 20 te Goes

het plaatsen van een tuinhuis met een berging

Op afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

14-11-2022

OMG-2022-0661

Lange Vorststraat 89, 89A en 89B te Goes

het realiseren van twee appartementen

14-11-2022

OMG-2022-0668

Mosselbank 22 te Goes

het wijzigen van de inrit

16-11-2022

OMG-2022-0680

Courtinestraat 16 te Goes

het verlengen van de termijn van de tijdelijke pop-up beachbar

16-11-2022

OMG-2022-0784

Lange Kerkstraat 20 te Goes

het vervangen van de winkelpui en het plaatsen van gevelbelettering

16-11-2022

OMG-2022-0769

Da Vinciplein 1 te Goes

het verlengen van de verleende vergunning voor de noodopvang van asielzoekers tot en met 1 september 2023

18-11-2022

OMG-2022-0817

Nieuwe Kraaijertsedijk 37 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van handelsreclame

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0737

Hudsonweg kavel 11 te Goes

het bouwen van een bedrijfswoning met een loods

28 december 2022

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0416

Hoofdstraat 3 en 3A te Wolphaartsdijk

het realiseren van een schuurwoning

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf 24 november 2022 zes weken in te zien. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl. Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-11-2022

M-ACT220470

Nansenbaan 15A te Goes

het starten van een bedrijf voor de bezorging van boodschappen

29-09-2022

M-ACT220430

Ambachtsweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een nieuw pand met hetzelfde gebruik en toepassing als het vorige 

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-11-2022

OOW-2022-569

Jachthuisstraat 4 te Kloetinge

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 28 november 2022

17-11-2022

OOW-2022-638

Zuidvlietstraat, Westsingel, Naereboutstraat te Goes

het plaatsen van een hoogwerker op 24 november 2022

18-11-2022

OOW-2022-644

Fransen van de Puttestraat te Goes

het inrichten van een bouwplaats tot en met 30 juni 2023

21-11-2022

OOW-2022-619

Albardastraat 42 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 2 december 2022

Door burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-11-2022

EVG-2022-501

Grote Kerk te Goes

een evenementenvergunning voor Thank Goes it's Friday op 25 november 2022

17-11-2022

ALC_O-2022-502

Singelstraat 21 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Thank Goes it's Friday op 25 november 2022

17-11-2022

EVG-2022-576

Singelstraat en omstreken te Goes

een evenementenvergunning voor de Kerstmarkt 2022 op 10 en 11 december 2022

17-11-2022

EVG-2022-364

Grote Markt en omstreken te Goes

een evenementenvergunning voor een Sinterklaasintocht op 19 november 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.