Info Goes week 46 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 46. Deze zijn op woensdag 15 november 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
2 november 2023Z2023-00001503Valckeslotlaan 71 & 83 te Goeshet opsplitsen van appartementen
2 november 2023Z2023-00001504Kreukelmarkt 23 & Schuttershof 14 te Goeshet opsplitsen van appartementen
2 november 2023Z2023-00001506Van Doornestraat 9 te Goesnieuwbouw van tien bedrijfsunits 
2 november 2023Z2023-00001507Bouwensputseweg 1 te Wolphaartsdijkhet kappen van een boom
2 november 2023Z2023-00001508Ring 33 te Wolphaartsdijkhet afwijken van de bestemming schuur
2 november 2023Z2023-00001511Saartje Arnoldistraat 8 te Wilhelminadorprenovatie van een woning
2 november 2023Z2023-00001514Kasteelstraat 29 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een dakkapel
5 november 2023Z2023-00001516Albardastraat 12 te Goesoverkapping in de achtertuin naast garage
8 november 2023Z2023-00001539Nieuwstraat 39 te Goeshet vernieuwen van een dakkapel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
3-11-2023Z2023-00000767Koningin Wilhelminastraat 15 te Kloetinge het uitbouwen van de woning
3-11-2023Z2023-00001088Oude Rijksweg te 's-Heer Arendskerkehet planten van bomen
3-11-2023Z2023-00001082Goese dieplaan 57 te Goeshet uitbreiden van een woning
3-11-2023Z2023-00000603's-Heer Hendrikskinderendijk 3 te Goeshet aanleggen van een inrit 
7-11-2023Z2023-00001089Blokjesplaat 41 te Goeshet aanpassen van een steiger
9-11-2023Z2023-00000830Pasteurstraat 1 te Goeshet bouwen van een berging

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
7-11-2023OOW-2023-708Laagewei 3 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 6 november tot en met 8 november 2023
8-11-2023OOW-2023-715Rijfelstraat te Goeshet plaatsen van een rolsteiger en hoogwerker van 22 november tot en met 22 december 2023
8-11-2023OOW-2023-710Leliestraat 86 te Goeshet plaatsen van een afvalcontainer van 1 februari tot en met 17 februari 2024
8-11-2023OOW-2023-709Vlasmarkt te Goeshet plaatsen van een afvalcontainer van 16 en 17 november 2023
9-11-2023OOW-2023-720Bleekveld en Kleine Kade te Goeshet plaatsen van een steiger  op 10 november 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Sadowski K.T.04-07-1980
Antol, A.23-07-1996
Beeke, C.I.25-04-1985
De Visser, A.K.G.F. 19-02-1999

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.