Info Goes week 46

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 46. Deze zijn op woensdag 16 november 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

04-11-2022

OMG-2022-0895

Da Vinciplein 1 te Goes

ontbrandingsmelding

04-11-2022

OMG-2022-0894

Nieuwstraat 6 te Goes

het wijzigen van een gevelkozijn in de achtergevel

10-11-2022

OMG-2022-0906

Goese Diep (kavel 1676,1678 AB) te Goes

het bouwen van 33 appartementen

13-11-2022

OMG-2022-0910

Schipperswegeling 13 te Goes

het vernieuwen van de kozijnen

Op afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

7-11-2022

OMG-2022-0829

Patijnweg te Goes

het kappen van een boom

11-11-2022

OMG-2022-0600

Fort Oriental 2 en Houtkade 22 te Goes

het realiseren van een loods met een bedrijfswoning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

7-11-2022

STP-2022-605

Raadhuisstraat te 's-Heer Arendskerke

een standplaatsvergunning voor de verkoop van friet, snack, frisdranken en ijs op zaterdag

7-11-2022

STP-2022-604

Wolfertsplein te Wolphaartsdijk

een standplaatsvergunning voor de verkoop van friet, snack, frisdranken en ijs op vrijdag

7-11-2022

OOW-2022-627

Albert Joachimikade te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 7 tot en met 11 november 2022

8-11-2022

OOW-2022-623

Singelstraat 21 te Goes

het plaatsen van een vrachtwagen/hoogwerker op 16 november 2022

8-11-2022

OOW-2022-626

Sint Adriaanstraat 13-15 te Goes

het plaatsen van een container van 21 november tot en met 2 december 2022

9-11-2022

OOW-2022-596

Westwal 11 te Goes

het wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het gebruik van gemeentegrond naar 10 november 2022

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Lawniczak, M

12-06-1998

Van Helden, S

04-04-1995

Schuurbiers, T

27-03-1999

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Goes Europa Film Festival

In DaVinci Bioscoop Goes en Podium ’t Beest vindt van vrijdag 18 tot en met zaterdag 26 november het Goes Europa Film Festival plaats. Dit is een onderdeel van het Goes-Europajaar. Er zijn in negen dagen tijd 25 films te zien die zich afspelen in één van de vijftig Europese landen. Het gaat hierbij om een mix van klassiekers en recente films. Kijk voor meer informatie op www.goes-europa.nl.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

17 nov

Agendacommissie

19:00 uur

 

17 nov

Besluitvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.