Info Goes week 45 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 45. Deze zijn op woensdag 8 november 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
29 oktober 2023Z2023-00001457Oosthavendijk ong. te Wilhelminadorphet realiseren van een wachtplaats in het kanaal nabij het Goese Sas
29 oktober 2023Z2023-00001455Inlaag 71 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een groene omheining om het perceel
27 oktober 2023Z2023-00001450Kandtweg 2 te Goeshet aanpassen van de buitenbewegwijzering van DELA Goes in nieuwe huisstijl
30 oktober 2023Z2023-00001461Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goeshet aanvragen van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik ten behoeve van een kerstlunch
26 oktober 2023 Z2023-00001441's-Heer Elsdorpweg 37 te Goeshet gebruiken van een woning voor kamerverhuur
30 oktober 2023Z2023-00001473Sint Adriaanstraat 7A te Goes.het verhuren van appartementen
31 oktober 2023 Z2023-00001484's-Gravenpolderseweg 5 te Goes.het moderniseren van een antenne installatie
31 oktober 2023Z2023-00001489.Leliestraat 64 te Goeshet verbouwen van de keuken in de woning
1 november 2023Z2023-00001497Anthony Fokkerstraat 100 te Goeshet tijdelijk opvangen van asielzoekers
31 oktober 2023Z2023-00001485Havenkanaal vanaf de Westerschans tot Westhavendijk nr. 5 te Goeshet plaatsen van nieuwe oeverbescherming aan de westzijde van het kanaal
1 november 2023Z2023-00001491Nieuwe Rijksweg ong. te 's-Heer Hendrikskinderen.het tijdelijk wonen in een stacaravan en unit op een bouwkavel

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
28 juni 2023Z2023-00001274Ankerveersedijk in 's-Heer Arendskerkehet starten van een modelvliegclub

Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
31 oktober 2023Z2023-00001054Lange Kerkstraat 12 te Goeshet plaatsen van een nieuw reclamebord op de pui van de winkel
31 oktober 2023

Z2023-00001051 

 

Lange Vorststraat 40 te Goes

het plaatsen van een haakse lichtbak en doosletter

 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00001029Perponcherpolderweg 4 te Wolphaartsdijkdrie landbouwpercelen samenvoegen tot één perceel11 december 2023
Z2023-00000833Sint Adriaanstraat 1 - 3 te Goeshet plaatsen van een dakopbouw18 december 2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
30-10-2023OOW-2023-692Bierkade 1A tot en met F en Keizerstraat te Goeshet plaatsen van een steiger op 26-10-2023 tot 30-11-2023
2 november 2023OOW-2023-504de Lange Kerkstraat en Korte Vorststraat te Goeshet verlengen van eerder reeds verleende vergunning tot en met 24-11-2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften gedurende 12 keer per jaar. Hierbij moet door het bedrijf gezorgd worden dat er geen overmatige hinder ontstaat. 

De volgende meldingen zijn binnengekomen:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
2 november 2023GHO-2023-689Grote Markt 22 te Goesmuziekavond op 18 november 2023

Denkt u mee over nieuwe locaties voor laadpalen?

In Goes staan nu ruim vijftig openbare laadpalen. Wij willen het mogelijk maken dat er veel meer openbare laadpalen komen. We streven naar 400 laadpalen in 2030. We kunnen u hulp goed gebruiken bij het bepalen van de locaties voor deze laadpunten.

Wilt u een openbare laadpaal in uw buurt of zijn er plekken waarvan u vindt dat er absoluut geen laadpaal mag komen? Vul dan de vragenlijst in via de website www.goes.nl/laadpunten. Dit kan tot 3 december. 

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:

  • Dam 1B 01, Goes
  • Pollesteyn 14, ’s Heer Arendskerke 
  • Golda Meirstraat 42, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit verkeersbesluit (2 november 2023) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
9 novemberAgendacommissie19:00 uur 

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.