Info Goes week 45

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 45. Deze zijn op woensdag 9 november 2022 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-10-2022

OMG-2022-0886

Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijk

het verhuren van een dienstwoning en een burgerwoning voor recreatief nachtverblijf

28-10-2022

OMG-2022-0887

Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een minicamping bij het agrarische bedrijf

28-10-2022

OMG-2022-0885

Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een theeschenkerij en de verhuur van dagrecreatie activiteiten

31-10-2022

OMG-2022-0874

Abel Tasmanstraat 29 te Goes

het uitbreiden van de woning aan de achterkant

01-11-2022

OMG-2022-0875

Ambachtsweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het herbouwen van een bedrijfspand

01-11-2022

OMG-2022-0876

Zaagmolenstraat 30 te Goes

het aanleggen van een dakterras

02-11-2022

OMG-2022-0878

Oude Boomgaard 5 te Kloetinge

het aanpassen van de separeerruimte voor een ruimte voor algemeen gebruik

02-11-2022

OMG-2022-0882

Veerweg 77 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakraam aan de voorkant van het dak en het plaatsen van nieuwe kozijnen

02-11-2022

OMG-2022-0881

Deestraat 3 te 's-Heer Arendskerke

een tijdelijke huisvesting van het basisonderwijs

03-11-2022

OMG-2022-0883

Livingstoneweg 5Z te Goes

het plaatsen van een hekwerk

03-11-2022

OMG-2022-0888

Turfkade en omstreken te Goes

het vervangen van de steigerdekken

03-11-2022

OMG-2022-0889

Zandkreekweg 1 te Wolphaartsdijk

het tijdelijk verhuren van een woning

Op afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-10-2022

M-ACT220450

Diazweg 7 te Goes

het uitbreiden van de inrichting

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-10-2022

OOW-2022-611

Tulpstraat 24 te Goes

het plaatsen van een container van 25 november tot en met 16 december 2022

31-10-2022

OOW-2022-615

Trumanlaan 2 te Goes

het plaatsen van een container van 2 tot en met 9 november 2022

31-10-2022

OOW-2022-537

Leliestraat 87 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container op 11 november 2022

3-11-2022

OOW-2022-624

Stationspark te Goes

het plaatsen van een tent, twee dixi’s en een schaftwagen van 10 tot en met 14 november 2022

3-11-2022

OOW-2022-619

Albardastraat 42 te Goes

het plaatsen van een container van 3 tot en met 18 november 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Tzoglis, A.

26-01-1966

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op door te bellen naar 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Gankiewicz, S.

21-12-1999

30-09-2022

Myroniak, Y.

24-04-1976

30-09-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • Inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • Uw interesses instellen;
  • Overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • De aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

10 nov

Begrotingsraad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

15:00 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.