Info Goes week 44 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 44. Deze zijn op woensdag 1 november 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
20-10-2023Z2023-00001415Van Hertumweg ong. te Goeshet aanleggen van infrastructuur voor de flexwoningen bij het Stationspark
20-10-2023Z2023-00001418Nieuwstraat 14 01 te Goeshet verwijderen van een beuk
20-10-2023Z2023-00001419Columbusweg 60 te Goeshet uitbreiden van het bedrijfspand
20-10-2023Z2023-00001423Bessestraat 4 te Goeshet uitbreiden van de fietsenstalling van Scalda
20-10-2023Z2023-00001424Kamperfoeliestraat ong. te Goeshet bouwen van vijf woningen aan de Kamperfoeliestraat
20-10-2023Z2023-00001425Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskinderenhet uitbreiden van het café
25-10-2023Z2023-00001438Westhavendijk 109A te Goeshet huren van een winkelruimte aan de Westhavendijk door een tandartspraktijk
25-10-2023Z2023-00001439Kolveniershof 15 te Goeshet plaatsen van een afvoerbuis en wasemkap
26-10-2023Z2023-00001446Albert Joachimikade 13 te Goeshet kappen van een waardevolle boom

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Aanvragen omgevingsvergunning (milieu)

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
5-10-2023Z2023-00006551Bokkeweg 6 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van drie vriezers voor de winkel met eigen geproduceerde producten

Als u vragen of opmerkingen heeft over een ingediende aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
19-10-2023OMG-2023-0257Gitaarstraat 1 te Goeshet plaatsen van een schuur en carport 
18-10-2023Z2023-00000211Rooseveltlaan 14 te Goeshet vervangen en vergroten van de kozijnen
25-10-2023Z2023-00000592Veerweg 50 te Wolphaartsdijkhet in stand laten van de berging en overkappingen op de Veersekreek
7-09-2023 Z2023-00000678Contrabasweg 31 te Goeshet bouwen van een vrijstaande woning met inrit
26-10-2023Z2023-00001068Brederodestraat 28 te Kloetinge het verbouwen van de woning 
25-10-2023Z2023-00001006Korte Kerkstraat 14 te Goeshet realiseren van een dienstwoning boven het café

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
5 oktober 2023Z2023-00006546Bouwensputseweg 2 in Wolphaartsdijkhet beëindigen van de activiteiten

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
20-10-2023OOW-2023-645Leliestraat 101 te Goeshet plaatsen van een kraan op 24 oktober 2023
20-10-2023OOW-2023-205Zusterstraat te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot 24 november 2023 en het inrichten van een bouwplaats
23-10-2023OOW-2023-657Singelstraat 1 te Goeshet plaatsen van een blokhutachtige constructie van 1 december 2023 tot 15 januari 2024
23-10-2023OOW-2023-652Keukelmarkt 11 te Goeshet verlengen van de eerder verleende vergunning tot en met 23 oktober 2023 en het plaatsen van een afvalcontainer
23-10-2023OOW-2023-683 Opril Grote Markt 1 te Goeshet plaatsen van een koffiekar op 28 oktober 2023
25-10-2023OOW-2023-687 Wulfaertstraat te Goeshet gebruiken van gemeentegrond van 9 oktober tot 20 november 2023
25-10-2023OOW-2023-688Carterlaan 10 te Goeshet plaatsen van een container van 1 november tot 7 november 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
24-10-2023EVG-2023-637Oostvest, start en finish Café Baarendshet verlenen van een evenementenvergunning voor de Wallenloop op 6 januari 2024
25-10-2023ALC_O-2023-625Fort Oriental 11- 35een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken voor de opening van Wijnhandel Grand Cave
25-10-2023EVG-2023-684Noordeinde 5c te Kloetingehet verlenen van een evenementenvergunning voor de Wandel en ATB tourtocht VV Kloetinge op 13 januari 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Nabizada, F. 17-03-1999
Milkevics, J.18-03-1983
Miguel Monteiro, E.F.29-03-2002
Lourenço, H.C.04-09-1975
Iancu, S.08-06-1976
Tavares Marques, I.A. 28-10-2000

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Verkoop strook gemeentegrond ’s-Heer Hendrikskinderendijk

De gemeente Goes maakt bekend dat ze voornemens zijn een strook gemeentegrond aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk ter grootte van ongeveer 107 m2 te verkopen aan de eigenaren van de ’s-Heer Hendrikskinderendijk 3. Deze strook gemeentegrond is bestemd als tuin. 

Voor inlichtingen naar aanleiding van deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier via het e-mailadres l.tavenier@goes.nl.

Grondexploitatieovereenkomst ‘Ketelhaven Zuid’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 oktober 2023 de grondexploitatieovereenkomst inzake ‘Ketelhaven Zuid’ zijn aangegaan met Verkoopmaatschappij Goese Schans B.V.. Dit op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van locatie Ketelhaven Zuid, gelegen aan de Fort Oriental (ten zuiden van de Courtinestraat) te Goes in de vorm van het ontwikkelen van bedrijvenkavels en woon-werkkavels. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 1 november 2023 zes weken ter inzage.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie  
2 novemberBegrotingsraad19:00 uurStadskantoor Goes
7 novemberFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl19:30 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl