Info Goes week 44

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 44. Deze zijn op woensdag 3 november in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-10-2021

OMG-2021-1097

Stationspark 12 te Goes

het verlengen Instandshoudingstermijn 't Smoske Goes

28-10-2021

OMG-2021-1109

Huyssenstraat 14 te Kattendijke

het plaatsen van een dakkapel

28-10-2021

OMG-2021-1110

Veerse Meer (AC224, AC631) te Wolphaartsdijk

het vervangen van een steiger Katse Heule

28-10-2021

OMG-2021-1111

Prins Bernhardstraat 38 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een schuur

30-10-2021

OMG-2021-1115

Burgemeester C. Koertstraat 7 te Wolphaartsdijk

het verbreden van een oprit

31-10-2021

OMG-2021-1116

Binnenhof 2 te Kloetinge

het plaatsen van een tuinhuis

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mailĀ vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

25-10-2021

OMG-2021-0897

's-Gravenpolderseweg 22 te Goes

het aanleggen van een inrit

27-10-2021

OMG-2021-0607

Geraniumstraat 1 te Goes

het verbouwen van een pand

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2021-0892

Grote Markt 14 te Goes

het legaal maken van zonneschermen en een doorbraak

8 december 2021

OMG-2021-0905

Wijngaardstraat 51 C te Goes

het plaatsen van een spandoek

14 december 2021

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

07-10-2021

M-ACT210590

Verrijn Stuartweg 47 te Goes

onderhoud en reparatie aan voertuigen

22-10-2021

M-ACT210612

Amundsenweg 41 te Goes

de naamswijziging van het bedrijf

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

26-10-2021

OOW-2021-484

Magdalenastraat/Opril Beestenmarkt te Goes

het plaatsen van een steiger, een schaftkeet en een dixi van 27 oktober tot en met 12 november 2021

26-10-2021

OOW-2021-488

Stationspark 23 te Goes

het plaatsen van een steiger van 26 oktober tot en met 31 december 2021

26-10-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op de eerder verleende vergunning voor het gebruik van gemeentegrond van 27 tot en met 29 oktober 2021

29-10-2021

OOW-2021-496

Putwei 11 te Goes

het plaatsen van een container van 9 tot en met 24 november 2021

29-10-2021

OOW-2021-491

Lange Kerkstraat 23 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 15 tot en met 17 november 2021

29-10-2021

OOW-2021-500

Piet Heinstraat en M.A. de Ruijterlaan te Goes

het plaatsen van een telewash systeem op 1 november 2021

29-10-2021

OOW-2021-499

Proeftuinen te Wilhelminadorp

het gebruik van gemeentegrond voor het inrichten van een bouwplaats van 1 november 2021 tot en met 4 februari 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-10-2021

EXH-2021-406

Oostsingel 50 te Goes

een exploitatievergunning voor Frituur De Veste

29-10-2021

EVG-2021-400

Da Vinciplein 1 te Goes

een evenementenvergunning voor Qmusic The Party XXL op 13 november 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

4 nov

Begrotingsraad, zie www.goes.nl > Gemeenteraad > Vergaderschema

14:00 uur

Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.