Info Goes week 43 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 43. Deze zijn op woensdag 25 oktober 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
12-10-2023Z2023-00001361Carterlaan 39 te Goeshet verwijderen van de schoorsteen
12-10-2023Z2023-00001359Papeweg 26 te Wolphaartsdijkhet slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwbouwwoning
13-10-2023Z2023-00001363.Noordeinde 5C te Kloetingehet plaatsen van een overkapping aan de kantine
14-10-2023Z2023-00001365Molendijk 8 te Wolphaartsdijkhet verbouwen van een horecagelegenheid tot twee woningen
20-10-2023Z2023-00001413Kamperfoeliestraat te Goeshet bouwen van vijf woningen in de Verzetsheldenbuurt

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
13-10-2023Z2023-00000318Vedelplein 20 te Goeshet verbouwen van een schuur en het plaatsen van een carpoort
19-10-2023Z2023-00000674Hudsonweg ong. te Goeshet bouwen van een bedrijfswoning met een bedrijfsopslagloods 

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerlocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2023-00000812Tiendendreef 18 te Goeshet bouwen van een tiny house27 november 2023
Z2023-00000972Nieuwe Rijksweg 2D te 's-Heer Hendrikskinderenhet bouwen van een nieuwe woning30 november 2023
Z2023-00000361Repelweg te Goeshet aanleggen van middenspanningskabels30 november 2023

Verleende omgevingsvergunning milieu

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving

19-10-2023

 

Z2023-00004024Bison Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goeshet plaatsen van een brandveiligheidskast voor een N2 gasfles van maximaal 10 liter voor Operationele calibratie doeleinden
19-10-2023Z2023-00004022Bison Dr. A.F. Philipsstraat 9 te Goeshet plaatsen van een brandveiligheidskast met gasflessen

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
28-09-2023Z2023-00006267Hudsonweg 24 te Goeshet verhuren van een steiger
31-03-202200299458Hotel en Brasserie Katoen Bleekveld 5, 8 tot en met 14 en 9 tot en met 15 te Goeshet veranderen van de inrichting

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
13-10-2023OOW-2023-653Groene Kruisstraat 1 tot en met 7 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een keet en containers van 11 oktober tot en met 10 november 2023
13-10-2023OOW-2023-662Karel Doormanstraat te Goeshet plaatsen van een container
13-10-2023OOW-2023-668Hollandiaplein/Karel Doormanstraat te Goeshet plaatsen van een keet, dixi en hoogwerker van 23 oktober tot en met 17 november 2023
17-10-2023OOW-2023-650Ganzepoortstraat te Goeshet gebruiken van gemeentegrond voor losactiviteiten op 20 oktober 2023
17-10-2023OOW-2023-646Westsingel en Tiendendreef te Goeshet plaatsen van een kraan en vrachtwagen op 17 oktober 2023
17-10-2023OOW-2023-667Ch. de Bourbonweg te Goeshet gebruiken van gemeentegrond van 12 tot 20 oktober 2023
18-10-2023GHO-2023-674Tiendenplein te Goeseen ontheffing voor het uitvoeren van geluidproducerende werkzaamheden in de avond- en nachturen

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
18-10-2023EVG-2023-588Zeelandhallen te Goes, Da Vinciplein 1 Foute Feestje XXL op 25 november 2023
18-10-2023ALC_O-2023-589Zeelandhallen te Goes, Da Vinciplein 1Foute Feestje XXL op 25 november 2023
18-10-2023EVG-2023-573Grote Kerk te Goes, Singelstraat 21Sterren op Vrijdag op 24 november 2023
18-10-2023ALC_O-2023-574Grote Kerk te Goes, Singelstraat 21Sterren op Vrijdag op 24 november 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
M.H.E. Basten 31-12-1970
G.M. Witczak10-11-1974

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
P.N.K.T. Chin-A-Fo16-03-197118-09-2023
M. Mehmedov02-09-200018-09-2023
A.S.J. Latif12-03-198112-09-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonende te Goes in de buurt van of aan:

  • A. Minderhoudstraat 10, Wilhelminadorp

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending verkeersbesluit (18 oktober 2023) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht nodig.

Stemmen Tweede Kamerverkiezing 2023

De burgemeester van Goes maakt het volgende bekend:

1. Voor de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 kunt u stemmen bij de volgende stembureaus:

NaamAdresPlaats
1  Het OmniumZwembadweg 3 Goes
2  Zorgcentrum Ter ValckeLouise de Colignylaan 2Goes
3  Gymzaal Mannee de KrulHilleweg 3 Goes
4  Wijkcentrum Jan LigthartBergweg 12 Goes
5  StadskantoorM.A. de Ruijterlaan 2 Goes
6  De ZuidwesterRommerswalestraat 1 Goes
7  Wijkcentrum de Spinne 1Joseph Lunslaan 7 Goes
8  Wijkcentrum de Spinne 2Joseph Lunslaan 7 Goes
9  Wooncentrum ErasmusparkTroelstralaan 160 Goes
10  Wijkcentrum de PitAppelstraat 2 AGoes
11  Zorgcentrum Ter WeelJoannaplantsoen 1Goes
12  Zorgcentrum Randhof's-Heer Elsdorpweg 18Goes
13  't BeestBeestenmarkt 3 Goes
14  Serviceflat de HorstDe Horst 48 Goes
15  EmergisOostmolenweg 101Kloetinge
16  Dorpshuis AmicitiaSchimmelpenninckstraat 14 Kloetinge
17  Dorpshuis het WilhelminahuisMeestoofweg 2 Wilhelminadorp
18  Dorpshuis 't Katshuisvan Heenvlietstraat 12 Kattendijke
19  Het SamenspelBurgemeester C. Koertstraat 2 Wolphaartsdijk
20  Dorpshuis Heer HendrikhuisTe Werfstraat 18 's-Heer Hendrikskinderen
21  Dorpshuis Heer ArendhuisTorenring 46 's-Heer Arendskerke
22  OntmoetingskerkKornetstraat 4 Goes
23  Gymzaal Brede school De SymfonieElvis Presleylaan 110 Goes

2. Het gemeentelijk stembureau houdt een openbare zitting waar controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Goes. Het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes is aangewezen als locatie van het gemeentelijke stembureau. Het aanvangstijdstip van de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau is op donderdag 23 november om 9:30 uur.

3. Het is een kiezer toegestaan zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Zie voor meer informatie: www.goes.nl/verkiezingen.

4. Het is een kiezer toegestaan bij volmacht te stemmen. Zie voor meer informatie: www.goes.nl/verkiezingen.

Duurzaamheidsmarkt dinsdag 31 oktober 2023

Duurzaam wonen en leven? Laat je inspireren! 
Datum en tijd: dinsdag 31 oktober van 15:00 tot en met 20:00 uur.
Adres: het Bespaarhuis - Lijnbaan 14, Goes.

Meer weten? Kijk op: www.goes.nl/duurzaamheidsmarkt.

Duurzaamheidsmarkt

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

DatumActiviteitTijdLocatie  
31 oktoberFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl19:30 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl