Info Goes week 43

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 43. Deze zijn op woensdag 27 oktober in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-10-2021

OMG-2021-1068

Albardastraat 5 te Goes

het aanleggen van een inrit

18-10-2021

OMG-2021-1067

Moelmeedt 5 te Goes

het bouwen van een woning

19-10-2021

OMG-2021-1069

Sluisplaat 23 te Goes

het plaatsen van een steiger

19-10-2021

OMG-2021-1076

Singelstraat 21 te Goes

het tijdelijk plaatsen van een stellage t.b.v. buitenexpositie

20-10-2021

OMG-2021-1079

Noordweegseweg 6 te 's-Heer Arendskerke

het overnemen van een watergang icl. bijbehorende grond

20-10-2021

OMG-2021-1081

Albert Joachimikade 30 te Goes

het veranderen van de entree

20-10-2021

OMG-2021-1078

Mannee te Goes

het plaatsen van vier sporttoestellen als onderdeel van de beweegroute

21-10-2021

OMG-2021-1085

Westhavendijk 74 te Wilhelminadorp

het bouwen van een garage/berging

22-10-2021

OMG-2021-1090

Kavel W25 en W26 te Goes

het bouwen van 2 woningen

22-10-2021

OMG-2021-1092

Jacoba van Beijerenstraat (ong.) te Goes

het bouwen van twee moderne schuurwoningen

23-10-2021

OMG-2021-1093

Kloetingseweg 68 te Goes

het realiseren van een parkeerplaats op eigen terrein

23-10-2021

OMG-2021-1094

Marshallstraat 6 te Goes

het plaatsen van een overkapping

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

18-10-2021

OMG-2021-0832

Sint Adriaanstraat 13A ,13B en 15, 15A, 15B en 15C te Goes

het verbouwen van een pand tot 5 zelfstandige woonfuncties en een kleine winkelfunctie

18-10-2021

OMG-2021-1047

Blokjesplaat 1 te Goes

het legaliseren van een steiger

18-10-2021

OMG-2021-1052

Nieuwe Diep 37 te Goes

het legaliseren van een steiger

19-10-2021

OMG-2021-1048

Oude Rijksweg 86 te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van een overkapping

19-10-2021

OMG-2021-0824

Zonnebloemstraat 57 en 57A t/m 57G te Goes

het realiseren van 8 appartementen in bestaande woning en winkel

21-10-2021

OMG-2021-1076

Singelstraat 21 te Goes

het tijdelijk plaatsen van een stellage t.b.v. buitenexpositie

21-10-2021

OMG-2021-0729

Hensonweg 8 te Goes

het uitbreiden van een opslagloods

22-10-2021

OMG-2021-0886

Goese Poort (onderdeel ZLM terrein) te Goes

het verleggen van de inrit

22-10-2021

OMG-2021-0831

Moelmeedt 4A en 4B te Goes

het bouwen van een 2^1 kapwoning met 2 inritten

22-10-2021

OMG-2021-0973

Kreekslagweg 15 te Goes

het uitbreiden van een bestaande woning

22-10-2021

OMG-2021-0829

Veerweg 30 te Wolphaartsdijk

het verbouwen van een bestaande woning

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor Duratherm Nederland B.V.

Burgemeester en wethouders van Goes hebben Duratherm Nederland B.V., voor de locatie aan de Heulmeetken 14 te Goes automatisch de aangevraagde omgevingsvergunning verleend, omdat binnen de beslistermijn geen besluit is genomen. De aanvraag gaat over het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem met verticale bodemwarmtewisselaars van minder dan 70kW.

Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 8 december 2021 schriftelijk bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning bij Goes, Postbus 2118,4460 MC Goes. Op het bezwaarschrift moeten uw naam en adres staan. Ook moet duidelijk zijn tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Daarnaast moeten op het bezwaarschrift de datum en uw handtekening staan.

Alleen wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kan de activiteit niet beginnen voordat over uw bezwaarschrift is besloten. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van het verzoek moet u griffierecht betalen.  

Wanneer u de stukken over deze omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken. 

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk W-AOV210408

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-10-2021

OOW-2021-473

Anjelierstraat 37 te Goes

het plaatsen van een container van 6 t/m 17 december 2021

22-10-2021

OOW-2021-482

Ganzepoortstraat 10 te Goes

het plaatsen van een steiger van 1 t/m 22 november 2021

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

18-10-2021

EXH-2015-039

Bleekveld 5 en 9 te Goes

het exploiteren van een winterterras van 1 november 2021 t/m 15 januari 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Praat mee over de toekomst van onze Goese binnenstad

Samen met u willen we onze Goese binnenstad aantrekkelijk en levendig houden. Door met elkaar in te spelen op de huidige ontwikkelingen bereiden we de stad voor op 2030. Denk hierbij aan zaken zoals de opkomst van online winkelen en elektrische vervoersmiddelen.

De coronatijd laat zien dat ‘buiten het nieuwe binnen’ is. We horen veel positieve geluiden over de extra ruimte voor terrassen en voetgangers. De binnenstad is zo nog levendiger en nog meer een ontmoetingsplaats voor ons allemaal.

Wilt u ook meepraten over de toekomst van de binnenstad en heeft u ideeën? Ga dan naar www.goespraatmee.nl/toekomst-binnenstad en vul de vragenlijst in!

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.