Info Goes week 42 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 42. Deze zijn op woensdag 18 oktober 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
6-10-2023Z2023-00001310Nieuwe Diep 58 te Goeshet uitbreiden van de voor- en zijzijde van de woning
6-10-2023Z2023-00001308Nansenbaan 15 te Goeshet aanpassen van de gevel van de Showroom
6-10-2023Z2023-00001302Van Dusseldorpstraat 45 te Goeshet transformeren van een lokaal tot wijkwinkel met nieuwe ingang in de gevel
9-10-2023Z2023-00001313Vliedbergstraat 83 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een dakkapel
9-10-2023Z2023-00001321.Kooiweg 9 te Wilhelminadorphet renoveren en vernieuwen van de kozijnen
10-10-2023Z2023-00001329Karrelanden 19 te Goeshet bouwen van een carport
11-10-2023Z2023-00001347Lange Vorststraat 9 te Goeshet realiseren van drie appartementen boven winkelruimten

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
11-10-2023 Z2023-00000635Tiendendreef, Perceel I94 te Goeshet bouwen van een Tiny House
11-10-2023Z2023-00000729Kostersweg 1   te Wolphaartsdijkhet renoveren van een schuur
11-10-2023Z2023-00000617Marquesweg 7 te Goeshet bouwen van een ‘poetsruimte’
11-10-2023Z2023-00001057Lange Vorststraat 43 te Goeshet vervangen van handelsreclame

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevings-vergunningen hebben geweigerd:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
10-10-2023Z2023-00000086Oostkerkestraat 1 te Wolphaartsdijk het moderniseren van een telecommunicatie installatie

Tegen een geweigerde vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
5-10-2023Z2023-00006553Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijkhet starten van een minicamping

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
6 oktober 2023OOW-2023-647Lange Vorststraat 5 te Goeshet plaatsen van een rolsteiger van 06-10-2023 tot en met 16-10-2023 
9 oktober 2023GHO-2023-628Grote Markt 22 te Goesincidentele ontheffing voor festiviteit (geluid) DJ avond Al Mercato 21-10-2023
9 oktober 2023STP-2023-626Gasthuisstraat te Goeswijziging datum standplaats van 17 en 21 oktober 2023 naar 1 november 2023
10 oktober 2023OOW-2023-652Keukelmarkt 11 te Goeshet plaatsen van een afval container van 16 oktober tot en met 20 oktober 2023
10 oktober 2023OOW-2023-513Singelstraat te Goeshet plaatsen van de twee hoogwerkers na afloop van de werkzaamheden

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
6-10-2023Z23.157609Marconistraat 13 te GoesTMC Woonevent
12-10-2023EVG-2023-595Kop van de Polderse dijk te 's-Heer Arendskerke.ATB-wedstrijd op 18 november 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Kawa Omer Mohammed06-05-196112-09-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Onttrekking aan openbaarheid van brandgang tussen Oranjepad 44 en 46 te Goes

Op verzoek van de eigenaren/bewoners van Oranjepad 44 en 46 te Goes hebben burgemeester en wethouders van Goes besloten medewerking te verlenen aan de onttrekking van het pad aan de openbaarheid ten behoeve van het afbakenen van particuliere eigendommen. Dit met toepassing artikel 9, lid 1 van de Wegenwet. Het gaat om het pad met de kadastrale aanduiding, gemeente Goes, sectie B, nr. 2594. Een en ander zoals aangegeven op de ter inzage liggende situatietekening.

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de situatietekening met het concept-raadsbesluit vanaf 18 oktober 2023 6 weken ter visie op het stadskantoor te Goes. Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn hun zienswijzen over het voornemen kenbaar maken.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

•             inschrijven op e-mailadres met postcode;

•             uw interesses instellen;

•             overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;

•             de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.