Info Goes week 41 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 41. Deze zijn op woensdag 11 oktober 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
28-09-2023Z2023-00001242Oude Rijksweg ter hoogte van Wissekerkehet aanplanten van bomen langs de Oude Rijksweg
29-09-2023Z2023-00001254Valckeslotlaan 71, 4461SB Goeshet realiseren van diverse appartementen met scheidingswanden
29-09-2023Z2023-00001252Klokstraat 5, 4461JK Goeshet wijzigen van de gevel en het verbouwen van de woning
30-09-2023Z2023-00001256Frank van Borsselenstraat 30 te 's-Heer Hendrikskinderenhet vervangen van kozijnen
30-09-2023Z2023-00001255Witte Paardstraat 3 te Goeshet verbouwen van het bestaande winkelpand naar een studio en appartementen
3-10-2023Z2023-00001262Vuilstraat 2F te Goeshet verbouwen van het bestaande pand
3-10-2023Z2023-00001264Saartje Arnoldistraat 8 te Wilhelminadorphet renoveren van de woning
3-10-2023Z2023-00001270Ganzepoortstraat 9 te Goeshet plaatsen van reclame-/naamborden op de gevel
3-10-2023Z2023-00001271Goese Dieplaan 47 te Goeshet bouwen van een nieuwbouw woning
3-10-2023Z2023-00001277Nieuwe Rijksweg 37 te 's-Heer Hendrikskinderenhet bouwen van een garage
4-10-2023Z2023-00001280Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijkhet realiseren van een dijkovergang en een zwemplateau
5-10-2023Z2023-00001289's-Gravenpolderseweg 114 te Goeshet brandveilig gebruik maken van het ADRZ 

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
4-10-2023Z2023-00000974 Lange Vorststraat 29 te Goeshet plaatsen van een buitenhoekbord aan de gevel
4-10-2023Z2023-00000764Korte Kerkstraat 11 en Ostendestraat 8 en 8A te Goeshet verbouwen van het pand
4-10-2023Z2023-00000904Goese Polder, Kruising Troelstralaan te Goeshet aanleggen van e-bekabeling
4-10-2023Z2023-00000654Lange Vorststraat 41, 43 en 32 tot en met 32C, 4461 te Goeshet verbouwen van Lange Vorststraat 41 en 43 en Korte Vorststraat 32 tot en met 32C
5-10-2023Z2023-00000549Albert Joachimikade 41 te Goeshet in stand houden van een loods

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
28-09-2023Z2023-00006259's-Heer Hendrikskinderendijk te Goeshet bouwen van een nieuwe stal voor dierenwelzijn
27-09-2023Z2023-00006203Oude Rijksweg 116 te 's-Heer Arendskerkehet houden van 7 paarden
28-09-2023Z2023-00006255Van Doornestraat 9A te Goes

het beëindigen van de activiteiten

 

28-09-2023Z2023-00006265Wijngaardstraat 68 in Goeshet starten van een kwalitaria restaurant

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
2-10-2023OOW-2023-621locatie Zwanenburg 2A te 's-Heer Hendrikskinderenhet plaatsen van een container van 4 december 2023 tot en met 22 december 2023
2-10-2023OOW-2023-557Zwembadweg (Rugbyveld) 3, 4463 AB Goeshet tijdelijk gebruiken van de openbare ruimte van het rugbyveld bij het Omnium
4-10-2023OOW-2023-633Naereboutstraat te Goeshet plaatsen van een container op 6 oktober 2023
4-10-2023OOW-2023-634Oostwal te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 12 tot en met 13 oktober 2023
4-10-2023OOW-2023-635Christinastraat te Wilhelminadorphet plaatsen van 2 keten, een container en een hoogwerker van 2 tot en met 28 oktober 2023
4-10-2023OOW-2023-636Turfkade 17 te Goeshet plaatsen van een steiger van 2 oktober tot en met 15 december 2023
4-10-2023OOW-2023-638Vuilstraat 6 te Goeshet inrichten van een bouwplaats van 4 oktober tot en met 1 november 2023
4-10-2023OOW-2023-640 Klokstraat 8 - 10 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker van 4 oktober 2023 tot en met 13 oktober 2023
4-10-2023OOW-2023-641 Hollandiaplein/Karel Doormanstraat te Goeshet plaatsen van een hoogwerker op 6 oktober 2023
4-10-2023OOW-2023-606Jacoba van Beierenstraat 15 te 's-Heer Hendrikskinderenhet verlengen van de eerder verleende vergunning: het plaatsen van een afvalcontainer van 19 september tot 30 oktober 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
29 september 2023Z23.161574Elenbaasstraat 34B te 's-Heer Arendskerkeeen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de wervingsavond vrijwilligers VV 's-Heer Arendskerke
29 september 2023EXH-2023-536Grote Markt 22 te Goes een exploitatievergunning voor Al Mercato 2023
29 september 2023ALC_V-2023-537Grote Markt 22 te Goeseen alcoholwetvergunning voor Al Mercato 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

DatumActiviteitTijdLocatie 
12 oktoberRaadsledenspreekuur19:00 uurStadskantoor, Goes
12 oktoberBeeldvormende raad19:30 uurRaadszaal, Stadskantoor Goes
16 oktoberPresidium19:30 uurStadskantoor, Goes
17 oktoberFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl19:30 uurStadskantoor, Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl