Info Goes week 41

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 41. Deze zijn op woensdag 12 oktober in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

03-10-2022

OMG-2022-0783

Hudsonweg 29 te Goes

het vervangen van terrasschermen en het plaatsen van een aansluitend elektrisch bedienbaar doekdak

03-10-2022

OMG-2022-0786

Singelstraat 21 te Goes

het plaatsen van raamwerken voor een tentoonstelling in de buitenlucht

03-10-2022

OMG-2022-0784

Lange Kerkstraat 20 te Goes

het vervangen van de winkelpui en het plaatsen van gevelbelettering

04-10-2022

OMG-2022-0790

Livingstoneweg te Goes

het realiseren van een in- en uitrit

05-10-2022

OMG-2022-0797

Tiendendreef te Goes

het plaatsen van een tiny house

05-10-2022

OMG-2022-0795

Houtkade (kavel C) te Goes

het realiseren van een in- en uitrit

05-10-2022

OMG-2022-0796

Nazareth 4 te Wolphaartsdijk

het samenvoegen van de twee bovenste appartementen tot één appartement

06-10-2022

OMG-2022-0802

Zuidvlietstraat 52 te Goes

het vergroten van de dakkapel aan de voorkant van de woning

08-10-2022

OMG-2022-0803

Heulmeetken 9 te Goes

het aanleggen van een oprit

09-10-2022

OMG-2022-0806

Heer Wissestraat 15 te 's-Heer Hendrikskinderen

het vernieuwen van het dak en het plaatsen van zonnepanelen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

4-10-2022

OMG-2022-0571

Nijverheidsstraat 30 te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een loods

4-10-2022

OMG-2022-0714

Noordeinde, Tervatenseweg, Marktveld, Geertesplein, Jachthuisstraat en omstreken te Kloetinge

het leggen van een glasvezelkabel

5-10-2022

OMG-2022-0613

Nachtegaallaan 35 te Goes

het plaatsen van kunststof kozijnen

5-10-2022

OMG-2022-0750

Noordoordplaat 31 te Goes

het plaatsen van een overkapping met zonnepanelen

5-10-2022

OMG-2022-0711

Lange Kerkstraat 18 te Goes

het plaatsen van een gevelreclame

6-10-2022

OMG-2022-0723

Vlasmarkt 8 en 8A te Goes

het vergroten van een appartement

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-06-2022

M-ACT220243/00303123

Westhavendijk 109 in Goes

het starten van een inrichting voor het bereiden van sushi voor afhaal en bezorging

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-10-2022

OOW-2022-570

Zuidvlietstraat 67 te Goes

het plaatsen van een container van 7 tot en met 28 oktober 2022

5-10-2022

OOW-2022-569

Jachthuisstraat 4 te Kloetinge

het plaatsen van een container van 4 tot en met 28 oktober 2022

6-10-2022

OOW-2022-572

Omgeving Grote Markt te Goes

het plaatsen van een object ‘proteïne praat’ op zaterdag 8 oktober 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-10-2022

EVG-2022-182

Marconistraat 13 te Goes

een evenementenvergunning voor een woonevenement van 13 tot en met 15 oktober 2022

6-10-2022

AFW-2022-455

Grote Markt 20 te Goes

het uitbreiden van de sluitingstijd voor het houden van de ‘Nacht van De Pompe’ in verband met het 40-jarig bestaan op 6 november 2022

10-10-2022

ALC_O-2022-508

Da Vinciplein 1 te Goes

een ontheffing artikel 35 Drank en horecawet voor ‘Foute Feestje XXL’ op 19 november 2022

10-10-2022

EVG-2022-507

Da Vinciplein 1 te Goes

een evenementenvergunning voor ‘Foute Feestje XXL’ op 19 november 2022

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijk niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Gankiewicz, S.

21-12-1999

Myroniak, Y.

24-04-1976

Kastein, D.

20-12-1991

Guraliuc, A.M.

11-08-1992

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Gezocht: jonge Goese helden!

De uitreiking van de jeugdlintjes vindt plaats op vrijdag 18 november. Jonge inwoners die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de Goese samenleving, krijgen hiervoor een bijzondere blijk van waardering. Het jeugdlintje gaat naar jongeren tussen 8 en 23 jaar die van onze gemeente een fijnere plek hebben gemaakt. Bijvoorbeeld door:

  • ouderen, gehandicapten of zieken te helpen;
  • activiteiten te organiseren in wijk of buurt;
  • moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken zoals pesten, alcoholgebruik of zinloos geweld;
  • het verrichten van een bijzondere prestatie of heldendaad of
  • vrijwilligerswerk te doen.

Kent u zo’n jonge Goese held die dit verdient? Laat het ons vóór maandag 31 oktober weten. Meer informatie hierover leest u op www.goes.nl/jeugdlintjes. Of neem contact op met Dianne Waverijn, telefoonnummer 14 0113 of e-mail d.waverijn@goes.nl.

Verwarm uw huis duurzaam en zuinig

Voorkom dat uw energiekosten de pan uit rijzen en kies voor zuinige, duurzame systemen om uw huis te verwarmen. Gemeente Goes organiseert op 25 oktober 2022 een informatieavond over duurzame warmtepompen en afgiftesystemen. Deze vindt van 19:00 tot 21:00 uur plaats in het Bespaarhuis aan de Lijnbaan in Goes. Lees meer op www.goes.nl/informatieavond-warmtepompen-en-afgiftesystemen. Meld uzelf aan via bespaarhuis@goes.nl of bel naar 14 0113. We zien u graag!

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.