Info Goes week 41

Hieronder vindt u de aangevraagde en verleende vergunningen van week 41. Deze zijn op woensdag 13 oktober in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

05-10-2021

OMG-2021-1018

Nieuwe Diep 32 te Goes

het legaal maken van een steiger

05-10-2021

OMG-2021-1019

Geraniumstraat 12 te Goes

het uitbreiden van een woning

06-10-2021

OMG-2021-1024

Kropkreek 11 te Goes

het legaal maken van een steiger

06-10-2021

OMG-2021-1026

Oostkerkestraat 17 te Wolphaartsdijk

het bouwen van een woning

06-10-2021

OMG-2021-1028

Kooiweg 9 te Wilhelminadorp

het plaatsen van een chalet voor een B&B

07-10-2021

OMG-2021-1029

Nijverheidsstraat te 's-Heer Arendskerke

het aanleggen van twee overstorten

07-10-2021

OMG-2021-1030

Verrijn Stuartweg 24 te Goes

het verbouwen en realiseren van een extra bouwlaag en het vervangen van de gevels van een bestaand bedrijfspand

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

5-10-2021

OMG-2021-0656

Veerweg 40 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een koffietuin

5-10-2021

OMG-2021-0845

Ch. de Bourbonweg 25 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

5-10-2021

OMG-2021-0620

Proeftuin 9 te Wilhelminadorp

het bouwen van een woning

5-10-2021

OMG-2021-0279

Fort Oriental 11 01 tot en met 11 46 te Goes

het bouwen van een bedrijfspand

6-10-2021

OMG-2021-0843

Jonkerstraat 2 te 's-Heer Arendskerke

het verbouwen van een woning

7-10-2021

OMG-2021-0675

's-Gravenpolderseweg 1 te Goes

het vervangen van dakbedekking

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te  verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften voor 12 keer per jaar. Hierbij moet het bedrijf ervoor zorgen dat er geen overmatige hinder ontstaat.

De volgende meldingen zijn binnengekomen:

  • Café Baarends, Voorstad te Goes: 16-10 en 31-10-2021 van 20:00 tot 23:45 uur;
  • Wijnbar Vini, Grote Markt 2 te Goes: 17 en 31-10-2021 van 15:00 tot 19:00 uur;
  • Café de Bure, Koningstraat 3 te Goes: 30-10-2021 van 19:30 – 23:45 uur.

Door de burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-10-2021

OOW-2021-173

Grote Markt 26 te Goes

een aanvulling op een eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een kraan op 13 oktober 2021

5-10-2021

OOW-2021-453

Rozemarijnstraat 1 te Goes

het plaatsen van een steiger, een schaftkeet en een dixi van 11 oktober tot en met 30 november 2021

6-10-2021

OOW-2021-456

Kievitlaan te Goes ter hoogte van nummer 41 tot en met 45

het plaatsen van een kraan op 18 oktober en 22 oktober 2021

7-10-2021

OOW-2021-461

Voorstad 45 te Goes

het plaatsen van een kraan op 8 oktober 2021

8-10-2021

OOW-2021-462

Papegaaistraat 4/ Korte Vorststraat te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor werkzaamheden op het dak

Door de burgemeester  verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

5-10-2021

EXH-2017-495

Grote Kade 34 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf restaurant Hector tot en met 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2020-283

Lombardstraat 4 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf Ali Baba tot en met 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2020-447

Grote Markt 6A te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf Lunchroom Marktzicht tot en met 1 november 2021, en het plaatsen van een blokhutachtige constructie vanaf 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2018-642

Grote Markt 38 te Goes

het plaatsen van een blokhutachtige constructie vanaf 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2020-276

Kreukelmarkt 1 te Goes

het plaatsen van een blokhutachtige constructie vanaf 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2019-041

Opril Grote Markt 2 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf Jardin tot en met 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2018-666

Grote Markt 20 te Goes

een tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning horecabedrijf De Pompe tot en met 1 november 2021, en het plaatsen van een blokhutachtige constructie vanaf 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2020-253

Oostkerkestraat 24 te Wolphaartsdijk

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf Herberg de Griffioen tot en met 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2018-649

Grote Markt 30 te Goes

het plaatsen van een blokhutachtige constructie vanaf 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2018-635

Grote Markt 4 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf café De Snor tot en met 1 november 2021, en het plaatsen van een blokhutachtige constructie vanaf 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2018-639

Grote Markt 32 te Goes

het plaatsen van een blokhutachtige constructie vanaf 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2020-049

Grote Markt 2 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf Vini tot en met 1 november 2021, en een winterterras vanaf 1 november 2021

5-10-2021

EXH-2021-071

Grote Markt 14 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning voor Het Postkantoor tot en met 1 november 2021

7-10-2021

EXH-2018-640

Grote Markt 36 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf snackbar Andy tot en met 1 november 2021, en het plaatsen van een blokhutachtige constructie vanaf 1 november 2021

8-10-2021

EXH-2020-285

Grote Markt 22 te Goes

een tijdelijke uitbreiding van de exploitatievergunning horecabedrijf Al Mercato tot en met 1 november 2021

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Jeugdlintje

Kent u een jonge Goese held die een lintje verdient? Wij zijn op zoek naar jonge Goesenaren tussen de 8 en 23 jaar die zich bijzonder hebben ingezet voor de Goese samenleving. Bijvoorbeeld door het helpen van ouderen of zieken. Of misschien doet uw held wel vrijwilligerswerk. Kent u zo’n jong persoon en wilt u hem of haar voordragen voor een Jeugdlintje? Kijk dan op www.goes.nl/jeugdlintje.

Wat is uw kijk op duurzame gebouwen?

Het ‘geven van het goede voorbeeld’ in het klimaatprogramma is één van de drie hoofdsporen waarop Goes haar duurzame doelen hoopt te bereiken. Het verduurzamen van de eigen gemeentelijke gebouwen vinden we daarbij belangrijk. De gemeente stelt zich open voor adviezen van inwoners. Wat we op dit moment zoeken, zijn naast afgevaardigden van belangenorganisaties, ook inwoners die persoonlijk of beroepsmatig warmlopen voor dit belangrijke maatschappelijke onderwerp. ‘Duurzaamheidsfans’, maar ook kritische organisaties en individuele personen die in een klankbordgroep met ons ambities willen onderzoeken. Bent u of kent u iemand die met ons meedenkt en ons in een nieuw te vormen klankbordgroep adviseert? Aanmelden voor de klankbordgroep en vragen stellen is mogelijk door te mailen naar v.de.vries@goes.nl. Reken op circa drie (fysieke of digitale) bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie op www.goes.nl/wat-is-uw-kijk-op-duurzame-gebouwen.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.