Info Goes week 4 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 4. Deze zijn op woensdag 25 januari 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

17-01-2023

OMG-2023-0051

Papegaaistraat 2 C te Goes

het realiseren van drie appartementen

18-01-2023

OMG-2023-0056

Turfkade 15 te Goes

het tijdelijk gebruik van het pand als bed & breakfast

18-01-2023

OMG-2023-0053

Saartje Arnoldistraat 4 te Wilhelminadorp

het plaatsen van een erfafscheiding

20-01-2023

OMG-2023-0063

Kostersweg 5 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een woning

21-01-2023

OMG-2023-0064

Blokjesplaat 5 te Goes

het vervangen van de dakpannen en het schilderen van de buitenmuren

22-01-2023

OMG-2023-0065

Saartje Arnoldistraat 4 te Wilhelminadorp

het realiseren van een uitrit

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-1-2023

OMG-2022-0967

Veerweg 17 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een uitweg

16-1-2023

OMG-2022-0993

Nieuwstraat 4 te Goes

het verbouwen van een pand

16-1-2023

OMG-2022-1045

Oostwal te Goes

het kappen en herbeplanten van een boom

18-1-2023

OMG-2022-1053

M.A. de Ruijterlaan 29 te Goes

het legaliseren van kamerverhuur in strijd met het bestemmingsplan

18-1-2023

OMG-2022-1011

Sluisplaat 25 te Goes

het isoleren van de woning

23-1-2023

OMG-2023-0053

Saartje Arnoldistraat 4 te Wilhelminadorp

het plaatsen van een erfafscheiding

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0968

Albert Joachimikade te Goes

het plaatsen van een damwand

6 maart 2023

OMG-2022-0954

Hudsonweg 1 te Goes

het bouwen van een woning

27 februari 2023

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-1-2023

OOW-2023-012

Van Hallstraat 4 te Goes

het plaatsen van een schaftkeet, kantoorkeet, bouwhekken en containers van 21 februari tot en met 22 april 2023

17-1-2023

STP-2023-033

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkiezingscampagne op 21 februari en 11 maart 2023

18-1-2023

OOW-2023-040

Anjelierstraat 24 te Goes

het plaatsen van een kraanauto op 23 januari en een container van 24 januari tot en met 27 januari 2023

18-1-2023

OOW-2023-028

Gardenierhof ter hoogte van nummer 1 tot en met 8 te Wolphaartsdijk

het inrichten van een bouwplaats van 23 januari tot en met 24 maart 2023

18-1-2023

OOW-2023-042

Klokstraat 8-10 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 23 tot en met 27 januari 2023

20-1-2023

OOW-2023-043

Lange Vorststraat 71 te Goes

het plaatsen van een afvalcontainer van 23 januari tot en met 10 februari 2023


Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Pinheiro Cruz, A.C.

03-01-1998

Alkhaddad, A.

20-03-1986

Alkhaddad, O.

28-10-1987

Alkhaddad, D.

25-10-2016

Alkhaddad, N.

11-10-2012

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

26 jan

Oordeelsvormende raad. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.