Info Goes week 38 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 38. Deze zijn op woensdag 20 september 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
05-09-2023Z2023-00001054Lange Kerkstraat 12, 4461JH Goeshet plaatsen van een nieuw reclamebord op de pui van de winkel
11-09-2023Z2023-00001082Goese Dieplaan 57 te Goeshet uitbreiden van de woning 
11-09-2023Z2023-00001068Brederodestraat 28 te Goeshet verbouwen van de woning 
12-09-2023Z2023-00001089Blokjesplaat 41 te Goeshet aanpassen van de steiger 
12-09-2023Z2023-00001088Oude Rijksweg 118 te 's-Heer Arendskerkeeen aanlegvergunning voor het planten van bomen
12-09-2023Z2023-00001055Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijkhet wijzigen van het gebruik van de voormalige dienstwoning voor een recreatief nachtverblijf
12-09-2023Z2023-00001056Zuidvlietpolderweg 2 te Wolphaartsdijkhet tijdelijk gebruiken van de woning als recreatief nachtverblijf
12-09-2023Z2023-00001051Lange Vorststraat 40 te Goeshet plaatsen van een haakse lichtbak en doosletter
12-09-2023Z2023-00001057Lange Vorststraat 43 te Goeshet vervangen van de handelsreclame vanwege een naamswijziging
12-09-2023Z2023-00001059Verrijn Stuartweg 24 te Goeshet plaatsen van lichtreclame op de gevel van het kantoorpand
14-09-2023Z2023-00001095J.P. Coenstraat te Goeshet realiseren van beschoeiing, riolering en elementenverhardingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
8-09-2023Z2023-00000471Cort van der Lindenstraat 3 te Goeshet verbouwen van een woning
8-09-2023Z2023-00000722Fluitekruidstraat 133 te Goeshet realiseren van een inrit
11-09-2023Z2023-00000490Tiendendreef te Goeshet bouwen van een woning
11-09-2023Z2023-00000762Muidenweg 193 te Wolphaartsdijkhet plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
12-09-2023Z2023-00000584Kostersweg te Wolphaartsdijkhet tijdelijk gebruiken van de bestaande schuur voor (nacht)recreatie

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
11-09-2023OOW-2023-598Wijngaardstraat 41 te Goeshet plaatsen van een rolsteiger van 18 september tot 6 oktober 2023
11-09-2023OOW-2023-596Lange Vorststraat 3 te Goeshet plaatsen van een steiger aan de gevel van 11 tot 22 september 2023
13-09-2023OOW-2023-603Zuidvlietstraat 70 te Goeshet plaatsen van een container van 8 september tot en met 22 september 2023
13-09-2023OOW-2023-603Jacoba van Beierenstraat 15 te 's-Heer Hendrikskinderen

 
het plaatsen van een afvalcontainer van 19 september tot en met 2 oktober 2023
13-09-2023OOW-2023-602Singelstraat en Grote Markt te Goeshet plaatsen van een mobiele paraplu op 23 en 30 september 2023
14-09-2023OOW-2023-612Lange Vorststraat 108 te Goeshet plaatsen van een hoogwerker tot en met 14 september 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
11-09-2023ALC_O-2023-331Singelstraat 21 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Mosselparty op 19 oktober 2023
11-09-2023ALC_O-2023-493Grote Kerk te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Thank Goes It's Friday op 13 oktober 2023
11-09-2023ALC_O-2023-495De Zeelandhallen, Da Vinciplein 1 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Hollandse Toppers & Back To The Disco op 6 en 7 oktober 2023
11-09-2023

EVG-2023-494

 

De Zeelandhallen, Da Vinciplein 1 te Goeshet verlenen van een evenementenvergunning voor Hollandse Toppers & Back To The Disco
11-09-2023

EVG-2023-502

 

Albert Plesmanweg 23 te Goeshet verlenen van een evenementenvergunning voor het Dance Evenement in de Goederen Loods
11-09-2023EVG-2023-490Olympiastraat 4 te Goeseen bijeenkomst van de ondernemersverenigingen op 13 september 2023
14-09-2023EVG-2023-492Grote Kerk te Goeshet verlenen van een evenementenvergunning voor Thank Goes It's Friday
14-09-2023EVG-2023-385Oranjeweg 100 te GoesOpen dag op 14 oktober 2023
14-09-2023EXH-2023-522Hudsonweg 25 te Goeshet verlenen van een exploitatievergunning voor McDonald’s
14-09-2023ALC_O-2023-386Oranjeweg 100 te Goeseen ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholische dranken tijdens Open dag en het 110-jarig bestaan op 14 oktober 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Latif, A.S.J.12-03-1981
Kawa Omer Mohammed06-05-1961

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Străchinariu, V.31-12-198015-08-2023
Nică, M.C.07-08-197615-08-2023
Străchinariu, A.X.01-02-201615-08-2023
Străchinariu, V.G.07-04-201415-08-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning bestemmingsplan ‘Groenedaal 1 Kloetinge’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ontwerpbeschikking ‘omgevingsvergunning Groenedaal 1 Kloetinge’ en de stukken die daarbij horen vanaf donderdag 21 september 2023 digitaal te bekijken zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl/view. Digitaal inzien kan ook, wanneer nodig, in het Stadskantoor. 

De ontwerpbeschikking gaat over de herontwikkeling van de voormalige Kloetingse school naar één grondgebonden woning en dertien appartementen.

Tijdens de genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode neemt u contact op met Nick Boogert via het e-mailadres n.boogert@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

Agenda Goes

DatumActiviteitTijdLocatie 
26 septemberFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl19:30 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl