Info Goes week 38

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 38. Deze zijn op woensdag 21 september in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-09-2022

OMG-2022-0735

Krukweg 13 te Goes

het plaatsen van een Ecoplant

14-09-2022

OMG-2022-0737

Hudsonweg kavel 11 te Goes

het bouwen van een bedrijfswoning met een loods

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

14-9-2022

OMG-2022-0611

Emmastraat 12 te Goes

het vervangen van de kozijnen

14-9-2022

OMG-2022-0669

Vogelzangsweg 18 te Goes

het plaatsen van een warmtepomp

15-9-2022

OMG-2022-0616

Valckeslotlaan 30 te Goes

het kappen van een boom

15-9-2022

OMG-2022-0467

Koningin Wilhelminastraat te Kloetinge

het kappen van vijf essen

15-9-2022

OMG-2022-0639

Patijnweg te Goes

het rooien en vervangen van twee beuken

15-9-2022

OMG-2022-0707

Terlucht 4 te 's-Heer Arendskerke

het kappen van een boom

15-9-2022

OMG-2022-0467

Koningin Wilhelminastraat te Kloetinge

het kappen van vijf essen

16-9-2022

OMG-2022-0276

v.d. Spiegelstraat 96 tot en met 96D te Goes

het realiseren van drie appartementen en het plaatsen van garageboxen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

9-9-2022

M-ACT220386

Geldeloozepad 3 te Goes

het plaatsen van een gaaskooi voor de opslag van gasflessen

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-9-2022

OOW-2022-539

Kapelseweg te Kloetinge

het plaatsen van een steiger, een container, een toilet en een schaft van 26 september tot en met 28 oktober 2022

14-9-2022

OOW-2022-538

Hallsteinhof 1 te Goes

het plaatsen van een container van 23 september tot en met 31 oktober 2022

15-9-2022

SPD-2022-461

Bergweg te Goes

een vergunning voor het ophangen van vijf spandoeken voor ‘Burendag Goes-Oost’ op 24 september 2022

16-9-2022

OOW-2022-547

Singelstraat 21 te Goes

het plaatsen van een steiger van 19 tot en met 23 september 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-9-2022

EXS-2022-391

Bleekerstraat 1 te Goes

een exploitatievergunning voor een seksinrichting

15-9-2022

EXH-2022-467

Beestenmarkt 10 te Goes

een exploitatievergunning voor Restaurant Neos BV

15-9-2022

ALC_V-2022-468

Beestenmarkt 10 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor Restaurant Neos BV

15-9-2022

EVG-2022-459

Bergweg te Goes

een evenementenvergunning voor ‘Burendag Goes-Oost’ op 24 september 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan van om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.  

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Kanalosh, Y.

13-08-1970

Baloh, M.

04-03-1987

Baloh, K.

22-02-2012

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op via 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Geslachtsnaam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Crauciuc, G.

25-02-1997

15-08-2022

Mirea, G.C.

16-04-1981

15-08-2022

Baloh, M.K.

11-10-2005

15-08-2022

Baloh, O.B.

13-06-1963

15-08-2022

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Vragen handhaving pilot stadswinkel

We krijgen in de pilot stadswinkel regelmatig vragen over of aan handhaving. Om daar antwoord op te geven, is Teamleider Handhaving Robert Paling op donderdag 22 september tussen 14:00 en 16:00 uur aanwezig in de pilot stadswinkel. We ontvangen u op die tijden heel graag met uw vragen over handhaving.

GGD Zeeland biedt herhaalplek tegen corona aan en met nieuw vaccin

GGD Zeeland is afgelopen maandag gestart met een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus. Iedereen die een herhaalprik haalt, krijgt deze met het nieuwe mRNA-vaccin van Moderna. Inwoners hebben de mogelijkheid om zich op afspraak te laten vaccineren in de Zeelandhallen, Da Vinciweg 4 in Goes.

Als eerste zijn aan de beurt:

  • 60-plussers;
  • mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en
  • zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact.

Zij hebben vanaf maandag 19 september de mogelijkheid om op afspraak de herhaalprik te halen. Mensen tussen de 12 en 59 jaar die jaarlijks van hun huisarts een uitnodiging voor de griepprik ontvangen, krijgen daarna een uitnodiging voor een vaccinatie. Net als bewoners van verpleeghuizen en niet mobiele thuiswonenden.

Vervolgens is er voor iedereen vanaf 12 jaar die dat uit voorzorg wil de mogelijkheid om een herhaalprik te halen. Deze groep ontvangt geen uitnodigingsbrief, maar krijgt na een oproep op social media de kans om een afspraak te maken.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

22 sep

Oordeelsvormende raad. Kijk voor de agenda op www.goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.